רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

ועדת בטיחות בדרכים
 

ועדת הבטיחות בדרכים של העירייה קיימה בשבוע שעבר את ישיבתה הראשונה, בה השתתף גם נציג ועד השכונה:
בפגישה הועלו מפגעים בקווים כלליים,דרכי פעולה של מחלקת התנועה, משרד התחבורה והעירייה.
לכולם ניתנה רשות הדיבור אולם בפגישה זאת לא הייתה אפשרות להעלות את המפגעים עצמם (נשלחו בפקס אל מזכירת הוועדה) בכל אופן התעקש צדוק להעלות את נושא הבטיחות באזור בתי הספר הדר,ביאליק והממ"ד היות ועד ההתייחסות למכתבנו סביר להניח שתתחיל שנת הלימודים.

מצ"ב המכתב שנשלח לוועדה בנושא מפגעים הדורשים טיפול בשכונה