התנגדות לתוספת יחידות בניה

התנגדות

בס"ד 22.9.2007לכבוד

יושב ראש הוועדה המקומית – מר יצחק אוחיון

עיריית פתח-תקווה

רח' העלייה השנייה 1

פתח-תקווה 49100

הנדון: התנגדותנו לתוכנית פת/מק/ 2008 /באנו, דיירים ברח' מסקין וברחובות הסמוכים, העצמאות ונקר יוסף בכפר גנים ג', פתח תקווה, מתנגדים נחרצות לשינויים בתכנית שהוועדה מתכוונת לאשר ואישרה פת/מק/2008/ב, תכנית המציגה אישורים להקמת בנינים בני 13 קומות.אנו קנינו את דירותינו לאחר בדיקת התב"ע שהייתה בתוקף, בה נאמר במפורש כי יבנו במתחם 250 יחידות דיור בבניינים בבניה רוויה של עד 6 קומות.

מאז שונתה התב"ע פעמיים ובשינוי האחרון מתאריך ה 11/12/2006 אושרו 466 יחידות דיור בבניינים של 13 קומות (פלוס קומה חלקית).אי לכך אנו מתנגדים לאישור התוכנית ודורשים לבטלה מיידית.הסיבות להתנגדות :

צפיפות האוכלוסייה תגדל.
עומס של תנועה בכבישים הצרים בשכונה.
בעיות חנייה.
שינוי קו הרקיע של הבניינים.
זיהום אוויר חריף באזורנו.
שינוי אופי השכונה.
שינוי הייעוד לאחר שרכשנו את הדירות שלנו דבר שיגרום לירידת ערך האזור בשכונת כפר גנים ג'.


כל זה יגרום לירידה באיכות החיים של תושבי "פתח תקווה הירוקה"!!!

כל זה יגרום לירידה בשווי הדירות שלנו!!!בפגישה שנערכה עם כבוד ראש העיר הבטיח כבודו מפורשות כי הוא יבטל את התוכנית וכי לא יבנו בנינים גבוהים במתחם 2008.

אנו דורשים מכבוד ראש העיר להחזיר המצב לקדמותו דהיינו בנייני מגורים בני 7-6 קומות.זו ממש לא השכונה שבה התכוונו לגור !!!אנו מצפים שנבחרי הציבור שבחרנו בהם יעמדו בהבטחתם,

והשם "העיר הירוקה" לא יהפוך לריק מתוכן, וכי הירוק המובטח לא יהפוך לשחור !!!

בכבוד רב,
ועד שכונת כפר גנים ג'