רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   התנגדות הוועד לתנועת נוער במרכז השכונה

3.8.2010

לכבוד

אגף הנכסים – ועדת ההקצאות

רחוב העלייה השנייה 1,

פתח-תקווה

פקס: 03-9052791

הנדון: התנגדות להקצאת מבנה לשימוש תנועת נוער.

גוש: 6712 חלקה: 53 ברח' ויצמן כפר גנים ג'.

אנו חברי ועד שכונת כפר גנים ג' והתושבים מתנגדים להקצאת המבנה הנ"ל לתנועת נוער כל שהיא בלב אזור המגורים בשכונה.

אנו מדגישים כי, השטחים, שהופקעו מידי בעלי הקרקע, נועדו לשרת בראש וראשונה את כלל תושבי השכונה.

רוב הציבור מתנגד להקצאה זו.

ועד השכונה, בשם תושבי השכונה, מבקש לצרף את כל תנועות הנוער למתחם אחד, למתחם אליו הועבר שבט הצופים, כדי למנוע הישנות המטרד של שבט הצופים. "סוף מעשה במחשבה תחילה".

למיטב ידיעתנו, מרבית החניכים אינם מתגוררים בכפר גנים ג' ולכן ההקצאה אינה עומדת בקריטריון "לשרת את תושבי השכונה".

בנוסף, אנו מתנגדים למיקום תנועת נוער במרכז השכונה, כי פעילות זו במיקום זה מהווה מטרד של רעש, עומסי תנועה נוספים על הקיימים, בעיות חנייה וכל שאר המטרדים הנובעים מסוג פעילות כזה בלב אזור מגורים.

לאור כל זאת אנו דורשים:

1.לבטל את ההקצאה לשימוש תנועת נוער כל שהיא.

2.להקצות מבנה זה לשימוש אחר כמו : מרכז פסג"ה.

בברכה,

דורון קורן/ בשם ועד שכונת כפר גנים ג'

פנחס חגין 8, פתח תקווה

טל: 054-4404286

d_koren@orange.net.ilGo Back  Print  Send Page