רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   תשלומי מס שבח ומס קניה
דף הבית >> דירות למכירה בפתח תקווה כפר גנים >> דירות גואטה >> תשלומי מס שבח ומס קניה
תשלומי מס שבח ומס רכישה
הגדרות:
מס שבח
סעיף 6 לחוק קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.
מס שבח מקרקעין הנו למעשה מס רווח הון, המוטל על מוכר זכות במקרקעין / זכות באיגודמקרקעין אשר אינה מהווה בידיו "מלאי עסקי".
המס מוטל במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת הזכות במקרקעין. לא יוטל מס במקרה של הפסד.
לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת
המס שבה נעשתה המכירה.
החוק קובע את דרך חישוב השבח, את ההוצאות המותרות בניכוי, את ההוראות לקביעת יום
המכירה ושווי המכירה ואת ההוראות לקביעת יום הרכישה ושווי הרכישה.
בנוסף, קובע החוק פטורים שונים והקלות ממס.
מס רכישה
סעיף 9(א) לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה.
מס הרכישה הנו בשיעור משווי המכירה. בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע
לכל השווי ואילו בדירות שישמשו למגורים שיעור המס מדורג.
כמו כן קיימות תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס רכישה), התשל"ה – 1974
הקובעות פטורים והקלות ממס רכישה.
 
 
הסעיף מבחין בין מדרגות לחישוב ל "דירה רגילה" לבין מדרגות בחישוב "לדירה יחידה":
חישוב רגיל יחול על מי שבבעלותו דירת מגורים נוספת על הדירה הנרכשת.
חישוב לדירה יחידה יחול על יחיד תושב ישראל שבבעלותו רק הדירה הנרכשת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טבלאות חישוב שנת 2014:
מדרגות מס רכישה לדירה בחישוב רגיל:
התקופה שיעור מס 5% שיעור מס 6% שיעור מס 7% שיעור מס 8% שיעור מס 10%
מיום 16/1/2014 ועד 31/12/2014
 
על חלק השווי
שעד 1,123,910 ₪
 
על לחלק השווי שבין 1,123,910 ₪
ועד 3,371,710 ₪
 
על חלק השווי
שבין 3,371,710 ₪
ו עד 4,642,750 ₪
 
על חלק השווי
שבין 4,642,750 ₪
ועד 15,475,835 ₪
 
על חלק השווי העולה על
15,475,835 ₪
 
 
 
 
התקופה שיעור מס 3.5% שיעור מס 5%  שיעור מס 8% שיעור מס 10%
מיום 1/1/2015
ועד 15/1/2015
 
על חלק השווי
שעד 1,089,435 ₪
 
על לחלק השווי שבין
1,089,435 ₪
ועד 4,642,750 ₪
 
על לחלק השווי שבין
4,642,750 ₪
ועד 15,475,835 ₪
 
על חלק השווי העולה
על 15,475,835 ₪
 
 
 
 
 
מדרגות מס רכישה לדירה יחידה:
התקופה לא ישולם מס שיעור מס 3.5% שיעור מס 5% שיעור מס 8% שיעור מס 10%
מיום
16/1/2014
ועד
15/1/2015
 
על חלק השווי
שעד
1,517,210 ₪
 
על חלק השווי
שבין 1,517,210 ₪
לבין 1,799,605 ₪
 
על חלק השווי
שבין 1,799,605 ₪
לבין 4,642,750 ₪
 
על חלק השווי
שבין 4,642,750 ₪
עד 15,475,835 ₪
 
על חלק השווי העולה על
15,475,835 ₪

 
 
 
 
 
חשוב!!! המידע הנ"ל הינו בקצרה ואין להתבסס על המידע הנ"ל בלבד.
מומלץ מאוד לעיין במדריך המלא.
להגדרות המלאות "לדירה רגילה" ו"דירת יחיד" וכמו כן הגדרות מלאות לפטורים ממיסוי/הקלות במס
אשמח לענות לכל שאלה בנושא
 מקסים קדוש יועץ נדל"ן   054-2103332 מנהל שיווק דירות גואטה
המדריך המלא מעודכן לשנת 2014 : דע זכויותך וחובותיך. המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין.

Go Back  Print  Send Page