רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת השבוע "ויצא"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת השבוע "ויצא"
בס"ד                                                                                                   פרשת "ויצא" תשע"ח
 
"איש תם יושב אוהלים"?
  
   ויעקב "איש תם ישב אהלים", היה רועה צאן ובעל מקנה, בניגוד לעשו שהיה "איש שדה" המשוטט בשדות וביערות להשיג ציד. מכאן אף מובנת הצלחתו של יעקב בנושא המרעה והמקנה בחרן, החל מגלילת האבן מעל הבאר וכלה בהישגיו בבניית רכושו הפרטי שם.
   השוני במשלח-היד משפיע גם על נפש האדם. האבן עזרא מסביר שהצייד "לעולם מלא מרמות, כי רוב החיות בדרך מרמה יתפשו". "איש תם" הוא איפוא ניגודו של זה, דהיינו אדם ישר והגון. הציד היא מלאכה בעלת אופי אלים, ואילו המרעה וגידול המקנה מצטיירים כמלאכה שלווה ואף רחומה, כמבואר במזמור "ה' רועי": "בנאות דשא ירביצני, על מי מנחות ינהלני". אבל הגדרתו של יעקב אינה עולה לכאורה בקנה אחד עם המסופר עליו בתורה. הוא עוקב את עשו, נוטל ממנו את הבכורה ובעורמה- את הברכות. הזה איש תם?. יעקב נודד חרנה, מפגין את כוחו בגלילת האבן מעל פי הבאר, רועה בנאמנות את צאן לבן ומצליח, בעורמה ובתחכום, להגדיל את הונו ומקנהו. הזהו "יושב אוהלים"?
   קוראים נכבדים. ההסבר לפער בין תאורו הראשוני של יעקב לבין מעשיו היא בנסיבות חייו. יעקב עצמו עתיד לספר לפרעה: "מעט ורעים היו ימי שני חיי", שלא כאברהם שעליו נאמר כי מת "זקן ושבע". חייו של יעקב עומדים בסימן של מאבק. במרכז חייו של יעקב עומדת הגלות בחרן וההתמודדות עם לבן, וגם ימי היותו בארץ ישראל עמדו בסימן המאבק עם עשו.
   יעקב סיגל לעצמו דרכי התנהגות הנחוצות כדי לשרוד בעולם שכזה. בתוכחתו ללבן הוא מסביר מדוע נהפך מ"איש תם" ל"איש יודע ציד". לבן ניסה לרמות אותו ולנצל אותו- ולכן יעקב צריך ללכת בדרכיו ובדרכי עשו, בבחינת "עם נבר תתבר".
   דבר זה למד יעקב מאמו רבקה, אחות לבן, שידעה כיצד יש להתמודד עם אחיה ועם שכמותו. היא הסבירה ליעקב שאם ברצונו להתמודד עם עשו עליו לשים על ידיו ועל חלקת צוואריו את עורות גדיי העיזים- כלומר, להתחפש ולהתלבש בבגדי עשו- במובן הרחב של המילה: לא רק את בגדיו הוא צריך לאמץ, אלא גם את דרכי הפעולה וההתנהגות שלו. בהתנהגותו זו של יעקב יש הדרכה חשובה וגם סכנה גדולה, לבאים אחריו. איש תם- שלם וישר, אין פירושו איש תמים- נאיבי. היהודי הנודד והגולה בין האומות אינו מצווה להיות השה לעלה והשעיר לעזאזל, אף על פי שכך היה בדורות רבים. הוא רשאי, ואף חייב, ללמוד להתגונן בדרך של חוכמה ועורמה. נגד רמאיותיו של לבן יעקב מתחכם, ורק כך יקבל תמורה הוגנת עבור עמלו.
   מכובדי היקרים. הסכנה שבדרך הזאת היא באובדן הגבולות. אילו לא רק הידיים היו מכוסות באופן זמני ב"בגדי עשו" אלא גם הקול היה מתחיל להשתנות והיה נשמע כקולו של עשו- אזי היה יעקב נכשל בייעודו. אולם יצחק זיהה שאף-על-פי שהידיים היו ידי עשו, הקול קול יעקב. לפיכך נתן לו את ברכתו. יש מעשים והתנהגויות שאדם רשאי לנקוט אותם מחוסר ברירה למרות שמקורם שלילי, אך זאת בתנאי שהוא משתמש בהם ככלי בלבד, והוא מרפה מהם בגמר השימוש בלא ישפיעו עליו.
   אחי, יהודים יקרים. מכאן שהלקח שלימדה רבקה את יעקב הוא לקח שצריך להשתמש בו בזהירות רבה. לבישת בגדי עשו אפילו באופן זמני וחיצוני, כדי להשיג הישגים במערכות החיים של "עלמא דשיקרא"- עלולה להשפיע באופן שלילי על פנימיותו של הלובש. בניו של יעקב, מוטב להם שיתרחקו מבחינת "איש ידע ציד", ויישארו להם בבחינת "איש תם", שקולו קול יעקב.
 
תזכו לשנים טובות ורבות. שבת שלום. אהוד בן יהודה.

Go Back  Print  Send Page