רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 12
פרוטוקול ישיבת ועד כפר גנים ג' מס. 12 שהתקיימה ב-30.6.10
נוכחים: צדוק בן-משה-יו"ר, חברי ועד: איציק אופק, דורון קורן, פעילי ועד: מוני מרדכי, ארז אגמון, ציפי ברנוי, דורינה ששון.
הנושאים שנדונו: חינוך-מוני מרדכי; מבני ציבור-דורון קורן, פיקוח ותברואה-איציק אופק.
תחום חינוך-מוני מרדכי
קיבלתי הבטחה של סגן ראש העיר שתהיינה 3 כיתות א' בביה"ס החדש
שוחחתי עם מנהלת הדר והיא הסבירה שהמפקחת מטעם משרד החינוך הנחתה אותה לשלוח את רשימת הספרים להורי ביה"ס החדש. אני בבירור העניין.
מבירור עם ספקטור-יועץ ראש העיר, יצא מכרז לבניית בי"ס קבוע בדוד אבידן.
תחום מבני ציבור-דורון קורן
סקירת פעילות שנעשתה:
פגישה עם ספקטור ב-25.5.2010 עדכון סטאטוס בינוי ורשימת מוסדות ציבור מבוקשים.
מכתב לחברי המועצה בנושא שטחי ציבור. בעקבות כך חברת המועצה שרה הפטל ביקשה דיון במועצה בנושא.
נוכחות בישיבת מועצת העיר שדנה בנושא ב-27.6.2010
מכתב למנכ"ל העירייה ב-7.6.2010 – רשימת מוסדות ציבור מבוקשים.
העלאת הנושא במפגש עם המנכ"ל ב-8.6.2010
סקירת מבנים ומיקומים
בתי כנסת:
יבנה אחד מעל גני הילדים במסקין-יש הקצאה.
בית כנסת ניגוני חיים ברח' וייצמן ייפתח בספטמבר.
2 בתי כנסת רננים יעברו למבנה קבע שיכלול מקווה בצמוד למיקום היום.
בישיבת מועצת העיר נודע לנו שאוחיון ביקש חצי קומה מעל גני פנחס חגין לבית כנסת. נבדוק את הנושא ונגבש עמדה.
תנועת עזרא
אין צורך להתערב בבניית המבנה אלא בייעוד שלו.נמסר לוועד הפעולה מדיניות הועד בנושא וממתינים להם אם ירימו את הכפפה.
פסג"ה
הרוב החליט לא להתנגד להכנסת פסג"ה לשכונה. המיקום ייקבע בטבלת המיפוי בעדיפות נמוכה.
מבני ציבור דרושים
שלוחה של המתנ"ס לחוגים (עד לבניית מתנ"ס נוסף).
טיפת חלב
משחקיה\ג'מבורי
מקום לחגוג ימי הולדת
בית נוער
ספריה.
התנגדות למבנה ציבורי בן 4 קומות בכיכר הגדולה
נושאים לביצוע באחריות דורון
להכין טבלת מיפוי המבוססת על הטבלה של ספקטור עם מבני הציבור הדרושים לפי מיקום ספציפי.
דורון יוציא מכתב למנכ"ל לזירוז הקמת טיפת חלב שתשרת את תושבי השכונה במקום שהוחלט עליו בנווה עוז.
מכתב עמדה בנוגע לקומה שנייה בפינחס חגין יצא לאחר בדיקה וקבלת החלטת הועד בנושא.
העלאת נושאים אלו בסיור מנכ"ל ב- 5.8.2010
תחום פיקוח ותברואה-איציק אופק
בישיבת הוועד העליתי מס' נושאים, בחלקם לדעתי נדרשת מעורבות גדולה יותר של חברי הוועד, בחלק האחר של הנושאים אני רואה בהם השגת יעדים ובהחלט סיפוק אישי.
ראשית אתחיל עם החלק הפחות נעים, ובו נדרשת מעורבות ואיכפתיות של חברי הוועד:
-          ניקיון שיגרתי בשכונה – עד היום, 9 שנים לאחר התחלת איכלוס השכונה, עדין העירייה לא הקצתה תקציב לניקוי השכונה (ניקוי מדרכות, ריקון פחי אשפה דקורטיביים במדרכות). רק לדוגמא, הקבלן שמנקה את העיר מקצה מטעמו וללא מכרז עובד ניקיון מעל גיל העבודה (פנסיונר) שאמור לנקות את השכונה כולה. מתוך ימי עבודתו, יום בשבוע העובד מנקה את מתחמי הספורט של השכונה. עפ"י הערכה מקצועית של בעלי מקצוע בתחום, נדרשים לפחות 6 עובדים כל אחד במשרה מלאה. בקיצור, השכונה מטונפת (רק לידיעה , בשנת 1999 היו בעיריית פ"ת כ- 166 עובדי ניקיון. כיום בשנת 2010 מספר העובדים ירד לכ- 95 וזאת כאשר כמות התושבים גדלה באופן משמעותי ביותר ולפחות ב- 50%)
-          הקניון בבניה – בעלי ומנהלי הקניון מתנהלים בצורה חובבנית ומסוכנת. לקניון עדין אין היתר איכלוס זאת אומרת אין טופס 4, מאחר והמקום עדין אתר בבניה. למרות זאת,מצאו לנכון לפתוח בית קפה ורק לאחר התערבותי הוצא צו סגירה למקום. לאחר מכן וכדי להגדיל את הזילזול בנו, בחוק ובעירייה, ערכו יריד תעסוקה בתוך האתר בנייה, ללא כל אמצעי בטיחות מינימאליים. כמובן שגם על זה התרעתי בפני העירייה וכעבור שעה "היריד" נסגר. לא ייתכן שחברי הוועד לא יגבשו עמדה נחרצת בנושא בטיחות התושבים והזילזול הבוטה של בעלי הקניון. למרות שקיבלתי איומים מצד בעלי ומנהלי הקניון, ליבי שלם עם החלטותיי בנושאים אלו. אבקש גיבוי מוחלט מחברי הוועד.
-          חסימות דקורטיביות – ישנה תופעה של תושבים עצלנים ואורחים חוצפנים המרשים לעצמם לחנות את רכביהם על המדרכות ולהשתמש במדרכה כמקום חנייתם הקבועה. אין צורך שארחיב במה זה בא לידי ביטוי. בשבוע שעבר נערכה ישיבה עם החברה לפיתוח , אדריכל השכונה , מנהל גנים ונוף ואנוכי. לישיבה קדם סיור בערים שכנות , אשר בהם שכונות בטווח גיל דומה ובמצב סוציו-אקונומי דומה לנו. בסיור זה צילמתי לצורך דוגמאות כיצד התמודדו במקומות אחרים עם התופעה הזו ע"י גינון דקורטיבי במדרכות באזורי הכניסות לחניונים ובאזורים המועדים לפורענות. האדריכל התלהב מאד מהרעיונות שהוצגו, מנהל גנים ונוף הביע הסתייגות עקב עבודות תחזוקה שידרשו לכך בשיגרה. רק לצורך נתון סטטיסטי, ברח' מייזנר , לאחר לחץ מתון, בזמן שתילת העצים, נשתלו עצים במרכז המדרכה בסמוך לכניסה לחניונים, דבר שפתר ב- 95% את התופעה !!!
-          מחלקת בינוי והנדסה –  עדין לא הצלחנו להגיע לשיתוף פעולה עם מחלקת בינוי והנדסה. בכל נושא של סגירת מרפסות, התקנת מזגנים בחזית הבניין, בניית פרגולות ללא רישיון ומתן טופס 4 לקבלנים עם ליקוים בחזות הבניין ובטיחות. החשוב ביותר – משמעת של הקבלנים לנושא הניקיון והבטיחות בזמן הבניה.
נושאים בהן פעלתי ופועל גם בשגרה:
-          שתילת עצים במדרכות – לאחר שנים של מאבק אישי מול מחלקת גנים ונוף בעיריית פ"ת, נשתלים בימים אלו בכל רחובות השכונה בליווי צמוד שלי (נלחם על כל תוספת של עץ)
-          מיספור הבתים כולל שמות הרחובות -  הייתה מחלוקת מאד רצינית בין החברה לפיתוח לבין העירייה. לידע כללי, עלות שילוט המיספור ותלייתם מעל 100,000 ₪. בימים אלו מתבצעת העבודה.
-          פינוי פחי אשפה – לאחר מספר ישיבות מול מחלקת פינוי אשפה בעירייה, הגענו למצב שבו הוצאת פחי האשפה מתבצעת בשעות הבוקר (7:30) ומוחזרת לאחר ריקון בשעות הצהרים המוקדמות (13:00). שינוי דרסטי לעומת המצב הקודם בו הפחים היו מוצאים בלילה הקודם, מבלים כל הלילה בחוץ ומוחזרים במקרה הטוב בשעות אחה"צ (15:00).
-          עשביה במדרכות – בימים אלו מחלקת תברואה מבצעת ריסוס בכל המדרכות ברחבי השכונה ע"מ למגר את תופעת העשבייה.
-          מכונת שטיפה – הגענו להסדר עם מחלקת התברואה בעיריית פ"ת כי בכל תחילת חודש מוקצה לנו מכונת שטיפה מקצועית ע"מ לנקות את כתמי הפסולת הנשפכת בזמן פינוי האשפה בחניוני הבניינים. לפי תיאום מראש איתי יכולים וועדי בתים ליצור קשר ע"מ לבצע את הניקיון. ביצענו ניקוי שכזה כבר במספר בתים.
-          יתושים – בימים אלו מתבצעים באופן יזום ריסוסים נגד יתושים על ידי מחלקת הדברה.
-          פיקוח חניה – לא תאמינו אבל הצלחנו לגרום לכך שפקחי מחלקת פיקוח על החניה מגיעים לשכונה באופן יזום על ידם ולא כפי שהיה בעבר רק על ידי קריאות מוקד. הישג זה הינו לאחר מאבק ממושך וקשה.
-          רבין פינת מכבית – עידכון בנושא, טיילת מכבית תורחב עד לרחוב רבין. יוקם מגרש "תעלולי אופניים" (המגרש הקיים מיועד לגליליות), תוקם גינת כלבים, יוקמו שירותים ציבוריים במבני קבע בסמוך למגרשי הספורט, יוקם אזור ישיבה לבני נוער הכוללים ספסלי פיקניק, פרגולה, וחורשת עצים סביבה וזאת על מנת לרכז את פעילות הנוער הרעשני באזור המחלף (עדיף רעש בני הנוער שם מרעש המכוניות ...).
-          מחלקת תאורה – רק בשכונתנו תחזוקת התאורה מתבצעת ע"י קבלן חיצוני שנמצא ת.פ מהנדס תאורה של הירייה ועוזרו. יש שיתוף פעולה מצויין. כל תקלה ותלונה מתבצעת על הצד הטוב ביותר כולל החלפת עמודים שנפגעו בתאונה וכמובן החלפת נורות שרופות
-          גינה ברח' דוד אבידן העצמאות (משרד מכירות גינדי) -  בימים אלו מתבצעות עבודות תשתית לפיתוח גינה.
-          רח' טובה ציפורי (חניון סטלמך) – הצלחתי להוציא תקציב לפיתוח גינון ושתילה באזור.
 
בימים אלו ערכתי מיפוי של ליקויי תשתיות במדרכות כגון ברזי כיבוי אש, ארונות תקשורת, שיברים של מיתב ומדרכות מונמכות ללא צורך.
ולסיכום, כל הפירוט הנ"ל היה כרוך בסיורי אין סופיים עצמאיים וגם עם מנהלי מחלקות, פגישות עבודה יזומות, שיחות טלפון מרובות והמון המון אהבה לנושא.
כמו כן אני רוצה לשבח מספר מחלקות שבהן יש אוזן קשבת ולמרות כל המגבלות שיש בדבר:
  1. החברה לפיתוח
  2. מחלקת תברואה- פינוי אשפה
  3. מחלקת ניקיון וחזות פני העיר.
  4. מחלקת גנים ונוף.
  5. מחלקת פיקוח חניה.
  6. מחלקת צביעה ושילוט
  7. המוקד העירוני
  8. מחלקת פיקוח משמעתי
  9. מחלקת תאורה