רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת השבוע "חיי שרה"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת השבוע "חיי שרה"
בסד                                                                             פרשת חיי שרה תשע"ח
 
                                      קברי אבות האומה- בניין העתיד
 
     קוראים יקרים. בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, יש פסוק אחד בלבד המזכיר את חיי שרה, ולאחריו פרק שלם העוסק בקניית קברה על ידי אברהם. תיאור החיפוש של אברהם אחרי "אחוזת קבר" והמקח שהוא מנהל עם עפרון, מזכיר לנו אדם המחפש דירה מיוחדת כדי לגור בה המוכן לשלם מחיר גבוה מאוד עבורה. אבל אברהם חיפש "רק" קבר לשרה. ונשאלת השאלה, מדוע טורח אברהם כה רבות בקניית קבר?. אלא שמאידך גיסא, נראה מהמשך הפרשה, כי אברהם אינו מאבד את היחס החיובי לחיים בעקבות מותה של שרה, ושהאבל אינו מעיב על מהלך חייו. הוא ממשיך לחיות חיי מעש, הוא מחתן את בנו ואף נושא בעצמו "אשה ושמה קטורה" ומוליד ילדים נוספים. יתירה מזאת, אברהם אינו בוכה על מות שרה מיד ואף אינו מרבה בכך. אדרבה, הפסוק אומר "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה". ראשית הוא סופד לשרה, ורק אחר כך הוא מתפנה לבכות, ובכך שהמילה "ולבכתה" כתובה בכ"ף קטנה, רומזת לנו התורה כנראה שהוא אינו מרבה בבכי.
   מהו אם כן פשר יחסו "הכפול" של אברהם למות שרה? מצד אחד הוא מתון ושקט- הוא סופד לשרה ורק אחר כך בוכה מעט, ומצד שני הוא משקיע מאמץ אדיר וממון רב בקניית אחוזת קבר!. ממעשיו של אברהם יש לנו ללמוד את היחס הנכון לחיים ולמתים. במעשיו מורה לנו אברהם את ההבנה המיוחדת של האמונה היהודית את משמעות החיים והמוות. החיים אינם רק נשימה שאנו נושמים והיכולת שלנו להניע את גופנו, אלא גם ובעיקר המשמעות הערכית של חיינו והרושם שאנו משאירים על העולם בחיינו.
   התורה מצוה לבכות ולהתאבל על חסרונו של יהודי שנפטר מהעולם. אך התורה נותנת גבולות לאבל: "לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלקיך". האיסור להתאבל יותר מדי נובע הן מהשאיפה שהחיים ימשיכו את חייהם עם הפנים לעתיד ולא ישקעו בהתרפקות על העבר, והן מהצורך לקבוע את היחס הנכון למוות, כלומר להכיר בכך שאין הוא הסוף. אנו מתאבלים על חסרונו של המת, אך לא על אבדנו המוחלט, משום שאין אבדן כזה. הבנה זו, היא המובילה את אברהם לספוד לשרה ולבכותה. בראש וראשונה מושפע אברהם מחיי שרה הערכיים והמשמעותיים, והוא ימשיך להיות מושפע מהם בהמשך חייו. חכמים דרשו על ימי חייה של שרה שהיו קכ"ז שנים, שיש בזה רמז לטוהרה הרוחני וליופייה, למרות שהייתה בת קכ"ז שנים הייתה זכה מחטאים כבת כ' ויפה כבת ז'. וירושה רוחנית זו תמשיך גם על הדורות הבאים. זהו הרושם שאברהם הביא לידי ביטוי בספדו לשרה, ורק אחר כך בכה על החיסרון שבהיעדרה לצדו.  
   מכובדי היקרים. נכון הדבר, שעם כל חשיבותם וערכם של הקברים איננו נלחמים על קברים. אם יימצא קברו של נביא או גדול אחר במקום כלשהו בבבל, גם אם נדע שנשקפת סכנה לקבר, לא נצא למלחמה למענו. ולא מתוך זלזול בערכו של הנביא וקברו, חלילה, אלא משום שאיננו נלחמים ומוסרים חיים למען קברים. אולם במלחמתנו על קברות אבותינו שכאן, אנו נלחמים על ארץ ישראל, על ריבונותו של עם ישראל על אדמתו!. אמנם כל מקום בארץ ישראל יקר לנו, אך ישנם מקומות בעלי ערך מיוחד, שאנו קשורים אליהם בקשר עמוק. למשל, היחס שלנו לירושלים מיוחד גם בהשוואה ליחסנו לחלקים אחרים בארץ ישראל. כך גם היחס לקברי אבות בארץ ישראל. המלחמה שלנו על קברי האבות בארץ ישראל היא חלק מהמלחמה הכוללת שלנו על מדינתנו, אלא שמבחינה אסטרטגית-רוחנית חשובים לנו מקומות אלה יותר ממקומות אחרים בארץ, החשובים כשלעצמם. הקשר לקברי האבות אינו התרפקות על העבר בלבד, אלא הוא מבטא שהקשר שלנו לארץ והיאחזותנו בה הם בראש וראשונה שיבה למקומות אבותינו, ובראשם למערת המכפלה, שבה קבורים אבות האומה. מה יאמרו ה"משכילים" של היום אם "חלילה" ננסה לוותר על קברי הרצל ורבין? הם לא יאמרו שכל המתעקש לשמור על קברים אלה הוא כזה שנאחז בעבר. הם יאמרו שזוהי ראשית ההתפוררות של הציונות השפויה. כך נאמר גם אנו: הוויתור על קברי אבות הוא ביטוי להתרופפות הזהות הלאומית שלנו. כל ההצדקה למלחמה שלנו על הארץ היא משום שחזרנו לארץ אבותינו. ללא הכרה זו, חסר לנו הבסיס לקיומנו ולזכותנו להילחם על ארץ ישראל.
   אבינו אברהם, שהבין את חשיבות הקברים לעתיד, התאמץ לחפש "אחוזת קבר" מיוחדת- קבר שהוא מגדלור המאיר למרחקים את זכויותיו וחובותיו של העם היהודי כלפי הארץ הזאת בכל הדורות, ואת ערכי החיים בכלל. זהו "בית החיים" שהוא חיזוקו ובניינו של העתיד.
 
תזכו לשנים רבות וטובות. שבת שלום. אהוד בן יהודה.    

Go Back  Print  Send Page