רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
דף הבית >> חינוך בשכונה

                                                                                                                


  

 

צרכי שכונת כפר גנים ג' – חינוך

כללי

 

מסמך זה בא לתאר את צרכי שכונת כפר גנים ג' בתחום החינוך בשנים הקרובות. בפרט בנושא התשתיות העירוניות לקיום מערכת זו ברמה מספקת בשכונה ולהתוות תהליך שנועד למלא  אחר צרכים אלו

 

רקע

 

שכונת כפר גנים ג' הנה שכונת הדגל של העיר פתח תקווה. השכונה הוגדרה כשכונה מודרנית ואיכותית שתספק לתושביה איכות חיים גבוהה, תכנון מתקדם, עיצוב מושך וחינוך איכותי. השכונה הוגדרה על ידי העירייה כ"עיר הירוקה" ומשכה אליה משפחות צעירות רבות, מפתח תקווה ומכל רחבי גוש דן.

 

רבים מתושבי השכונה הגיעו אליה עם ילדים בגילאים שונים מתוך אמונה בהבטחה כי בשכונה מצפים להם איכות חיים וחינוך מן הטובות בארץ.

 

תושבי השכונה רואים בילדיהם כנכס העיקרי שלהם ובאיכות חינוכם כגורם המשפיע ביותר על איכות החיים שלהם.

 

השכונה נמצאת בימים אלו בשלבי ביניים מבחינת אכלוסה. בשכונה מאוכלסים כ100 בניינים ובניינים רבים נוספים נמצאים על סף אכלוס או בשלבים שונים של בנייה או תכנון.

 

למרות שחלפו למעלה מ7 שנים מאז אכלוס הבניינים הראשונים בשכונה, עדיין ניתנים שירותי החינוך בה על בסיס זמני.

 

בתי הספר היסודיים המשרתים את השכונה (הדר, ביאליק, נווה עוז וממ"ד כפר גנים) נמצאים מחוץ לתחומי השכונה ומחייבים הסעה של ילדים בגיל צעיר אל ומבתי הספר. בנוסף, בתי הספר הללו מתמלאים ואין בידם לספק את הצרכים עקב בעיות תשתית והיערכות

 

בשנת הלימודים 2006-2007 פעלו בשכונה 2 גני ילדים עירוניים על בסיס מבנים יבילים. בשנת 2007-2008 פעלו בשכונה 6 גני ילדים, 5 מהם על בסיס מבנים יבילים ובשנת 2008-2009 צפויים לפעול בשכונה כ13 גני ילדים ו2 מעונות רובם המוחלט על בסיס מבנים יבילים.

גם שני גני הקבע, שהקמתם מתבצעת בימים אלו לקראת שנת הלימודים הבאה לא צפויים להיות מוכנים לפתיחת שנת הלימודים, דבר שיחייב הקמת מבנים יבילים זמניים גם עבור גנים אלו.

 

צרכי השכונה

 

  1. על מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) בשכונה להתאים לכמות התלמידים הצפויה במהלך השנים הקרובות מקרב תושבי השכונה
  2. על מוסדות החינוך בשכונה להיות ממוקמים בקרבת התושבים כדי לאפשר גישה נוחה ובטוחה של התלמידים אליהם
  3. על מוסדות החינוך בשכונה לשכון במבני קבע מרווחים, בטיחותיים, בטוחים, מאובזרים ונאים. זאת לאחר תקופת מעבר בת שנתיים לכל היותר
  4. על סגל החינוך במוסדות חינוך אלו (מורות, גננות, סייעות וכן סגל במקצועות התומכים) להיות איכותי, מסור, אחראי, קשוב ומחובר לתושבי השכונה ולצרכיהם בתחום החינוך

 

הפעולות הנדרשות לביצוע:

 

1.       הקמת פורום משותף למנהל החינוך בעירייה, למנהל הבינוי בעירייה, לוועד השכונה ולפורום החינוך של תושבי השכונה שיתכנן ויבקר את יישומה של תכנית רב שנתית לסיפוק צרכי השכונה בתחום החינוך, כפי שתוארו במסמך זה. התכנית תכלול בין היתר את הפעילויות הבאות:

1.1.    ביצוע מיידי של השלמת שני מבני הקבע לגני הילדים ברחוב מייזנר, זאת כדי לאפשר השלמתם עד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, על ידי קביעת מנגנון תגמול מיוחד לקבלן המבצע או בכל דרך אחרת.

1.2.    ביצוע מידי: הכרזה על הזוכים במכרז המעונות שברחוב בן גוריון והערכות הגופים הזוכים והעירייה בצורה איכותית ובטיחותית, גננות, תשתית ועוד  ע"מ שהמעונות יפעלו בספטמבר 09 

1.3.    תחילת בניית מבנה קבע, במהלך 2008 והמחצית הראשונה של 2009, לגני ילדים שיחליפו את כל גני הילדים המבוססים על מבנים יבילים בשכונה

1.4.    היערכות לגידול של לפחות 5 גני ילדים בכמות הכוללת של גני הילדים הקיימים בשכונה מדי שנה במהלך 5 השנים הבאות. בשנתיים הראשונות על ידי מבנים יבילים ובשנים שלאחר מכן על ידי מבני קבע בלבד

1.5.    תחילת עבודה מיידית על הקמת בית ספר יסודי בשכונה לשם הבטחת תחילת פעילות בפתיחת שנת הלימודים 2009-2010

1.6.    ניתוח השינויים הדמוגרפים בשכונה והשפעתם על ההיערכות הדרושה בתחום תשתיות החינוך

1.7.    הקמת צוות היגוי, בהשתתפות נציגי השכונה, שיקבע את אופיו ואת מיקודו של בית ספר זה.

 

סיכום

אנו  סמוכים ובטוחים כי הדאגה לילדי פתח תקווה ולילדי השכונה בפרט הנו יעד מרכזי משותף לנו, התושבים ולכלל בעלי התפקיד בעירייה .

כולנו רואים העתיד בילדנו ומרגישים באחריות המוטלת על כתפינו בתחום החינוך.

על כן, אנו מאמינים כי הגורמים המוסמכים מחויבים לפעול לטובת ילדי השכונה תוך כדי חינוך איכותי ועל בסיס תשתיות ראויות, כראוי לתחום המהווה דוגמא ומופת לחברה הישראלית.  

 

 

 

 

ועד שכונת כפר גנים ג