בתקופה הקרובה נא שימו לב לפרסומים באתר ובעיתונים.

חשוב ביותר לחזק את ידי ועדי בית הספר ולתמוך בכל החלטה שלהם !!!

אצטדיון עלות 200,000,000 ש"ח ובמילים מאתיים מליון ש"ח 
קיצוץ בתקציב החינוך  2,000,000 ש"ח ובמילים שני מליון ש"ח

ועד ההורים העירוני                                   ומועצת ההורים העירונית
בפתח-תקווה
 
לחברי מועצת ההורים שלום
את אשר יגורנו בא לנו
לצערי הרב לא נותרה לנו כל ברירה ואנחנו נערכים לקראת השבתת מערכת החינוך בעיר. 
 זאת לאור פגישתנו היום עם מר אבי בן חמו, מנכ"ל העיריה, שלצערנו הרב הראה אדישות רבה לכל טענותינו,  הסביר לנו כי החינוך בעיר לא מעניין אותו
וכמובן שעל החזרת התקציב שקוצץ לא היה מוכן בכלל לדון איתנו.
גישה זו מתווספת לאדישות וחוסר האכפתיות שמפגינים ראש העיר, בן שמחון, מוטי זפט, ואיציק ברוורמן שאפילו לא טרחו לענות לנו על מכתבנו.
אני מבקש מכל נציג בית ספר לדבר מחר עם מנהלת בית ספרו ולהתעדכן על הפגיעה בתלמידי בית הספר בעקבות הקיצוץ.
ולכן לפי החלטת מועצת ההורים שהתקבלה  ביום רביעי שעבר בה הוחלט שאם לא יוחזר הקיצוץ בתקציב באופן מיידי תושבת מערכת החינוך מיד לאחר סוכות.
חט"ב והתיכוניים ישבתו החל מיום ראשון 23.10.11 ואם לא יוחזר הכסף לחינוך עד ליום ה 25.10.11 יום שלישי יצטרפו לשביתה גם כל בתי הספר היסודיים.
 
השביתה לא כוללת את גני הילדים ובתי הספר של החינוך המיוחד.
השביתה כוללת את כל בתי הספר של החינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
נציגי כל בתי הספר; יש להתחיל לעדכן את כל ההורים והתלמידים דרך כל אמצעי ההתקשרות מיילים, רשתות חברתית,אתרי בתי ספר טלפונים וכל אמצעי אחר.
נציגי בתי הספר היסודיים יש להתחיל להתארגן לנסות למצוא פתרונות לילדי כיתות א ו ב במועדונים מתנסי"ם וכל האפשריות האחרות. 
אנו נלחמים היום על עתיד החינוך של המחר.
בברכה
 
גדי יפה
אחד המכתבים הקשים שנכתבו אי פעם בעיר פתח תקווה
מכתבו של אורי אהד לראש העיר פתח תקווה הינו מכתב נוקב וקשה המציג את  
פרנסי העיר פתח תקווה במלוא מערומיהם.
    
סיעת שיא לפתח – תקווה
לשכת יו"ר הסיעה
 
 
10/10/2011
יב' בתשרי תשע"ב
 
 
לכבוד
מר איציק אוחיון
ראש העיר
פתח-תקווה
 
א.נ,
 
הנדון:כינוס חרום של מועצת העיר לאישור תוספת לתקציב החינוך
 
בנושא שבנדון הריני לפנות אליך כדלקמן:
 
 
1.       כפי שחשפנו בדיוני אישור התקציב העירוני ולמרות הכחשותיך הגורפות ,הרי שתקציב החינוך לשנת 2011 קוצץ באופן המשפיע ישירות על התנהלות
בתי הספר ופוגע ישירות בתפקודם ובחינוך הילדים.
 
2.       למרבה הבושה ובכדי להצדיק את דרישתך להעלאת הארנונה השערורייתית והגדלת נטל המס על התושבים ,הסברת כי לאחר אישור העלאת הארנונה
יתווסף תקציב לחינוך.
 
3.       לשמחתנו פעילות נמרצת של האופוזיציה ,בשיתוף ועדי שכונות ותושבים למול משרד הפנים הצליחה לסכל את כוונתך האומללה להעלאת נטל המס
העירוני והשלכת מחדליך בניהול העיר על כתפי (כיסי) התושבים.
 
4.       כתוצאה ממחדליך אלו בניהול העיר נוצר ,כאמור גירעון חמור ביותר של למעלה מ-2 מיליון ₪ בתקציב החינוך ,גירעון הפוגע במתן שעות תגבור
לתלמידים ,בחינוך המיוחד,בקידום פרוייקטים חינוכיים ובהפעלה שוטפת של בתי הספר.
 
5.       לצערנו גם הפעם הינך מסרב להתמודד עם המציאות ותחת שתכיר בבעיה ,סירבת להיפגש עם נציגות ההורים העירונית והפנית אותם למנכ"ל העירייה.
 
6.       אולם נדמה כי חוסר היכולת לתפקד, ליטול אחריות ולפעול במסגרת תחומי האחריות אינו נחלתך הבלעדית בקואליציה.
 
7.       בהקשר זה של חוסר אחריות ותפקוד ניתן ,למרבה הצער להזכיר בנשימה אחת איתך גם את סגנך ויו"ר ועדת החינוך העירונית מר ברוורמן ,
אשר העדיף בתקופה האחרונה לעסוק בפעילות פוליטית לקידומו העצמי ( ערב נשים, טיול פעילים לירושלים,הרמת כוסית במבנה עירוני,חלוקת
חבילות לחג בצירוף פתקי תעמולה וכמובן חוגי בית)אולם לא מצא ולו רגע דל אחד במסגרת תפקידו ואחריותו כיו"ר ועדת החינוך העירונית לטפל
בבעיה החמורה של חוסר מיליוני שקלים בתקציב החינוך.אכן אין ספק כי מצא מין את מינו.
 
8.       במחדליכם הוכחתם,פעם נוספת, כי אינכם רואים דבר פרט לקידומכם העצמי ואינכם מסוגלים לנהל את העיר.
 
9.       שוב, מוטלת על האופוזיציה האחריות להיות המבוגר האחראי ולדאוג לפתרון הבעיות העירוניות.
 
10.   לפיכך מצ"ב דרישה ,בהתאם לפקודת העיריות לכינוס מיוחד ,בתוך שבעה ימים של מועצת העיר לצורך ביצוע תוספת תקציב מיידי של 2 מיליון ₪
לתקציב החינוך.
 
 
 
11.   נוכח האמור לעיל עליך להורות על כינוס מועצת העיר לא יאוחר מיום 23/10/2011.
 
 
 
 
 
 
 
בכבוד רב,
 
אורי אהד, עו"ד
יו"ר סיעת שיא לפתח-תקווה
 
 
 
העתקים:
חברי מועצת העיר
אבי בן חמו-מנכ"ל העירייה
חני גולדשטיין-גזברית העירייה
עו"ד שרית גרינבאום-היועצת המשפטית
רמי הופנברג-מנהל מנהל החינוך
פנינה אילן-מבקרת העירייה
לוי פומרנץ-מתאם הנהלה ומועצה
גדי יפה-יו"ר ועד ההורים העירוני
 

 

השבתת מערכת החינוך-מכתב להורים
עם פתיחת שנת הלימודים, התברר כי עירית פ"ת קיצצה בתקציב החינוך שני מליון שקלים. המשמעות המיידית היא פגיעה בשעות התל"ן, בתכניות המיוחדות של בתי הספר, בפעולות הפדגוגיות שהביאו את בתי הספר שלנו להשגים

לחץ כאן לפרטים נוספים

ושוב אין תקציב- קריאה למפגש ועד הורים עירוני

לחץ כאן לפרטים נוספים


Go Back  Print  Send Page