רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת השבוע אהוד בן יהודה
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה
--------------

תפילת נעילה - יום הכיפורים תשע"ט
בתפילת נעילה הכל ננעל- שערי התפילה, שערי השמים. לכן, ב"נעילה" עושים רבים מאמץ "אחרון" לפני סגירת השערים. בבחינת "מאמץ אחרון וגמרנו. בתקווה שהמאמץ יישא פרי ונוכל לשוב לשגרת החיים". מחשבה זו, המשך>>>
פרשת השבוע "תזריע מצורע"
יש שלושה מצבים של לשון הרע. הראשון הוא דיבור לשון הרע כפשוטו- כדי להרע, ללכלך על הראוי ולפרגן לשאינו ראוי. זו המידה החמורה ביותר שממנה עלינו לנצור לשוננו, ובתפילה מבקשים אנו מה' יעזור לנו בכך המשך>>>
פרשת השבוע "כי תשא"
לאחר סיפור חטא העגל ושבירת הלוחות המופיע בפרשתנו, משה רבנו עולה אל הר סיני כדי לקבל את הלוחות השניות, ולאחר קבלת הלוחות הוא פונה אל הקב"ה שימחל ויסלח לעם לישראל על חטא העגל. בסיום בקשת המחילה המשך>>>
פרשת השבוע "ויקרא"
כל אדם צריך להתבונן תמיד בכל החסדים והטובות שעושה עימו הקב''ה בכל עת ולראות שכל מה שנוצר וקורה הוא רק לטובתו. לכן ציווה הקב''ה שאם אדם חוטא, יחזור בתשובה ויביא קורבן. כשאדם היה מביא קורבן לכוהנים המשך>>>
פרשת "תרומה"
אם כן, מדוע נבנה המשכן דווקא מעצי שיטים המרמזים על שטות? התשובה, היא שכדי להכניס קדושה וחכמה לחיים של האדם עליו לוותר על רוח השטות שקיימת בו, להתבגר ולנתב את כוחות הנפש שלו לעשייה חיובית עם משמעות. המשך>>>
פרשת "בא"
קוראים יקרים. היתכן ?! אחרי 210 שנים שהיו משועבדים הם ואבות אבותם, ביום ובלילה. יש להם הזדמנות לצאת ממצרים. להיות בני חורין, ובכל זאת רק 20% מוכנים?!. אלא כאן רואים מהי כוחה של מסירות נפש- לא כל אחד המשך>>>
פרשת "שמות"
מנהיג צריך להיות רגיש לבריות קוראים יקרים. שאלה: איך התקבל משה למנהיג של עם ישראל, למרות שלא עבר יחד איתם את מסכת הסבל והעינוי והשעבוד שהייתה מנת חלקם של כל בני ישראל, ונראה כאילו "הוצנח" מבחוץ? המשך>>>
פרשת "ויגש"
כדי שגם פרעה לא יתלהב יתר על המידה ממראה אחיו, הביא יוסף לפגישה רק "מקצה אחיו". מן החלשים שבהם לבל יעוררו רושם והדר בהופעתם. יוסף אף מדגיש, חזור והדגש, את עובדת היותם "רועי צאן". רעיון המעורר חלחלה המשך>>>
פרשת השבוע "וישב"
כאשר אנו לומדים את סיפורי התורה ישנה לפעמים תחושה כי חז"ל ניסו להקטין או לכסות על דברים לא מוסריים כביכול שעשו אבותינו. דוגמא לדבר: מעשה יהודה ותמר המסופר בפרשתנו, ומעשה דוד ובת שבע. המשך>>>
פרשת השבוע "ויצא"
ויעקב "איש תם ישב אהלים", היה רועה צאן ובעל מקנה, בניגוד לעשו שהיה "איש שדה" המשוטט בשדות וביערות להשיג ציד. מכאן אף מובנת הצלחתו של יעקב בנושא המרעה והמקנה בחרן, החל מגלילת האבן מעל הבאר וכלה המשך>>>

Go Back  Print  Send Page