רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   השבתת מערכת החינוך-מכתב להורים
      מועצת ההורים העירונית                      ועד ההורים העירוני
בס"ד, י"ג תשרי התשע"ב ( 11/10/2011 )
לכבוד
הורי תלמידי
בתי הספר בפ"ת
א.ג.נ
                  הנדון: השבתת מערכת החינוך העירונית בפ"ת עם החזרה מהחופש
1.      עם פתיחת שנת הלימודים, התברר כי עירית פ"ת קיצצה בתקציב החינוך שני מליון שקלים. המשמעות המיידית היא פגיעה בשעות התל"ן, בתכניות המיוחדות של בתי הספר, בפעולות הפדגוגיות שהביאו את בתי הספר שלנו להשגים ובהתנהלות השוטפת של בתי הספר. יצויין כי בתי הספר בנו את מערכות הלימודים בהתאם לתקציב של שנה שעברה שהובטח גם השנה. בהתאם לכך שובצו מורים וכעת לא ניתן לשלם להם. העיריה תלתה את הקיצוץ בעובדה שגביית הארנונה מהתושבים ( יותר נכון, העלאת סכום הארנונה הנגבית מהתושבים ) לא צלחה...
2.      משך שלושה חודשים, במקביל לכל הסוגיות הסוערות האחרות שבהן פעלנו במהלך הקיץ ( בית ספר גורדון, פירוק בית ספר נר עציון וקליטת התלמידים בבתי הספר שלנו, ממלכתיים וממלכתיים דתיים ), פעלנו בצורה אינטנסיבית מול הגורמים המקצועיים בעירית פ"ת בכדי למצוא פתרון לסוגיה, אך לשוא.
3.      על אף פניות חוזרות ונשנות מצידנו לראש העיר לא נעשה דבר ולא ננקטה שום פעולה שמטרתה לפתור את הבעיה.הדברים הגיעו לשיאעם ביטול פגישה מתוכננת של הנהגת ועד ההורים עם ראש העיר. במקום פגישה זו, התקיימה פגישה עם מנכ"ל העיריה מר אבי בן חמו ובמהלכה התברר כי למעשה אין עם מי לדבר ושאין מי שמסוגל או רוצה לקחת אחריות ולפעול לפתרון הסוגיה
4.      מועצת ההורים העירונית התכנסה בתאריך ו' תשרי התשע"ב ( 5/10/2011 ) לישיבת חירום בשל המצב החמור אליו נקלעה מערכת החינוך בעיר ובסיומה הוחלט על השבתה מלאה של מערכת החינוך בעיר עם החזרה מחופשת סוכות.
5.      הנהגת הועד הודיעה לראש העיר כי החל מתאריך כ"ה בתשרי התשע"ב ( 23/10/2011), יום החזרה ללימודים מחופשת סוכות, מערכת החינוך בעיר תושבת באופן מלא. ביומיים הראשונים תשבות מערכת חטיבות הביניים והתיכונים ולאחר מכן יצטרפו לשביתה בתי הספר היסודיים.
6.      במקביל, תעשה כמובן פניה מסודרת מצידנו לתקשורת המקומית והארצית. כמו כן אנו משאירים לעצמינו את האפשרות לנקוט בכל פעולה משפטית ו/או אחרת על מנת להביא לפתרון הסוגיה,
השביתה לא כוללת את גני הילדים ובתי הספר של החינוך המיוחד.
השביתה כוללת את כל בתי הספר של החינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
אנו מתכוונים להקים חדר מצב ערב תחילת השביתה בכדי לעדכן באופן שוטף את ההורים.מספרי הטלפון
 הרלבנטיים יפורסמו במהלך חול המועד באמצעות ועדי ההורים
ועד ההורים התארגן לצוותי עבודה בכדי להערך לשביתה בצורה מיטבית ובכדי להמשיך ולפעול כדי
 להביא את המצב העגום לסיום.
ועדי ההורים הבית ספריים יתארגנו למציאת פתרונות לילדי כיתות א ו ב במועדונים ובמתנסי"ם.
אנו מבקשים להבהיר כי לא נותרה כל ברירה אחרת. אנו נלחמים היום על עתיד ילדינו!
אנו מקווים כי תקבלו את הענין בהבנה ותשתפו פעולה עם מטה השביתה בכדי שבעזרת העוצמות של
 כולנו נצליח להביא לפתרון מהיר של הסוגיה.
בברכה,
         גדי יפה,                                                                          שלמה פישמן
יו"ר ועד ההורים העירוני                                                   יו"ר מועצת ההורים העירונית
 


Go Back  Print  Send Page