פניות לדורית מנצור בנושא גני ילדים וצהרונים  |  פניות לשלום עטר בנושא פעילות תרבות  |  פניות לדורון קורן בנושאי מבני ציבור, תכנון ובנייה.  |  פניות לאדי גרבר בנושא פיתוח  |  
 


 
  רישום לניוזלטר

 
 
 

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "ויקרא"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת "ויקרא"
בס''ד                                                                                                פרשת ויקרא תשע''ז
 
         לעשות חשבון נפש פנימי ולהרהר בתשובה
 
כאלפיים שנה עברו מאז שנחרב בית המקדש ופסקה עבודת הכוהנים,נחרב המזבח ויותר לא הוקרבו קורבנות. אסור להקריב קורבנות מחוץ לגבולות בית המקדש ולכן אף אדם לא עסק בעבודת קודש זו במשך דורות, התרחקנו. קשה לנו היום, ממרחק הזמן, לתפוס באמת מה המשמעות שיש בית מקדש, כוהנים, קורבנות, קטורת ושכינה ששורה בגלוי- הכל נשמע מעט דמיוני חלילה.
כל אדם צריך להתבונן תמיד בכל החסדים והטובות שעושה עימו הקב''ה בכל עת ולראות שכל מה שנוצר וקורה הוא רק לטובתו. לכן ציווה הקב''ה שאם אדם חוטא, יחזור בתשובה ויביא קורבן. כשאדם היה מביא קורבן לכוהנים, הוא היה חייב לעשות חשבון נפש פנימי ולהרהר בתשובה. כמו כן, הוא היה מחויב לעמוד ולראות את כל מה שהכהן עושה לקורבן. הבהמה הייתה עוברת למעשה תהליך השווה לארבע מיתות של בית דין- הכהן היה מפיל אותה, כנגד סקילה, שוחט אותה, כנגד הרג, אוחז בגרונה, כנגד חנק, ולבסוף שורף אותה על המזבח, כנגד שריפה. כך היה האדם רואה את העונשים שהיו מגיעים לו על עוונותיו, ומבין שהקב''ה רחום ורב חסד, והוא נותן ארכה לאדם לשוב בתשובה ואינו מכלה אותו ברגע החטא. למעשה הבהמה באה במקומו. כל מה שהיו צריכים לעשות בגופו, נעשה בבהמה.
יש אומרים שטעם הקורבן הוא עניין של קנס, לתת עונש לחוטא שיעלה לו בדמים, גם יצטרך לטרוח ולבא לבית המקדש, להפסיד ימי עבודה ולהוציא הוצאות הדרך. כך אולי יירתע מהחטא כי יראה שהחטא עולה ביוקר גם בגשמיות. כאן, אנו רואים, את גדולתה של התורה גם כחוקה חברתית ואמיתית. הפרשה מפרטת את סוגי הקורבנות שיביא אדם ומחייבת כל אדם להביא כפי יכולתו. העשיר יביא את הבהמה הכי טובה, והעני, שאין באפשרותו להקריב קורבן יקר כל כך, יביא שני תורים או שני בני יונה. אם גם לזה אין לו, יביא קורבן סולת. אנו רואים, שהתורה עשתה הכול כדי לאפשר לכל אחד לתקן את דרכיו ולכפר על מעשיו.
בכך שהאדם יראה שסופו של הקורבן להיות אפר צבור על המזבח, יתעורר ליבו וייזכר שכך עתיד להיות סופו שלו בעפר. בכך לא יימשך אחרי תענוגות העולם הזה, שהכל הבל, ויזכה להתעוררות רוחנית והתחדשות האמונה. לכן ציוותה התורה לשרוף שלושה דברים בקורבן: החלב (שומן), הכליות ויותרת הכבד, כי אלה השלושה הגורמים לאדם לחטוא. החלב גורם, כפי שכתוב: ''וישמן ישרון ויבעט''. אדם שמדושן בטוב, נמשך בקלות אחרי התענוגות ושוכח בקלות יתרה את יוצרו. הכליות, כמו שנאמר ''כליות יועצות'' במידה ואינן מזוככות דיו, הן שמעוררות את מחשבות החטא ויועצות לאדם לחטוא. יותרת הכבד, מפני שהכבד הוא משוב הכעס והגדולה והגאווה, בעקבותיהן האדם נמשך אחרי תענוגות העולם הזה, בדרך המחשבה ש''מגיע לי הכול''. לכן שורפים שלושה דברים אלו על גבי המזבח כדי לרמוז לאדם שייתקן את כל המידות הרעות שבו ויתרחק מתאוות העולם, ולא יאבד את נשמתו בעבורן.
קוראים יקרים. שימו לב לפסוק המתאר את ההתנהגות של נשיא העם שנתפס בקלקלתו- ''אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל-מצוות ה' אלהיו אשר לא תעשינה, בשגגה ואשם...והביא את-קרבנו''. בתלמוד ביארו את המילה ''אשר'' מלשון ''אושר'' כלומר אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קורבן על טעויותיו. במציאות כזו שבה הנשיא מוכן להודות בחטאו ולהביא קורבן כדי לקבל מחילה, ודאי שנתיניו ימנעו מעשיית חטאים במזיד. מנהיג הפועל כך מחדיר אמות מידה מוסריות חדשות לחברה. ע''י הדוגמא האישית, שבלקיחת האחריות, המנהיג למעשה אומר שהחטא והטעות נובעים מחולשתו האנושית, ובזכות ההתמודדות עם טעויותיו הוא מלמד את העם לבוז לגאווה המזויפת, הטורחת להוכיח ש''אני בסדר'' בכל מקרה ומצב. היכולת לומר ''טעיתי'' בפומבי היא גדולה ועצומה. המנהיג במקרה הזה לא מגלגל את האחריות הלאה ממנו,  אלא מתמודד עם אנושיותו ומכה על חטא, ובכך בעצם מוכיח גדלות רוח.
 מכובדי היקרים. למרות כל הסגולות הגדולות של משה, עדיין הוא נשאר העניו מכול. האל''ף הקטנה של ויקרא מגלה לנו כי משה מקטין את מקומו ואפילו דיבור אלוקי ישיר לא גורם לו להרגיש חשוב, להתגאות על עמו ועל אחרים. משה מבין כי הוא שליח, הוא כל כולו מלא להט אידאלי לעשות את דבר ה' ולתקן עולם. משה הוא הסמל למנהיגים הישראלים בכל הדורות כולם. משה הוא אבי הרועים בישראל, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו דרכי הנהגה. לא רק אל משה ה' קורא, אלא אל כל אחד ואחד מאיתנו ובמיוחד אל המנהיגים שבתוכנו. דבר ה' מהדהד אלינו מסוף העולם ועד סופו. אנחנו רק צריכים אוזניים רגישות כדי לשמוע אותה. על מנהיגנו כולם ללמוד ממשה כיצד למלא בתוכן רוחני את כל המסגרות המדיניות הגשמיות, ללמוד מהי רוח שליחות למען ישראל ואלוקיו, לעשות הכול בעוז ובענווה, באמת ובאמונה. להיות מתלמידיו של אברהם אבינו הגומל חסד עם הבריות, ולא מתלמידיו של בלעם הדואג לעצמו ורוצה להרע לאחרים.
 
תזכו לשנים רבות וטובות. שבת שלום. אהוד בן יהודה

Go Back  Print  Send Page

פורום