רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
לכבוד: הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז          
לידי :
שד' הרצל 91 רמלה
תאריך: 1.11.2010
הנדון: התנגדות לתוכנית פת/1216 /48
בכפר גנים ג' רח' יטקובסקי-ויצמן-העצמאות-בן גוריון, פ"ת
 
אנו חברי ועד שכונת כפר גנים ג', מביעים בזאת, בשם התושבים, את התנגדותנו לתוכנית זו מהנימוקים הבאים:
להלן הנימוקים להתנגדות:
  1. הועדה המחוזית קבעה בדיון על תכנית מסקין פת /2008 /2 בישיבתה מס' 2009010 מתאריך 5.9.2009 שהגובה המקסימלי לבניינים בשכונת כפר גנים ג' יהיה 8 קומות ע"ע + קומה חלקית וכל חריגה ממנו תפגע בקו הרקיע הסביבתי. בתכנית הנ"ל מתוכננים בניינים בני 12 קומות ע"ע.
  2. כמו כן נקבעה באותה ישיבה צפיפות של 5 יח"ד לדונם ברוטו ובתוכנית זו הצפיפות היא 5.8 יח"ד לדונם ברוטו. המשמעות היא חריגה של 52 יח"ד מהסטנדרט שנקבע ותוספת של 182 יח"ד מעבר לתב"ע המקורית שעל פיה תוכננה השכונה והתשתיות.
  3. תוספת של 182 יח"ד משמעותן תוספת של כ-300 ילדים מעבר למתוכנן למע' החינוך אשר כבר היום קורסת ואינה מוכנה לקליטת כל ילדי השכונה וזאת עקב תכנון לקוי ותוספות חריגות של אלפי יח' דיור בשכונה מעבר לתב"ע המקורית.
  4. תוספת של 182 יח"ד משמעותן כ-300 כלי רכב. התשתית התחבורתית (כבישים ומקומות חניה) אינה מוכנה לקליטת תוספת כזו של כלי רכב. למיטב ידיעתנו טרם בוצעה בה"ת עדכנית לפי דרישת הועדה המחוזית.
  5. התכנית גובלת ברח' העצמאות שהוא העורק הראשי של השכונה ובקרבתה מתנ"ס, בית ספר, קניון קיים וקניון מתוכנן לידו, גני ילדים ומעונות יום. כך שהאזור צפוי להיות קטסטרופה מבחינה תחבורתית ובכיה לדורות !!!
  6. מוסדות הציבור בשכונה אינם מתוכננים לתוספת כזו של תושבים.
  7. תוספות של יח' דיור תגדיל את מפגעי הרעש, צפיפות, פקקים וזיהום אויר בשכונה.
  8. הדבר יגרום לפגיעה באיכות החיים של דיירי השכונה וירידה בערך הנכסים.
 
 
 
 
לסיכום
הועדה המקומית לתכנון ובניה של עריית פ"ת נהגה בחוסר אחריות בכך שאישרה תוספות של אלפי יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' מאז הוחל בבנייתה.
אנו חברי ועד השכונה דורשים מחברי הועדה המחוזית לגלות אחריות כלפי התושבים ולא לאשר יותר תוספות של יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' ללא יוצא מהכלל.
 
 
בברכה,
חברי ועד שכונת כפר גנים ג', פ"ת
כתובת למכתבים: דורון קורן, רח' פנחס חגין 8 ד. 19 מיקוד: 49751, פ"ת.
טל: 054-4404286 דוא"ל: d_koren@orange.net.il
העתקים: הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת, העליה 1 פ"ת, 49100