רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   הכנה לסיור הוועד עם המנכ"ל
                                                                                                                      28.7.10      
סיכום פגישת הכנה לקראת סיור מנכ"ל
סיכום ע"י ציפי ברנוי
השתתפו: צדוק בן-משה יו"ר הועד; דורון קורן, איציק אופק-חברי ועד;
גדי יפה, ארז אגמון, ציפי ברנוי-פעילי ועד.
שכונת כפר גנים ג' שכונה צומחת ומהווה ספינת דגל נדל"ני בגוש דן.
כדי לשמור על ייחודיותה ויוקרתה זקוקה השכונה לתמיכה מאסיבית מצד העירייה.
מטרת הסיור להמחיש למנכ"ל את הצורך בשיתוף פעולה הדוק ועקבי של אגפי העירייה השונים עם ועד השכונה. פתרון הבעיות בשכונת כפר גנים ג' יהווה דגם לשיתוף פעולה בשכונה בפרט, ובפתח תקווה בכלל.
1.הוחלט שניפגש ב-8.50 בחזית קניון גנים עצמאות פינת בן-גוריון ומשם נתחיל את הסיור.
 נמשיך דרך בן-גוריון לרחוב נקר, פנחס חגין, רחוב אוירבך, חיים זכאי, קפלינסקי, עמנואל    
 זמיר, ישראל אלדד, יפה נוף.
2.הוחלט להציג למנכ"ל את המפגעים הבאים לפי סדר ההליכה:
קניון גנים
1.מפגעי תכנון וביצוע של צנרת, ארונות תקשורת בחזית הקניון במרכזה של המדרכה.
2.תיקון אבני הסף שנפגעו בעת הבניה.
3.הצורך בתקנון אכיפה: שעות הפעילות בקניון, העמסה ופריקה של סחורה.
4.הצורך בהצרת המדרכה בפינת עצמאות בן-גוריון, כדי לאפשר פניה ימינה, לכניסת כלי רכב פרטיים ומשאיות אספקה לחניון מבלי להפריע לתנועה הזורמת בעצמאות.
בן-גוריון
1.בניית מעגל תנועה, שיאפשר יציאה מן החניון בבן-גוריון ופניה שמאלה, חזרה לכיוון רחוב עצמאות.
יוסף נקר (יוסף נקר פינת בן גוריון)
1.צומת מסוכן.
פנחס חגין
1.מפגעי תכנון וביצוע של ארונות תקשורת, צנרת (מס.4).
2.מניעה דקורטיבית של חניה על המדרכות.
3.הצבת תמרורים למניעת כניסת וחנית משאיות ברחוב.
4.חריגת בנייה (מס.6) .
5.הקצאת קומה שנייה מעל גנ"י לבתי כנסת.
6.גנ"י במבנים יבילים מעל 5 שנים עם חשיפה בטיחותית לפגיעות בילדים.
אוירבך
1.הפרעות קשות לתושבים בשימוש בשטחים הציבוריים לימי הולדת וכדורגל: רעש, פסולת והשחתת הגינון.
חיים זכאי
1.מפגעי בנייה-כיצד נתנו ט.4 וכיצד אפשר לתקן את המפגעים.
קפלינסקי
1.מפגעי תכנון ובניה של צנרת חשופה.
עמנואל זמיר
1.מפגעי בנייה-צנרת כיבוי אש באמצע המדרכה, מדרכה שוקעת (אחרי פניות למוקד 106)
2.מדרכה רחבה-מניעה דקורטיבית של חניה על המדרכה.
3.כביש פנימי שהפך למעקף לעומס התנועה בעצמאות ונוסעים בו במהירות מסוכנת.
4.הסדרת התנועה מישראל אלדד תוך התייחסות להפעלת ביה"ס.
ישראל אלדד
1.מבנה בי"ס זמני-עמידה בלו"ז ושימוש בקומה שנייה לאחר בניית ביה"ס הקבוע.
יפה נוף
1.אכיפת הסדר והניקיון על הקבלנים שבונים. הקטנת ההפרעה לדיירים שגרים בשכנות.
3.הצגת הנושאים כדלהלן:
פיקוח ואכיפה- איציק (מספרים בשחור)
תנועה-ציפי (מספרים באדום)
מבני ציבור-דורון (מספרים בירוק)


Go Back  Print  Send Page