רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "בהר בחוקותי"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת "בהר בחוקותי"
בס"ד                                                                              פרשת בהר בחוקותי תשע"ז
 
               הטעם למצוות השמיטה            
 
   קוראים יקרים. מצוות השמיטה נחלקת לשני ענפים: שמיטת קרקע ושמיטת כספים. שמיטת קרקע פירושה שאסור לעבוד בקרקע בשנה השביעית, ושמיטת כספים פירושה שאם אדם הלווה כסף לחברו כסף לפני שנת השמיטה, החוב מתבטל (נשמט) בסוף שנת השמיטה.
   קיום מצוות השמיטה הוא ניסיון לא פשוט לאדם, ולכן התורה מבטיחה הואיל ואין עובדים בקרקע בשנה השביעית, מבטיחה התורה שתבואת השנה השישית תהיה מבורכת ותספיק לשלוש שנים: השישית, השביעית והשמינית, "וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש השנים" (ויקרא כה, כא). וזאת ההבטחה לגבי שמיטת הקרקע.
   מכיוון שבשנת השמיטה כל החובות בטלים, ישנו חשש שהמלווים לא ירצו להלוות לעניים כאשר השנה השביעית קרבה ובאה, ולכן מבטיחה התורה למי שילווה לעניים סמוך לשנת השמיטה שלא יחשוש, כי הקב"ה ישלם לו את שכרו. "נתון תתן לו (כלומר תלוה לעני) ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך" (דברים טו,י), ומבאר הרמב"ם שכאן התורה הבטיחה למלווה שכר בעולם הזה.
   בעל עקידת יצחק מבאר כי מטרת מצוות השמיטה היא לחנכנו כי אין מטרתנו בעולמנו זה לעבוד ללא קץ, אלא המטרה היא להשלים את נפשותינו. מכיוון שאנו בעולם גשמי, צריכים אנו להכין מחיה ומזון לנו ולבני ביתנו, ולצורך עניין זה אנו עובדים את עבודת האדמה. אך עבודה זו היא לא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי למטרה העיקרית והיא, שיהיה לנו פנאי לעסוק בקניין שלמות נפשנו. לכן ציוונו ה' בשנה השביעית לא לעבוד, על מנת שלא נשכח את המטרה העיקרית והמרכזית ונשקע בעבודה אינסופית, אלא נהיה פנויים לעסוק בשלמות נפשנו במשך שנה שלמה, אחת לשבע שנים.
   הכלי יקר מבאר כי טעם מצוות שמיטה הוא להשריש בעם ישראל את האמונה והביטחון בה'. שכן בתקופת המדבר, הנהגת ה' את ישראל הייתה הנהגה ניסית ובכל יום ראו ישראל עין בעין את ניסי ה'. לכן בזמן ההוא לא היה להם כל קושי להאמין שהכל מאיתו יתברך. אך היה חשש כי כאשר יבואו ישראל לארץ ויעסקו בעבודת האדמה, שבצורה טבעית היא מוציאה את פירותיה, הם ישכחו את ה', ויאמרו שכוחם ועוצם ידם הוא העיקר, ותיחלש אמונתם בה'. לפי הרמח"ל כאשר האדם מנצל את השפע לשכחת אלוקיו, ומן השמים מבחינים שהשפע חוסם אותו מלעבוד את בוראו, הרי הוא נלקח ממנו. או אז האדם המתייסר נזקק לתפילה ובקשת רחמים, ורק מתוך תחושת תלות זו הוא מגיע לדבקות הרצויה בקב"ה, מתקן את דרכיו וזוכה להגשים את תכלית בריאתו להתענג על ה' בחיי העולם הבא.
 
תזכו לשנים טובות ורבות. שבת שלום. אהוד בן יהודה.
            

Go Back  Print  Send Page