רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 1

                              


 


פרוטוקול ישיבה מס' 1 תאריך : 3.3.2008

נוכחים:

צדוק בן משה, דורון קורן, איציק אופק, דודי כהן, גדי גונן, שחר יוחאי ואבי מסינגר.

חלוקת תפקידים ותחומי אחריות

יו"ר ושותף בכל תחומי הפעילות: צדוק בן משה

חינוך : יוחאי שחר.

תרבות: איציק אופק.

תחבורה ותנועה: דודי כהן.

בטחון ובטיחות: אבי מסינגר וגדי גונן.

תכנון ובניה: דורון קורן.

פיתוח, גנים ונוף: איציק אופק.

דוברות ועיתונות: דורון קורן.

אתר אינטרנט: צדוק בן משה וזהבית סודאי.

ייעוץ משפטי: עו"ד עמרם נהרי.

דרכי פעולה ונהלי עבודה

 1. הוועד ישמש כגורם אובייקטיבי המייצג את צרכי השכונה מול הרשויות.
 2. הלוגו שהציע דודי ישמש כלוגו הרשמי של הוועד וכל מסמך לגורם חיצוני יכלול אותו.
 3. כל מסמך שיוצא לגורם חיצוני יועבר ע"י הגורם היוזם במייל לעיון שאר חברי הוועד. זמן לתגובות 24 שעות. באם לא נתקבלו תגובות יישלח המסמך ליעדו ובאם יתקבלו תגובות ייערך מקצה שיפורים.
 4. הודעות לעיתונות יועברו ע"י הדובר במסמך כתוב בלבד לפי הנוהל בסעיף 3 .

עיתונאי שפונה לחבר ועד יופנה לדובר ויקבל תגובה כתובה כנ"ל.

 1. הוועד מייחס חשיבות לקשר ישיר עם התושבים ולשם כך יוקצה באתר השכונה דף לחברי הוועד עם מייל ותמונה של כל חבר תחת הכותרת: "כתבו לנו". כמו כן יועלו לאתר פרוטוקולי הישיבות ומפת גבולות השכונה.

נושאים דחופים לטיפול בעדיפות ראשונה

 1. כביש רבין-מכבית: באחריות דודי .
 2. גנים ובתי ספר: באחריות יוחאי.
 3. תכנית אב ומבני ציבור: באחריות צדוק ודורון.
 4. גינות ופסולת בניה: באחריות איציק.
 5. תמרור ופסי האטה: באחריות דודי .
 6. שיטור קהילתי: באחריות אבי וגדי.

רשם: דורון קורן