רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   הקצאת מבנה לתנועת נוער במרכז השכונה

 

קריאה לתושבי כפר גנים ג' החרדים לאיכות החיים בשכונה!
זהו המאמץ האחרון לביטול המטרד של הקמת סניף תנועת נוער במרכז השכונה!
עיריית פתח תקווה הקצתה שלא לפי הנוהל קרקע במרכז השכונה לסניף של תנועת נוער. ברור לנו כי מיקום זה יגרום להפרעה רבתי לתושבים בסביבה הקרובה יותר והקרובה פחות בשל עומס תנועה, בעיות חניה, רעש של מאות בני נוער בשעות הערב, התגודדות של אלמנטים חיוביים פחות בקרבת הסניף ועוד.
בשל פעילות נגד מיקום הסניף, הבהרה לעירייה שהיא פעלה בניגוד להליך תקין והגשת התנגדויות, זומנו נציגי השכונה לדיון בהתנגדויות בועדת ההקצאות במשרדו של מנכ"ל העירייה. הדיון יתקיים בעוד כחודש, ב – 27 לאוקטובר. העירייה בינתיים החליפה את שלט הייעוד של המבנה אך ממשיכה לבנותו במרץ!
הדיון הינו גורלי לשכונה וקיים סיכוי (סיכון...) שההקצאה תאושר!!!
נראה כי הפעם חייבים לפעול בנחרצות רבה ולתת לקובעים בעירייה להבין כי לא כל העולה על רוחם הם יכולים לעשות בשכונה. לאחרונה בוטלו ולא התקיימו כוונות העירייה להקצאות באם המושבות בכפר גנים א' וברחוב האורים אך ורק כאשר התושבים הביעו התנגדות נחרצת.
נהיה חייבים לפעול להסרת הכוונה למפגע מתוכנן זה ולעשות זאת באופן רדיקלי. אנו חייבים הירתמות של כלל התושבים לפעולה אקטיבית. הפעולה תהיה של ועד הפעולה בשיתוף של ועד השכונה והשתתפות מסיבית של התושבים – השתתפות זו מחויבת גם כדי להבהיר כי השכונה לא תקבל כל קביעה/גחמה של ראש העיר אשר אינה מתחשבת בכלל הצרכים והרצונות של השכונה.
אנו מבקשים שכל תושב יביע הסתייגות מכוונה זו של העירייה, ישתתף במימון המאבק גם באמצעות ייעוץ משפטי והשתתפות בהפגנה, נוכחות ועוד ככל שיידרש.
אנא מלאו ושילחו פרטים – כל אחד קובע וכל הקולות יחד יכולים לבטל רוע הגזירה.
בתודה ובתקווה להצלחה,
ועד הפעולה בשם ועד השכונה
אשר רובין
אורי רבינוביץ
צדוק בן משה - יו"ר הוועד
יוסף נקר 4 פתח תקווה
יוסף נקר 6 פתח תקווה
יוסף נקר 32 פתח תקווה
טל: 050-7433677    
טל: 054-8182222
טל.0505332540
פקס: 057-7949013 
פקס: 03-9335967
פקס. 15339235500
            

אנא מלאו ושילחו בפקס או בדוא"ל maavak.tnua@gmail.com - זיכרו, כל קול קובע
אני _____________ מרחוב ___________ מס. __________ טלפון ________ מתנגד למיקום סניף תנועת נוער במרכז השכונה.
אני מוכן(נה)/לא מוכן(נה) ליטול חלק בפעילות אקטיבית גם בשעות היום ככל שיתבקש כדי לבטל את הכוונה למיקום המוצע על ידי העירייה.
חתימה ________________        תאריך: ________________
 
אנחנו חייבים להדגיש כי ההתנגדות היא לסניף תנועת נוער ולא לתנועה מסוימת. הצעה לשלב תנועת נוער נוספת כמו הנוער העובד או השומר הצעיר לאותו מבנה נדחתה על ידינו על הסף!
 


Go Back  Print  Send Page