רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

                              


                                                         
 
לכבוד: הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז                                                 תאריך: 25.9.2008
שד' הרצל 91 , רמלה.                                                                              נשלח לפקס:
 
הנדון: התנגדות לבקשה להקלה לתכנית פ"ת 2008 /2
 
אנו חברי ועד שכונת כפר גנים ג' פתח תקווה אשר נבחר בבחירות חוקיות ע"י רב תושבי השכונה, מביעים בזאת את התנגדותנו הנמרצת נגד הבקשה לתוספת של 250 יח' דיור בתכנית פ"ת 2008/2 בגוש : 6716 , חלקות במלואן: 40 – 44, 46 - 52 חלקי חלקות: 44, 45, 48, 50,53, 74, מגרשים: 481 ו- 54 בהתאם לתכנית פת/ 2008 /א.
להלן הנימוקים להתנגדות:
  1. פגיעה בצביון השכונה. התכנית המוצעת כוללת 4 בניינים בגובה 13 קומות בעוד שהתב"ע המקורית מדברת על שכונה עם בניינים בני 2-4 קומות . גבהים אלו מהווים שינוי בקו הרקיע של השכונה אשר מכילה בתים צמודי קרקע ובניינים עד 8 קומות.
  2. פגיעה בתשתית התחבורתית (כבישים ומקומות חניה) שאינה מוכנה לקליטת תוספת של כ-450 כלי רכב (לפי 1.8 רכבים ליח' דיור). תוספת זו תגרום למפגעי רעש, צפיפות, פקקים וזיהום אויר בשכונה.
  3. תשתיות החינוך כבר היום קורסות ואינן מוכנות לקליטת כל ילדי השכונה וזאת עקב תכנון לקוי ותוספות חריגות של מאות יח' דיור בשכונה מעבר לתב"ע המקורית. בתכנית זו מדובר בתוספת של כ- 500 ילדים ונוער.
  4. מוסדות הציבור בשכונה אינם מתוכננים לתוספת כזו של תושבים.
  5. פגיעה וירידה בערך הנכסים של דיירי כפר גנים ג'.
לסיכום
הועדה המקומית לתכנון ובניה של עריית פתח תקווה נהגה בחוסר אחריות בכך שאישרה תוספות של מאות יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' מאז הוחל בבנייתה.
אנו חברי ועד השכונה דורשים בזאת לגלות אחריות כלפי התושבים ולא לאשר יותר תוספות של יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' ללא יוצא מהכלל.
 
בברכה,
וועד שכונת כפר גנים ג' פתח תקווה
צדוק בן משה, דורון קורן,  איציק אופק, דודי כהן,  אבי מסינגר   ודב כץ.
 
 
העתקים:
מר יצחק אוחיון - ראש עיריית פ"ת ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת