רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 10

                              


 

סיכום פגישת ועד מס' 10 – 7.4.2010

משתתפים: צדוק בן משה, דורון קורן, שלום עטר, עמי נהרי, גדי יפה, ארז אגמון, גיא אליהו, מוני מרדכי ודורינה ששון.

ועד מעבר

עו"ד עמרם נהרי עדכן כי עד כה הגישו מועמדות 9 תושבים:

4 חברי הועד הנכחי- צדוק בן משה, דורון קורן, איציק אופק ושלום עטר.

וכן מועמדים נוספים: דורינה ששון, ארז אגמון, מוני מרדכי, גדי יפה וגיא אליהו.

העירייה מבקשת לקיים בחירות כאשר יהיו 10 מועמדים לפחות. מאחר והבחירות נדחו, יכהנו 4 חברי הוועד הנוכחי כוועד מעבר ו- 5 המועמדים הנוספים ישולבו בפעילות השוטפת. חברי הועד הותיקים יפעלו להציג את החדשים מול גורמי העירייה השונים במפגשים הבאים על מנת שיקבלו הכרה רשמית לפעולותיהם ופניותיהם.

חלוקת תפקידים

צדוק בן משה – יו"ר הועד.

דורון קורן – דובר הועד ואחראי תחום פיתוח ופרויקטים ציבוריים.

איציק אופק – אחראי תחום פיקוח ותברואה.

שלום עטר – אחראי תחום אבטחה ובטחון.

גדי יפה – אחראי תחום חינוך. משמש גם כיו"ר ועד ההורים העירוני בעיר.

מוני מרדכי – תחום חינוך.

ארז אגמון – אחראי תחום איכות סביבה.

דורינה ששון – אחראית תחום תרבות.

גיא אליהו – אחראי תחום תחבורה ותנועה.

תחום החינוך

גדי יפה עדכן בשני נושאים:

בית הספר היסודי בדוד אבידן- עד 20.4 ראש העיר אמור להעביר למשרד החינוך את המסמכים שביקש. מיד עם קבלת המסמכים ישוחרר האישור התקציבי לבניית ביה"ס. במידה ולא יועברו המסמכים עד לתאריך זה ינקוט ועד השכונה בצעדי מחאה חריפים נגד העירייה. הועד יחבור בנושא זה לועד אם המושבות למאבק משותף ומרוכז.

חטיבת ביניים ובי"ס תיכון ממלכתיים בשכונה- ועד השכונה ידרוש הקמת 2 מוסדות אלו בשכונה. בתאריך 15.4 יערך במתנ"ס עולמות מפגש עירוני בנושא חינוך על יסודי בעיר. במפגש תוצג תכנית שהוכנה ע"י יועץ חיצוני מטעם העירייה, יתקיימו קבוצות דיון ויוקם צוות היגוי לנושא. נציגי הועד ישתתפו במפגש ויעלו את נושא בתי הספר בשכונה.

המשך פעילות פורה ובהצלחה לכולנו,

דורון קורן


Go Back  Print  Send Page