רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 5

                              


 

סיכום פגישת הועד – 28/07/2009

משתתפים: צדוק, איציק, דב, דורון, אורי, שלום עטר ודודי

 1. צירוף שלום עטר לועד
  • החלטה א: שלום מצטרף לוועד כאחראי על נושא הביטחון. לו"ז - מיידי
 2. סקירת פעילות ההתנדבות למשמר האזרחי הרכוב על אופניים – שלום עטר סקר את פעילות המתנדבים (12 במספר כרגע, מתוכם 7 סיימו קורס יח"מ (יחידות מיוחדות) בסיסי). בשבוע הבא יחלו הסיורים בשכונה (שלושה מתנדבים בכל סיור). בשלב הראשון יהיו שני סיורים בשבוע (סיור רכוב על אופניים, ארבע שעות בכל סיור). מטרות עיקריות – בולטות, מניעת עבריינות בני נוער (ונדליזם, רעש וכו'). סיורים אלו יהיו בנוסף לסיורים הרגילים בניידת. הועלה רעיון להשלים את פעילות המשטרה על ידי שכירת חברת אבטחה (סיורים, הצבת מצלמות ברחבי השכונה וכו')
  • החלטה ב: נושא חברת האבטחה ייבדק רק לאחר הקמת עמותה מפני שהוא כרוך בהקצאת תקציב
 3. פורום חינוך: נסקרה פעילות פורום החינוך במתכונתו החדשה, הכוללת את נציגות חברי הוועד וכן חמישה נציגים מתושבי השכונה מהזרם הממלכתי וחמישה נציגים מהזרם הממ"ד.
 4. פיקוח וניקיון: קיימת ביקורת קשה על קבלן הניקיון בשכונה, יש ללחוץ על העירייה לתגבר את ניקיון הרחובות. ייתכן וכספים שקוצצו מתקציב ההשקיה יופנו לתגבור נושא הניקיון בגינות הציבוריות. קיימת גם בעיה של ארונות סעף (חשמל ותקשורת) וכן תשתית מים הפוגעים בחזות השכונה
  • החלטה ג': תיקבע פגישה עם יפי שגיא ועם מנכ"ל העירייה לדיון בכל הנושאים הקשורים לתחום זה. לפני הפגישה ייערך סיור מקדים ותגובש רשימת נושאים לדיון.
 5. אכיפת תכנית האב לשכונה (קובץ מצורף): קיימת תכנית אב לשכונה בה מפורטים הקווים המנחים לבנייה ועיצוב השכונה. יש להעלות מול העירייה את נושא אכיפת הקווים המנחים הללו ולפרסם אותם לתושבים
  • החלטה ד': הנושא יועלה בפגישה עם העירייה
 6. בנייה בשכונה: ממתינים להפקדת תכנית רוזמרין. בנושא תכנית מסקין – ועד הפעולה (הצילו את העיר הירוקה) החליט לא לערער על החלטת הוועדה המחוזית.
 7. רכבת קלה: הפעילות מתרכזת בשלושה מישורים. עבודה מול העירייה וועדות התכנון והבנייה: עמדת העירייה חופפת את עמדת הוועד (הסטה של התוואי לכביש מכבית). עבודה מול התושבים: הקמת וועד פעולה למאבק ברכבת הקלה. עבודה מול נ.ת.ע: ביום חמישי תתקיים פגישה עם נ.ת.ע לאחר שהפגישה שלהם עם העירייה התקיימה לאחר מספר דחיות.
 8. כנס תושבים ובחירות לוועד החדש: יש לקיים כנס תושבים בו יוצגו פעילויות הוועד במהלך השנתיים האחרונות ויידונו נושאים עקרוניים הנוגעים לעתיד השכונה. בנוסף, יש לקיים בחירות לוועד השכונה
  • החלטה ה': כנס התושבים יתקיים במהלך חודש ינואר. הבחירות ייערכו בחודש פברואר.

Go Back  Print  Send Page