טיפת חלב
דף הבית >> טיפת חלב

"קול קורא לנדוד לנדוד...."

שכונת הנוודים החדשה,כך יאה וכך נאה לקרוא לה,לשכונתנו.
לאחר שרבים מאיתנו נדדו עם ילדיהם לגני ילדים מחוץ לשכונה ולאחר מכן עשו
זאת שוב והפעם לבתי הספר(שלא לומר כל ילד לבית ספר אחר...) ודובר רבות
והכל כבר נאמר על כך מסתבר שיש עוד סוג של נוודים בשכונה.
הורים לתינוקות ופעוטות מכתתים רגלם ומכוניתם לשכונות אחרות בחיפוש אחר
מרפאות לבריאות המשפחה.
ציטוט מפי דר' יורם סיון,מנהל נפת פ"ת משרד הבריאות:

"בתקופה האחרונה הופנו תינוקות ופעוטות מהעיר הירוקה לתחנה ברחוב היבנר,
לצערי לא הייתה אפשרות לקבל יותר מטופלים ולכן העברנו אותם לתחנה אחרת
וגם שם כבר יש בעיה".
"בהיבנר יש 750 תינוקות ובערך 1000 פעוטות".
"בפ"ת יש 12 תחנות לבריאות המשפחה,אנו סוגרים תחנות באזורים מזדקנים
ופותחים באיזורים מתפתחים".
"את המבנה העירייה נותנת,פ"ת הינה אחת מהערים הנאורות והמשתפות פעולה
בתחום הזה".

מכתבים שנשלחו לעירייה:

                                                                                           

                                                                  ‏16 אוקטובר, 2006

                                                                                                 ‏כ"ד תשרי, תשס"ז
                                                                                                מסמך מס' ר/146-06
לכבוד
מר יצחק אוחיון
ראש העיר פתח-תקוה
בית העיריה
נכבדי,
 
הנדון:   שרותי הרפואה המונעת – כפר גנים ג' "העיר הירוקה"
 
1)    עם השלמת הבניה והאכלוס של מאות יחידות דיור ב"עיר הירוקה" עולה במלוא
       עצמתה שאלת מתן השרות המונע לתושבי השכונה החדשה.
2)    אנו מעלים תמיד על נס את שיתוף הפעולה המצוין עם הרשות המקומית בפתח-תקוה,
       ואת ההבנה הטובה שיש לנו עם מחלקת הבריאות והרווחה בעיר, ובמיוחד עם ראשיה.
       במסגרת זו ידענו תמיד לחוש את הדופק, ליעל את העבודה ולפתח שירותים באזורים
       "הצעירים" של העיר כמו בשכונת הדר-גנים ואם המושבות, ולסגור שירותים באזורים
       "זקנים" – כמו שעריה, מחנה יהודה ורמת ורבר.
3)    עד עתה, ובלית ברירה, אנו נותנים שירותים לתינוקות, פעוטים ומשפחות מ"העיר
       הירוקה" בתחנת היבנר, ליד בי"ח "השרון", והגענו כעת שם ל-500 תינוקות עד גיל שנה,
       וכ-100 נשים הרות. המשמעות: השרות באי ספיקה, התארכות תורים, ותלונות
       מטופלים גם מאזור השרות המקורי של התחנה, וגם מתושבי "העיר הירוקה".
4)    במגעים שלנו לגבי פתרון למתן השרות, עם מח' הרווחה והבריאות – מר משה בן-דוד –
       עלו שתי אפשרויות למתן פתרון, האחת בניית תחנה חדשה במסגרת הבניה הציבורית
       שם, או הרחבת המבנה הקיים בשכונת "נוה-עוז", כך שיוכל לענות לצרכים העכשוויים.
5)    להזכיר שבמבנה טיפת החלב ב"נוה-עוז" יש שני חדרי טיפול בלבד, המבנה מיושן ולא
       יכול לענות מבחינה מבנית לצרכי שרות בשנת 2006. יתכן ותכנון של חידוש והרחבה
       של המבנה יוכל לתת פתרון, אך עד עתה לא נערכו עבודות של מחשב ותכנון בכיוון זה.
6)    אנו גאים לתת שרות אמין, יעיל ומתקדם למשפחות העיר פתח-תקוה, ומבקשים את
       עזרתך לשיתוף פעולה למתן פתרון למשפחות ב"עיר הירוקה" באזור מגוריהם, ובטרם
       תקום מחאה ציבורית וועדי פעולה למיניהם.
      
 

 

בכבוד רב

ד"ר יורם סיון
רופא נפת פתח תקוה
 
 
 
לכבוד
מר משה בן-דוד
מנהל מח' הרווחה והבריאות
רח' בר-כוכבא
עירית פתח-תקוה
 
משה שלום,
 
 
 
אני מעביר אליך העתק סמוי של פנייתי לראש העיר בנושא הטיפול המונע
ב-"עיר הירוקה" – כפר גנים ג'.
 
תקוותי שזה יזיז את העניינים.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       כל  טוב
 
 
                                                                                    דר' יורם סיון
                                                                                    רופא נפת פתח - תקוה
 
מכתב שני:
                                                                                    
                                                   ‏28 נובמבר, 2007
                                                                            ‏י"ח כסלו, תשס"ח
                                                                          מסמך מס' ר/108-07
לכבוד
מר יצחק אוחיון
ראש העיר פתח-תקוה
בית העיריה
 
נכבדי,
 
 
הנדון:  שרותי הרפואה המונעת – כפר גנים ג' "העיר הירוקה"
                 מכתבי מס' 146-06 מיום 16 אוקטובר 2006
 
 
1)    חלפה יותר משנה מאז העברתי אליך את פנייתי שבנידון, ועד עתה לא קיבלתי
       תשובה מסודרת ממך או מגורם אחר בעיריה אשר מטפל בענין.
 
2)    אני מבקש להדגיש כי הבעיה שפורטה במכתב הולכת ומתעצמת מחודש לחודש,
       עם השלמות בניה ואיכלוס מבנים נוספים בשכונה.
 
3)    אנא.
 
 
 
                                                                                                          בכבוד רב
ד"ר יורם סיון
רופא נפת פתח תקוה
 
 
העתק:
גב' סימה בינשטוק –מנהלת אחראית למנהל בריאות בנפת פ"ת
 
 מכתב שלישי:
                                                                                                      ‏1 ינואר, 2008
                                                                                                           ‏כ"ג טבת, תשס"ח
                                                                                                           מסמך מס' ר/1-08
 
לכבוד
מר יצחק אוחיון – ראש העיר פתח-תקוה
מר דני סויסה – מנכ"ל העיריה
מר רונן צברי – סמנכ"ל העיריה
מר משה בן-דוד – מנהל המח' לרווחה ובריאות
 
אדונים נכבדים,
 
 
הנדון:  שרות לאם ולילד – העיר הירוקה
 
 
1)    הריני להודיעכם כי החל מ-1.1.08 מופנית כל משפחה חדשה המתאכלסת בעיר
       הירוקה, לקבלת טיפול בתחנה לבריאות המשפחה בשכון עובדי בילינסון.
       גם תינוקות נולדים חדשים יופנו לשם, גם אם ילדים אחרים במשפחה מטופלים
       כבר בתחנה היבנר.
 
2)    החלטה זו נכונה לזמן כתיבת מסמך זה, ועלולה/עשויה להשתנות עפ"י המשך
       ההתנהלות לגבי פתיחת תחנה חדשה, או שיקום תחנת נוה עוז הישנה.
 
 
 


בכבוד רב

ד"ר יורם סיון
רופא נפת פתח תקוה
 
 
העתק:
גב' טובה שטרן – אחות מפקחת נפתית, כאן
גב' סימה בינשטוק – מנהלת אחראית למינהל בריאות, נפת פ"ת
 
 מכתב רביעי:
                                                                                       
                                                              ‏11 פברואר, 2008
                                                                                            ‏ה' אדר א, תשס"ח
                                                                                           מסמך מס' ר/10-08
לכבוד
רונן צברי
סמנכ"ל עירית פתח-תקוה
רח' העליה השניה 1
עירית פתח-תקוה
 
נכבדי,
 
 
הנדון:  שרות לאם ולילד – כפר גנים ג'
 
 
1)    מאשר בתודה קבלת מכתבך מ-31/1/08.
 
2)    מאחר ובינוי של מוסד בריאות/מרפאה כרוך באישור מוקדם של תוכנית   ארכיטקטונית ע"י ועדת הפרויקטים של משרד הבריאות, יש לגשת מיד להליך
       תכנוני, עפ"י הפרוגרמה הקיימת לבניית תחנות טיפת חלב – כך שעם קבלת
       האישור לתב"ר אפשר יהיה לפעול מיד לקדם את בניית/שידרוג התחנה בנוה-עוז.
 
3)    אודה על מינוי פרויקטור מטעמכם לריכוז הנושא – כפי שהיה לגבי בינוי התחנות
       בהדר גנים ובאם המושבות.
 
 
 


בכבוד רב

ד"ר יורם סיון
רופא נפת פתח תקוה
 
 
העתק:
ד"ר עפרה חבקין – רופאת מחוז המרכז,רמלה
מר משה בן-דוד – מנהל אגף בריאות ורווחה,עירית פ"ת
חברי ההנהלה - כאן