רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "שמות"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת "שמות"
בס"ד                                                                     פרשת שמות תשע"ח
 
                             מנהיג צריך להיות רגיש לבריות  
   קוראים יקרים. שאלה: איך התקבל משה למנהיג של עם ישראל, למרות שלא עבר יחד איתם את מסכת הסבל והעינוי והשעבוד שהייתה מנת חלקם של כל בני ישראל, ונראה כאילו "הוצנח" מבחוץ?
  ישנם כמה הסברים: משה רבינו המיועד להיות המנהיג של עמו, צריך לדעת תכסיסי מלכות: הנהגות פוליטיות, דרכי דיפלומטיה וניהול ציבורי. את כל הדברים החשובים הללו לא יוכל ללמוד מסחיבת לבנים שהייתה מנת חלקם של אחיו. רק מי שגדל מגיל שלושה חודשים על ברכיו של מלך יוכל לעמוד במשימה האחראית. הקב"ה רוצה להוכיח לפרעה "כי אין כמוני בקרב הארץ", ובדרך אירונית זו שהוא מגדל בביתו את "מושיען של ישראל". זאת ועוד. משה רבינו בתור מנהיגן של ישראל, עתיד להתייצב נגד פרעה ושריו, ואם יגדל בין אחיו העבדים, הוא עלול לפתח "מנטליות של עבד" בשעה שעליו "להתייצב נגד מלכים ולא אבוש". מאחר ומשה רבינו עתיד להנהיג את עם ישראל ולהביא להם את דבר האלוקים, לא ייתכן שהוא יגדל בתוכם, אלא עליו ליצור מרחק כדי שדבריו יתקבלו ולא יזלזלו בהם.
   מכובדי היקרים. מחד גיסא, התורה אמנם מספרת על גבורתו ואומץ ליבו של משה, מאידך גיסא, מודגשות בה גם הרגישות והעדינות של משה המתואר כרועה צאן שרדף אחרי גדי קטן, האם אין בתכונה זו רכרוכיות המנוגדת לתכונת הגבורה של מנהיג?. אכן, תפקידו של רועה צאן נאמן מצריך רגישות ועדינות נפש. העובדה שגם משה רבנו וגם דוד המלך היו רועי צאן בטרם היותם מנהיגים בישראל מלמדת אותנו כי יש בכך עניין עקרוני ומהותי. על המנהיג בישראל להיות רגיש ועדין כלפי כל ברייה. אהבת הבריות צריכה להיות תכונה מרכזית אצלו. אהבת הבריות היא שגרמה להם להיות גיבורים למען הבריות. הדבר מורה, כי יש קשר הדוק בין אהבת הבריות, שיסודה בענווה ובחוסר אנוכיות, לבין כוחו של האדם להתגבר על קשיים ואף להיות מוכן למסירות למען הציבור.
   מה הניע את משה לשאול ולנסח את דבריו באופן חריף מול בורא עולם: "וישב משה אל ה' ויאמר: ה' למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני". האם לא חשש מתגובה קשה לדיבור שכזה?. אם כן, משה מרגיש כשליח העם, ובמנהיגותו לא מעורב אינטרס אישי כלשהו. משה גם לא עשה קמפיין למען בחירתו לתפקיד המנהיג. כל מעשיו ודבריו היו תוצאה של שליחותו למען העם, גם כשהיו מנוגדים לטובתו האישית. גם לאחר חטא העגל אנו שומעים את משה "דורש" מן הקב"ה שימחל לעם, ואם לא- "מחני נא מספרך אשר כתבת". גבורה זו נובעת מענוותנותו של משה ואהבתו את ישראל.
   ברור שכדי להגיע למדרגה של גבורה עילאית ולהתעלות למסירות מוחלטת כל כך למען הציבור, צריך להיות אדם מיוחד במינו. אך אין ספק שקיים עוד גורם חשוב בגבורת האדם, המשפיע על מידת יכולתו להתמודד ולהתגבר. לגבורה האנושית חייב להתלוות סיוע אלוקי. סיוע זה מגיע אל האדם גם ממרומים וגם מכוחה של התורה, אם הוא דבק בה. אצל גדעון, נאמר: "ויפן אליו ה' ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל...הלא שלחתיך". ומהו "כוחך זה"? מבארים הפרשנים כי זהו הכוח שהוסיף לו ה'. הביטוי "רוח גברא מן קדם ה'" נמצא בתרגום ביחס לכמעט כל גיבורי התנ"ך: גדעון, אליהו, יפתח, שמשון ועוד, שנאמר עליהם כי רוח ה' חיזקה את גבורתם.
   יהודים יקרים. בימינו אנו, עלינו להתפלל אפוא לרועה נאמן לישראל, מנהיג אמיתי, שכל דרישתו והשתדלותו למען טובת העם. מנהיג שרוח הגבורה מוליכה אותו בכל דרכיו. אך לא רק להתפלל אנו צריכים, כי אם גם לחנך את עצמנו ואת ילדנו לאהבת בריות אמיתית, המכינה את האדם למסירות נפש למען האומה כולה.
 לע"נ אבי-מורי שאול בן יהודה שרעבי, במלאות שנה לפטירתו. ת.נ.צ.ב.ה
ולע"נ גיסי היקר משה בן יוסף מנצור. נפטר בכ"ז כסלו תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
 תזכו לשנים רבות וטובות. שבת שלום. אהוד בן יהודה.

Go Back  Print  Send Page