רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   תכנית עיר ללא אלימות
דף הבית >> כתבות >> תכנית עיר ללא אלימות
הנדון: סיכום ועדת היגוי עירונית - במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות – חודש אוגוסט
1. בתאריך 18/8/2014 נערכה ועדת היגוי עירונית בראשות עוזר ראש העיר מר' רז
אביבי (החליף את המנכ"ל לאור אילוץ מקומי) ובהשתתפות: סגן מפקד תחנת
משטרת פ"ת, ק. אג"ם משטרת פ"ת, מפקד השיטור העירוני במשטרת פ"ת, יו"ר
ועדת רווחה מר' גיא עפארי, יו"ר ועדת חינוך מר' רמי הופנברג, יו"ר ועדת פנאי
מר' גיא אליהו, פז פרנקו, הגב' רחל בראל, הגב' מיכל מאור והגברת רחל
פומרצ'יק.
2. מטרת הישיבה- הצגת סטאטוס פעילות עד כאן ע"י ראשי הועדות כולל אירועי
הקיץ והיערכות לפתיחת שנת הלימודים – מצ"ב תוכנית המשימות שאושרה.
3. להל"ן עיקרי הנושאים:
א. חינוך –
1. הערכות לפתיחת שנת הלימודים מחייבת אישור גיוס מנחה חינוכי ומדריכי
מוגנות כפי שסוכם – יש להגיש אפיון לקראת אישור מועצה אחריות רמי
הופנברג. אישור תקציבי עירוני/תוכנית על"א ייבדק ע"י ע. ראש העיר.
2. מעבר לתוכניות שממשיכות ישנה כוונה להרחיב את תוכנית אילנות, להכניס
את תוכנית "מצליחים", תוכנית לחיזוק הסמכות המורית בשיתוף "שניידר"
– יסוכם בדיון עם מנהל התוכנית ומנהלת המחוז של על"א ביום רביעי.
3. מניעת אלימות בהסעות – בוצע דיון בנושא. נערך עם תוכנית הסברה
ואכיפה -אחריות רמי הופנברג.
4. הועלה הצורך לעו"ס מתכלל חינוך רווחה – אושר לרווחה יתקיים דיון
לקביעת נהלי עבודה ושיתוף – אחריות גיא עפארי.
5. עם פתיחת שנת הלימודים ניכנס לעבודה של כתיבת אמנה עירונית בשיתוף
כלל בתי הספר – אחריות רמי הופנברג.
6. סיירת נוער – נבחנת הקמת סיירת בני נוער בעקבות לקחי רצח הנער נאור
אטיאס ז"ל. במידה ויאושר יידרש תקן לחצי משרה של רכז.
ב. רווחה –
1. רב תרבותי – העברת מידע ומגע עם אוכלוסיות בתרבויות שונות (בעיקר
יוצאי אתיופיה). הייתה ועדת היגוי עירונית שבוטלה – נחייה אותה. –
אחריות גיא עפארי.
2. 2 תקנים אושרו במועצה: עו"ס משטרה ועו"ס בתי ספר. יש לאשר תקציב
ע"מ שנוכל לגייס. תינתן תשובה ע"י עוזר ראש העיר עד סוף השבוע.
3. תקן נוסף שעלה בעקבות הועדות של עיר ללא אלימות הוא עו"ס לטיפול
באסירים משוקמים. ימומן ע"י הרשות לשיקום האסיר ויגויס בקרוב.
אחריות גיא עפארי.
4. עו"ס למגזר החרדי – עלה הצורך בועדות. לאור העובדה כי הנושא הועבר
לטיפולה ואחריותה של נורית טיבי נכון שיבחן הצורך מחדש בשיתוף עימה
ויוצג בהקדם. אחריות נורית טיבי.

ג. פנאי –
1. ניתנה סקירה רחבה על פעילות הקיץ שבוצעה וזו שבוטלה לאור המצב
(מתחם צילאאוט בפארק הגדול, סדנת חיים בריא, סדנת גיוס משמעותי,
פתיחת מרכזי הנוער עד לשעה 2400, ניידת אומנות מטעם המוזיאון
לאומניות שפעלה במתנסים עוד). כמות בני הנוער לא הייתה גדולה כנראה
לאור המצב הביטחוני.
2. החל מאתמול ישנם מדריכים בשלושה מתוך כלל המגרשים המוארים
ברחבי העיר (רבין,אם המושבות ואבנט) באחריות ששי פתאל. תחילת
הפעילות במתכונת זו נדחתה לאור המצב הביטחוני. אנו בוחנים אופציה
שזה ימשך יום בשבוע לאורך כל השנה בשיתוף עם אגף הספורט.
3. לאור פערים שעלו ותוכניות שלא יצאו לפועל מול אגף הספורט כמו ליגת
שכונות ופעילות ספורט נוספות שעלו כצורך ע"י בני הנוער מתוך ראייה של
"די לאלימות כן לספורט" יבוצע בשבוע הבא דיון מקיף עם מנהל תוכנית עיר
ללא אלימות, אריה ניר, ששי פתאל, גיא אליהו ויונה אמרוסי ע"מ ליישר קו
להחליט על פעילות נוער לאורך כל השנה ובעזרת איגום משאבים להוציאה
לפועל – אחריות אגף הספורט/גיא אליהו.
4. לאור מספר אירועי אלימות במרכזי הנוער אנו בוחנים התקנת לחצני מצוקה
– אחריות גיא אליהו.
5. מתבצעת פעילות חשיבה להכנסת תכנים ואמצעים למרכזי הנוער וכן לגיוס
הנוער ע"מ להעלות את כמות הנוער שמגיע. אחריות גיא אליהו ולילך
מנהלת מרכזי הנוער.
6. מבקש לבחון תקן ל"רכז אופק" שיהיה אחראי לכל פעילויות הספורט
במרכזי הנוער וכן מדריך גישור – אחריות הצגת הצורך והאפיון – גיא
אליהו.
ד. אכיפה –
1. בהקשר לדברים שנאמרו ממליץ לבצע עם בני הנוער בשכונות פעילות יזומה
בתוך השכונות כמו צביעת בתי קשישים, טיפול בגינות בשכונה שלהם. גורם
למחויבות אצלם.
2. בוצע עבודה למיפוי מצלמות בשיתוף מוקד העירוני ומנהל תוכנית עיר ללא
אלימות. אני מבין שעדיין לא התקדמנו לבניית תיק עבודה ויציאה למכרז.
הנושא חשוב ודחוף. – הנושא ממתין להחלטת מנכ"ל העירייה.
3. נמדדת עלייה של כ-70% בתחום שפיכות אלכוהול רובם ככולם קטינים.
מבוצעים פעילויות של השיטור העירוני.
4. באותו הקשר וכן בתחום נושא רעש וונדליזם גם מבוצעת אכיפה. הייתה
ישיבה עם נציגי העירייה ונציגי ועדי השכונות ויש שיתוף פעולה מלא.
5. השיטור העירוני גייס לאחרונה 19 פקחים. 6 שוטרים בהכשרה. מסוגלים
להעמיד במקביל למבצע 20 צוותים. כבר ביצענו 2 פעילויות רחבות היקף עם
תוצאות טובות.
6. מצלמות בבתי ספר – הועלה ע"י פז פרנקו – הנושא יבחן לעומק (יש למפות
את כל מה שקיים מה הפער ויכולת המימוש בלי קשר לתוכנית על"א –
אחריות אגף ביטחון (פז) ומינהל החינוך.
7. פז - יש לקדם את מכרז מנהל השיטור העירוני בעירייה. קיים פער לאחר
שהבחור שנבחר עזב.
ה. התייחסות משתתפים –
1. רחל פומרצ'יק –
א. ממליצה שלכל מרכז נוער/מתנ"ס תוצמד פעילות נוער כל השנה כדוגמת
חוג הכדורגל במתנ"ס יוספטל.
ב. ממליצה לבחון את שיטת העבודה עם מדריכי רחוב/נוער. ישנם גורמים
שמפעילים כמו מוקד הקליטה. יש לבחון תפיסה עירונית של הנושא. –
אחריות זימון דיון גיא אליהו.
2. מיכל מאור (דוברות) –
א. קיים שת"פ מלא עם תוכנית עיר ללא אלימות. יצא לוגו עירוני: פתח
תקווה אומרת לא לאלימות.
ב. נערכים להוצאת באנרים לתלייה בבתי הספר עם ברכת שנת לימודים
פורייה ופתח תקוה אומרת לא לאלימות.
ג. חייבנו את כל הגופים העירוניים לשים בפרסומים שלהם את הלוגו
שנבחר.
ד. מבקשת לקבל דיווחים באופן שוטף על כל מימוש של הרעיונות הטובים
שעלו כאן שנוכל לפרסם בהתאם.
ו. מנהל תוכנית עיר ללא אלימות –
1. יש לציין את האווירה החיובית והרצון של כולם לקדם ולהצליח עם
התוכנית. במקומות בהם עדיין יש קשיים יתקיימו מפגשים ייעודיים ע"מ
לגשר על הפערים.
2. היה סיור למידה פורה ומלמד בעיר נתניה בו השתתפו חלק נכבד מהעוסקים
במלאכה. להבא ממליץ על הצטרפות קברניטי העיר. סיכום יופץ בנפרד.
3. בוצע מיפוי למיקום מצלמות ברחבי העיר בשיתוף המשטרה והמוקד
העירוני. כמו כן כחלק מתהליך שיתוף התושבים והמפגש עם ועדי השכונות
קיבלנו התייחסות נוספות לבחינה. יש לגייס יועץ תקשורת במיידי (תקציב
על"א קיים) ע"מ שיכין תיק עבודה ע"פ מפרט המשרד לביטחון פנים. בהתאם
להכנת התיק נוכל לצאת למכרז. אזכיר כי מועד אחרון להתקשרות נכון לרגע
זה סוף דצמבר ובמידה ולא ידחה במספר חודשים נוספים - ממתין לאישור
מנכ"ל.
4. עד סוף אוגוסט יש להציג דרישות תקציב להמשך השנה. התוכנית עוברת
לאישור ולאחר מכן תבוצע המרת תקציב שלא נוצל לטובת תחום הטכנולוגיה
– אחריות יו"ר הועדות.
5. כנס השקת התוכנית במעמד ראש העיר, המנכ"ל ומנהל התוכנית הארצי של
על"א יהיה בתאריך 19/10/14 בשעה 14:00. מיקום יימסר בהמשך. על כל
אחד להעביר רשימת מזומנים לא יאוחר מסוף אוגוסט ע"מ שנערך בהתאם.
(מזומנים כלל עובדי העירייה שנוגעים בדבר כמו עו"ס, עובדי רווחה, מנהלי
בתי ספר, יועצות בתי הספר, סגל המשטרה, מנהלי מרכזים ומתנ"סים וכד').
6. יש להיערך לביצוע שתי ועדות נוספות עד סוף שנה נא להפיץ מועדים בהקדם.
הועדה האחרונה תהייה מסכמת לקראת ועדת היגוי עירונית סיכום שנה
בראשות ראש העיר.

4. סיכום עוזר ראש העיר:
א. הצלחת התוכנית מחייבת שיתוף פעולה מלא של כולם.
ב. צריך שיהיה מעבר מידע דינאמי בין הגורמים השותפים (קבוצת ווטסאפ).
ג. אנחנו כקבוצה נצטרך לגייס תקציבים עירוניים לטובת כלל הפעילות ובצורה
מערכתית נצליח.
ד. נושא הלמידה מערים אחרות חשוב ונכון ללמוד איך השת"פ עובד.
ה.בעיר קיימים המון פרויקטים אך הם אינם מחוברים אחד לשני למרות
ההקשר המובהק בניהם וזו משימה חשובה.
ו. אישור התקינה הנוספת (מדריכי מוגנות/מנחה חינוכי) יועלה לאישור במועצה
הקרובה כמו כן תינתן תשובה בהקדם לאישור תקציב לגיוס התקנים שכבר
אושרו.
ז. צריך להמשיך ולנוע קדימה הן דרך הועדות הרחבות והן בפגישות מצומצמות
ולהבשיל את התוכנית לביצוע.

בברכה
ערה שלומי
מנהל תוכנית
עיר ללא אלימות


Go Back  Print  Send Page