המרכז המסחרי-תמונות.
דף הבית >> רחובות ומוסדות בשכונה >> המרכז המסחרי-תמונות.

המרכז המסחרי

המרכז המסחרי-מעט נתונים

מחיאות כפיים סוערות לקיקה ברא"ז

מה דעתכם?