רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרוטוקול פגישה עם מנכ"ל עיריית פ"ת
דף הבית >> כתבות >> פרוטוקול פגישה עם מנכ"ל עיריית פ"ת
‏ צוות לשכת מנכ"ל
 
כ"ה תשרי תשע"ד
‏29 ספטמבר 2013
 
 
 
פרוטוקול ישיבה בתאריך 12.9.13
 
המשתתפים:
 
עירייה:
מר אבי בן חמו-                                                                  מנכ"ל העירייה
מר צביקה הרפז-                                                                מנהל פרויקטים עירוניים, לשכת מנכ"ל
מר ירון טיירי-                                                                    ס. מנהל המינהל הכללי
מר ישראל דרורי-                                                               מנהל אגף גנים ונוף
מר שמעון אלדד-                                                                רפרנט, אגף גנים ונוף
מר מאיר שוהם-                                                                 מנהל אגף התנועה
מר יהודה-                                                                          מהנדס בחברה לפיתוח
מר פליקס ברקוביץ-                                                          מנהל מח' ביצוע פרויקטים, אגף הדרכים
 
ועד שכונת כפר גנים ג':
מר צביקה שטרן
מר צדוק בן משה
מר דורון קורן
 
 
להלן עיקרי הישיבה:
 
v     בכניסה לשכונת כפר גנים, מכיוון קריית אונו ישנה עשבייה לאורך שביל האופניים חסר פיתוח. העבודה במקום נעצרה.
הוחלט להעביר אומדנים ע"י גנים ונוף ובנוסף המנכ"ל ישוחח עם אבי כהן לבדיקת יתרה תקציבית.
v     בירידה לחניון הקניון, ברח' בן גוריון, ישנה תוכנית קיימת, מאיר שוהם ידאג להעביר אותה לחברה לפיתוח עוד היום.
v     לאור הערתו של דורון מוועד השכונה, שהתוכנית לא נותנת פיתרון, התוכנית תועבר ליהודה ותתבצע הבהרה והחלטה ע"י מאיר שוהם.
v     שער הפתיחה לחניון , יש לערוך בירור עם יגאל ביחס לשלטים והצבתם. צביקה יעמוד מול יגאל בעניין.
v     הכיכר הראשונה ברח' יפה נוף, הועלה רעיון להצבת רמזור או מעגל תנועה או מסלולית. תוגש הצעה  ע"י מאיר שוהם ותידון אחרי החגים עד לתאריך 17.11.13.
v     יש להציב תמרור האוסר חניה מעל 4 טון, ברח' העצמאות, מאיר שוהם יעביר את הניירת לצביקה וייתן הוראה ליגאל לוי לביצוע.
v     הקמת מגרשי חניה זמניים, יש לקבל נתונים מאגף הדרכים. יטופל ע"י צביקה כחודש אחרי החג. פליקס מאגף דרכים יעביר אומדן עפ"י הפרוטוקולים שנעשו.
1.רחוב דניאל ליפשיץ מאחורי בית הכנסת ניגוני חיים
2.בקצה רחוב ישראל אלדד פינת נאקאש
3.ברחוב י"ד הבנים פינת קוזידלו בסמוך למתחם הגנים
v     ברח' יפה נוף, בכניסה לשכונה, מהצד השמאלי, יש לדאוג לפיתוח גינון האי תנועה מרח' עמנואל זמיר ולעצמאות ולהיפך. העבודות יבוצעו לאחר שחרור הוראה
       לחברה לפיתוח.
v     יש לדאוג להשלמת העצים בכל השכונה עד לסוף השנה.
v     ניקוי עשבייה בקיר האקוסטי מרח' העצמאות לז'בוטינסקי ובטרסות ברח' רבין. יטופל ע"י ישראל דרורי במיידי.
v     יש לבצע צביעת ארונות סעף בכל השכונה. יטופל ע"י יגאל.
v     בגן ליפשיץ יש לבצע הצללה. יש לדאוג להעביר אומדנים. שמעון אלדד ידאג להעביר אומדנים לאחר חג הסוכות.
v     יש להעלות את נושא התחבורה הציבורית ,קול קורא, חברת עדליה. צביקה ידאג להעלות את הנושא לחברה.
       צביקה שטרן מהוועד יעביר רשימה של תחנות האוטובוסים.
v     מנכל העירייה, אבי בן חמו, מציע לצרף את רעיון ה"ספרייה הניידת" גם בכפר גנים, כפיילוט.
v     לנושא מעבר חציה סטגר ברח' העצמאות בין הרחובות קפלנסקי ויפה נוף, יש להעלות לדיון בוועדת התנועה הקרובה, בתאריך 30.9.13 ולאחר שיאושר יש לצאת לביצוע.
       מעבר חציה סטגר כמו ברחוב העצמאות סמוך לבית ספר הדר עם גדר הפרדה ופסי האטה.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            כתב: מר ירון טיירי
                                                                                                            ס. מנהל המינהל הכללי