רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום פעילות מנהל שפ"ע לשנת 2014
דף הבית >> כתבות >> סיכום פעילות מנהל שפ"ע לשנת 2014
המינהל לשיפור פני העיר
אגף הפיקוח העירוני

19 אפריל, 2015 ל' ניסן תשע"ה
2015-0017-61 :אסמכתא


דבר ס. מנהל מינהל ומנהלי אגפי פיקוח ותברואה


שנת 2014, התאפיינה בפעילות אינטנסיבית של מינהל ש.פ.ע, תוך
הגברת מודעות המנהלים והעובדים למתן השרות המיטבי לתושבים.            סיכום פעילות אגף התברואה 2014 - צדוק בן משה


במהלך השנה עבר גן החי למינהל ש.פ.ע. והוטרינריה הפכה לאגף. כמו כן, הוכנסה
לעבודה במחלקות אגף הפיקוח תוכנת פיקוח חדשה, המאפשרת לבצע הפעילות
באופן מקצועי יותר.

ניתן דגש רב לנושא הגברת המחזור על רבדיו השונים, תוך תקנון מחלקת מחזור
והטמעת הנושא בקרב התושבים.

בשנה זו ניבנו עוד 6 גינות לכלבים וכיום קיימות בעיר 11 גינות לכלבים.

אני מבקש להודות לראש העיר, לראשי האגפים – אורנה דודי, אודי ויזנר, צדוק בן
משה ואדי קואז, ולמנכ"ל העירייה על הליווי והתמיכה.

הצלחת מינהל ש.פ.ע. בשנת 2014, הינה תודות לאופן התייחסות המנהלים
והעובדים לתפקידם תוך שיתופי פעולה בין היחידות השונות בראיית מתן השירות
המיטבי לתושבים ובגיבוי הנהלת העיר.

בכבוד רב,

ניסן כרמי
ס. מנהל מינהל שפ"ע