רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   העיתוי להזמנת שינויים בדירה.

העיתוי להזמנת שינויים בדירה

העיתוי להזמנת שינויים בדירה
שאלה: אנו בעיצומו של משא ומתן לרכישת דירה מחברה קבלנית. התכנון לא מתאים לנו ויש כמה שינויים שהיינו מעונינים לבצע, אך האדריכל מטעמנו מתעכב והקבלן לוחץ לחתום על ההסכם. מה לעשות?

תשובה: אכן אתן מצויים בדילמה לא פשוטה; מצד אחד כדאי מבחינתכם לחתום על רכישת הדירה כדי שהיא תובטח לכם בחוזה כדת וכדין, ומצד שני – עליו ארחיב את הדיון – לא כדאי להשאיר הוראות לשינויים בדירה לאחר ההסכם החתום, ועדיף כי כל השינויים והתוספות יהיו ברורים לצדדים בטרם חתימת ההסכם ופרטיהם יצורפו לחוזה המכר כחלק בלתי נפרד ממנו. הטעמים לכך הם רבים:

א.כל עוד לא חתמתם על החוזה, המשא ונתן עם הקבלן קל יותר, ואתם יכולים להגיע לתוצאות סבירות מבחינת נכונות הקבלן לביצוע השינויים בדירה ומבחינת עלותם. לאחר החתימה על החוזה – המצב יהיה שונה לחלוטין.

ב.שינוי הנדרש לאחר חתימת ההסכם עלול להוות עילה מוצדקת מבחינת הקבלן לדחיית מועד מסירת הדירה, ואפילו אם מדובר בשינוי שאינו מהותי, כגון – הסרת קיר [אי בנייתו], וכו'. יכולה לעלות טענה כי הדבר כרוך בשינויי תכנון, בהוראות מיוחדות לקבלן באתר, להתארגנות וכו'.

ג.המחיר של השינוי לפני חתימת ההסכם הוא נתון למו"מ וסופו שיהיה סביר. המחיר לאחר החתימה – יהיה גבוה פי כמה, ואפילו אם מדובר בהפחתת בנייה [כגון: הסרה/ביטול של קיר] – תידרשו לשלם עבור ההתארגנות, התכנון, ההוראה המיוחדת, וכו'.

ד.לפני ההסכם שני הצדדים הם במעמד שווה זה מול זה. אחרי ההסכם – לקבלן יהיה יתרון ברור, כשבידו מפתחות הדירה, והחשבונות לעניין מחיר הדירה והשינויים והתוספות נערכים על ידו באופן חד צדדי, לעתים החשבון מוגש כעובדה מוגמרת לאחר ביצוע השינויים והתוספות. אם סברתם כי קבלת הדירה תהיה פשוטה, הרי ביצוע שינויים לאחר ההסכם עלול ליצור מצב בו קבלת הדירה מהווה הליך מסובך ונתון לחילוקי דעות שיכולים לבוא אל פתרונם רק בבית המשפט.

לכן עצתי היא לא להזמין שום שינוי בדירה לאחר חתימת החוזה; יהא זה זול יותר ומהיר יותר לקבל את הדירה כפי שהיא, ולבצע השינוי הדרוש לבד לאחר קבלת הדירה


Go Back  Print  Send Page