רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
סיכום ישיבת ועד מס. 14 מיום 27.10.10
 
משתתפים:
צדוק בן-משה-יו"ר; דורון קורן, איציק אופק, שלום עטר-חברי ועד; ציפי ברנוי, צפי פרידמן, ארז אגמון-פעילי ועד.
 
החלטות
חזון לשכונה- הועד החל לגבש חזון לשכונה. לכשיגובש, הנוסח יפורסם באתר להתייחסות תושבי השכונה.
הוחלט, שכל חבר בוועד יכין בתחום אחריותו תכניות עבודה לשנת 2011 הנגזרת מן החזון, המטרות והיעדים.
פורום חינוך בוועד השכונה- הוועד מטפל בנושא החינוך מאז הקמתו ובעיקר בנושא גני ילדים וצהרוניות. הוחלט להקים פורום חינוך, שנועד להבטיח חינוך ברמה גבוהה ואיכותית בשכונה. חברים בפורום מוועד השכונה: גדי יפה,ארז אגמון וצפי פרידמן.
הפורום יהיה חוליה מקשרת בין ההורים לעירייה, יפעל יחד עם ועדי ההורים בנושאים שוטפים, וכן תכנון לטווח ארוך שייתן מענה הולם לקצב התפתחות השכונה.
הפורום יטפל בנושאים הבאים:
1. גני ילדים וצהרוניות-התחום באחריותה של צפי פרידמן.
   כל שנה אנו עדים לתקלות ובעיות בתחומים אלו. אנו נדאג, שתחילת השנה הבאה   
   תעבור הרבה יותר חלק וללא תקלות.
2.בתי ספר יסודיים-נפתח בית הספר החדש "כפר גנים ג' ". רוב התלמידים ב"הדר"  
   ו"ביאליק" מגיעים מכפר גנים ג'. אנו נתמוך ונסייע ככל יכולתנו לבתי הספר הללו   
   ונצרף נציגים מוועדי ההורים של בתי הספר לפורום החינוך.
3.חטיבות ותיכונים-נכון להיום ילדינו לומדים מחוץ לשכונה, בעוד בבתי הספר אצלנו  
   לומדים תלמידים מצידה השני של העיר. נפעל להבאת תלמידנו בחטיבות ותיכונים   
  לשכונת כפר גנים ג'.
הועד מודה למוני מרדכי על פועלו בתחום החינוך בוועד, ומברך אותו בדרכו החדשה ובחירתו ליו"ר ועד הורי ביה"ס.
בנייה בשכונה-דורון יאתר ויבנה קשר ישיר למזכירות ועדת התכנון והבניה המקומית, כדי שוועד השכונה יקבל עדכון לגבי כל הפקדת תכניות בניה, בקשות הקלה בתחומי השכונה, ולא יהיה צורך לעקוב אחרי הפרסומים במקורות שונים.
הגשת התנגדות להקלות במתחם רוזמרין- ניתן להגיש התנגדות עד 14.12.2010
ההתנגדות הינה לכל אותן חריגות מסטנדרטים של הבנייה בשכונה: בניה מעל 9 קומות, 5 יח"ד לדונם ברוטו. תוספת יחידות הדיור המבוקשת מעמיסה על התשתיות הקיימות: חינוך, כבישים, מבני ציבור וכדומה, והבניה לגובה פוגעת בקו הרקיע הקיים.
דורון ינסח התנגדות בשם הועד. כמו כן, ינסח פנייה לדיירי הבניינים שסביב למתחם, הקוראת להתארגנות עם עו"ד המתמחה בנושא. הפנייה תופץ פיזית בבניינים הגובלים ברחובות: ויצמן, בן גוריון, העצמאות. כמו כן תועלה לאתר ותוצג לכל תושב שרוצה להצטרף.
ההתנגדות לתנועת נוער במרכז השכונה ובקרבת בנייני מגורים- נציגי הועד וועד הפעולה השתתפו היום בדיון בועדת ההקצאות בעירייה. הועלתה כתבה לאתר.
 
גיוס פעילים- בכל תחומי עיסוק הועד יש צורך בפעילים נוספים גם לתהליכים מתמשכים וגם לפרויקטים ממוקדים. אנו קוראים לתושבי השכונה להציג את עזרתם ולציין מהם התחומים המועדפים עליהם. ההצעה לעשות זאת דרך פורום ועדי הבתים כחולית קישור בין הועד לתושבים.

Go Back  Print  Send Page