רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   אין עשן בלי אש !!!

לכבוד:
יצחק אוחיון- ראש העיריה
סגן ראש העיר מר בן שמחון
מנהלת אגף גני ילדים גב' מיכל אונגר
רמי הופנגר-מנהל מינהל החינוך
יוחאי דוד-אחראי בטחון ובטיחות
                                            
                              הנדון: שביתת גני ילדים-מתחם מייזנר

שלום רב,

לאחר שילדנו ניצלו בנס משתי שריפות שפרצו בהפרש של חודש וחצי בלבד בגן חוגלה הממוקם ברחוב מייזנר 11 פתח תקווה ולאחר פניות אינספור לעיריה בכל האמצעים ומאחר שלא התקבלו האישורים  הנדרשים  ע"י מכבי הראש על פי דו"ח שנמסר לעירייה ולא נענו קראותינו לבדיקת תקינות הגן מבחינת מערכות החשמל,  גילוי האש והמתקנים הנוספים הרשומים מטה רצינו לעדכנכם כי בתאריך 30.8.11 נערכה אסיפת הורים בנוכחות נציגי גן חוגלה ונחליאלי.

הוחלט כי על מנת לאשר את כניסת ילדנו לגן אנו דורשים:
אישור יועץ בטיחות הכולל את כל האישורים והמסמכים הרלוונטים ויאשר כי הגן כשיר מבחינה בטיחותית..   
אישור מערכות החשמל     
אישור מערכות לחימום מים      
אישור תקרות תלויות.   
אישור מתקני משחקים.

אישורים אלו נדרשים (על סמך מסמך "ריכוז אישורי בדיקה שבאחריות הרשות") ובאחריות הרשות המקומית להמציאם זאת מאחר ובגן התרחשו 2 אירועים טראומטיים המצדיקים את בדיקת תקינות מערכות אלו ומאחר ואילו הנהלים הבטיחותיים הנדרשים להמצא בידי הגננות בתחילת כל שנה אנו מודיעים בזאת כי עד שלא יובאו לפנינו כל האישורים הנ"ל הגן יושבת החל מיום חמישי 1.9                                                                                                                  
    על החתום
הורי גן חוגלה ונחליאליGo Back  Print  Send Page