קהילת רננים
באירועי שמחת תורה
"הקפות שניות" עם ספרי התורה,
ריקודים בליווי מוזיקה וכיבוד קל
בצוותא עם בית הכנסת הספרדי.