רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום פעילות אגף תברואה לשנת 2014
דף הבית >> כתבות >> סיכום פעילות מנהל שפ"ע לשנת 2014 >> סיכום פעילות אגף תברואה לשנת 2014
 מינהל שפ"ע – אגף התברואה
ט' שבט תשע"ה
2015 ינואר 29

הנדון: סיכום פעילות אגף התברואה לשנת 2014

אגף התברואה בעיר פתח תקווה מונה אחת עשרה מחלקות ויחידות אשר פועלות מזה למעלה מעשור במתכונתו
הנוכחית, תוך התחדשות ומתן מענה לתנאי השטח הדינאמיים והמשתנים, זאת במטרה לתת
מענה מיטבי, יעיל, אפקטיבי ומהיר תגובה לצרכי תושבי העיר.
פעילות האגף הינה מורכבת, יצירתית ומפיקת לקחים. זאת תוך התמדה, לקיחת אחריות,
חשיבה אסטרטגית ומבצעית, לראיה תוצאות השטח מדברות בעד עצמן.
העשייה של האגף בשנה זו באה לידי ביטוי:

· חוק האריזות- השנה החלנו ביישום חוק האריזות כחלק ממערך עירוני, אשר
לווה בהליך של מיפוי שטח, פרסום בניית חוק עזר עירוני, הסברה לעובדים,
הדרכה לעובדי המוקד העירוני, נערכו אירועי הסברה למול תושבים
באמצעות מנהלת קהילה ושכונות במתנסי"ם. הוצבו אלפיים מאתיים מיכלים
כתומים בתשעה אזורים מרחבי העיר ובהתאם לכך בחינה והפקת לקחים
למהלך שהרשות נטלה על עצמה, הכולל שינוי תפיסת חשיבה בדבר המיצוי
המקסימאלי מפסולת העיר ומאידך התושבים.
פעילות זו מצריכה מתן מענה לפינוי ממחלקת פ"א ועל הערכות יום יומית
למול התושבים למרות מגבלת אמצעים, קרי: משאיות וכ"א אשר כיום
מתבצעים בשני סבבי פינוי באזורי הכתומים בימים שלישי ורביעי, בוצע אף
סקר באמצעות תאגיד תמיר לתמונת מצב וניתוח התנהגות התושבים,
מניתוח הממצאים עולה כי התושבים אשר "מפרידים" אינם מודעים לנושא
בצורה המיטבית, זאת אף כתוצאה מחוסר הטמעה, חינוך, פרסום ושיווק, עם
זאת קיימת דרישה של תושבי העיר ליטול חלק פעיל ע"י קבלת מיכל כתום
למטרת הפרדה.

· מכרזים - השנה יצאו לפועל המכרזים: ניקיון שירותים ציבוריים ,מכרז צמ"ה,
ורפרנטים.
· עובדים מצטיינים: בשנה זו הוכתרו בתואר עובדים מצטיינים : מר יעקב ממן
– מנהל מחלקת פינוי אשפה, מר שמואל סבן – רכז מיחזור מחלקת מיחזור,
ויהודה רסי – עובד מחלקת פינוי אשפה, שזכה בתואר מצטיין עירוני. יישר
כוח לעשייה המקצועית והיצירתיות שהביאה לזכייתם.


· מחלקת מיחזור ותפעול – בשנה זו מוסדה מחלקת המיחזור בהתאם
למדיניות ר' העיר מר איציק ברוורמן וכיום מונה שישה עובדים.
מערך המיחזור וההפרדה כולל קרטונים, נייר/עיתון, טכסטיל ובקבוקי
פלסטיק, פסולת אריזות שנאספות ע"י מחלקת פ"א. פעילות זו גרמה
לחיסכון והכנסות לרשות סך של 2,360,604 ₪, הצפי כי בשנים הקרובות
ישולשו הכמויות באם תהא הערכות עירונית רחבת היקף, אשר תכלול
הערכות לתנאי השטח, רכישת משאיות ייעודיות, חינוך הטמעה פרסום
ושיווק. בשנה זו נוספו מתקני מיחזור נוספים רחבי העיר, התקיימו ימי שיא
בנושא חינוך והטמעה לתושבי העיר, ופעילות ממוקדת למול נוער מחויבות
חברתית קהילתית.

· מחלקת מערך הבקרה הלוויינית – פעילות ממוקדת ומקצועית זו חוסכת
עשרות אלפי שקלים בשנה לרשות תוך שליטה on line באמצעי הקבלנים
שניים עשר במספרם למול המנהלים באגף, כפועל יוצא מבקרה זו המנהלים
מקבלים מענה מיידי לצורכיהם בשטח.
· מחלקת פרויקטים – עוסקת בבניית תוכנית מקושרת תקציב, כדי לתת
מענה לצורכי המחלקות בפעילות היום יומית והערכות לחגים ואירועים כלל
עירוניים, בתמונת מאקרו זו למול אמצעי הקבלנים ודרישות המנהלים
ובהסתמך על ניסיון העבר הפעילות האגפית באה לידי ביטוי בצורה מקצועית
ומיטבית.
· מחלקת פינוי אשפה – המחלקה מונה 168 עובדים אשר עושים ימים כלילות
כתוצאה מהיקף הפעילות והעומס המוטל עליהם, בשנה זו הורחבה פעילותם
אף לאיסוף מיכלים כתומים והצוותים תודרכו לפעילות השטח, כיום קיים
מחסור בעובדים ובמשאיות אשפה, כך שמצריך מהעובדים לבצע משמרות
נוספות. מחלקת פ"א הינה נדבך חשוב ביותר לשמירה על ניקיון העיר, קיימת
חשיבות רבה לשיתוף פעולה בנושא בניה ציבורית ופרטית בשיתוף המערך
הניהולי של המחלקה.


· מחלקת תברואה מערב – המחלקה חולשת על שטח רב ונכבד בגודלו
ובבנייה רוויה, שבא לידי ביטוי במספר לא מבוטל של תושבים הכולל שכונות
חדשות. מנהלי המחלקה נותנים מענה מקצועי ומיטבי לבעיית הניקיון,
מאידך התמקדות במתן שירות אף לשכונות ותיקות יותר, חסך באמצעים
לביצוע ניקיון יסודי באופן קבוע בכל גזרות המחלקה והינו חלק מהתמודדות
יום יומית של מנהלי המחלקה. עם כמות אמצעים ריאלית ומתאימה לתנאי
השטח, ניתן יהא לתת מענה מקסימאלי לניקיון ולצורכי התושבים. עם זאת
המחלקה מספקת שירות מקצועי ויעיל ומעבר לפעילות יום יומית כשדרוג
רחובות, יום המעשים הטובים, אירועים ועוד.
· מחלקת תברואה תעשייה – בשנה זו נוספה שכונת מגורים נוספת למערך
המחלקה אשר כוללת בנייה רוויה בשונה מאופי בניית קרקע בשכונת מטלון
ובניגוד לאופי שלושת אזורי התעשייה. המחלקה בשנה זו, הייתה אחראית
על תפעול אירועי קיץ, יום העצמאות, יום הזיכרון, צעדת נחל שילה, תוך
שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים רלוונטיים.

· מחלקת תברואה מרכז- בשנה זו תוגברו המפגשים עם וועדי בתים במטרה
ליצור מערך של שיתוף פעולה מפרה ופורה, כמו כן המחלקה לקחה חלק
פעיל באירועים עירוניים ביום המעשים הטובים, העדלאידע אשר כללה
הערכות בטרם ובתום האירוע רב המשתתפים, זאת מעבר לפעילות
המחלקה בהפעלת קבלנים ווידוא ביצוע עבודתם כנדרש.

· מחלקת תברואה מזרח – אזור מזרח העיר אשר באחריות המחלקה הינו רב
גווני המורכב מסוגי אוכלוסיות שונות ומגוונות כשלכל פלג ישנם הצרכים
הייחודים לו , עם זאת במהלך השנה האחרונה החלה להתאכלס אוכלוסיה
בבנייה רוויה כך שאף בנייה מאסיבית זו צריכה לבוא לידי ביטוי לניקיון
השטחים במחלקה, עם זאת קיים פער בין הרצון לספק מענה לניקיון אזור
המחלקה לבין האמצעים הקיימים, זאת אף לאור הקיצוצים שחלו בשנה זו
לרבות בכ"א. המחלקה במהלך השנה פועלת בשיתוף פעולה מפרה ופורה
עם גורמים פנים ארגוניים כדי לקדם ולהניע קדימה ככל שניתן את נושא
הניקיון. השנה לאור פניות תושבים ומפגע תברואתי קשה במיוחד ברח' קיש
3 פונה נברן ובמהלך יומיים רצופים כל מערך המחלקה נותב לניקיון החצר
מחומרים שאגר במשך חמש שנים, הוצאו 20 משאיות אשפה מבית זה.


· מחלקת תחנת מעבר – המחלקה אחראית לתפעול ובקרת תחנת המעבר,
בשנה זו כמות הפסולת הגיעה לכמות של 162,345 טון שזו עליה של
%3.75 משנת 2013. הדבר בא לידי ביטוי בעליית כמויות הפסולת הביתית,
ופסולת אריזות הנאספת ע"י עובדי מחלקת פ"א כמו כן הפסולת הנאספת ע"י
קבלנים העובדים ברשות העירייה וקבלנים פרטיים מתוך כמות של 162,345
טון הופרדה כמות של 9,479.930 טון שמוינה בתחנת המעבר.

· מחלקת אשפתונים – המחלקה מספקת שירותי אספקת מיכלים לתושבים
ומספקת שירותים פנים ארגוניים לאגף התברואה. בשנה זו נגבו מתושבים
485,000 ₪ בעבור מיכלי אשפה, עם זאת הכסף הנכנס אינו מועבר ישירות
לרכישת מיכלים, כך שלעיתים נוצר מצב בו קיים חוסר באספקת מיכלים
לתושבים מחוסר תקציב.

· מנהל תברואה אחה"צ – אחראי לפעילות מנופים בשעות אחה"צ ועם סיום
פעילות המנהלים, בהתאם להחלטה של הנהלת האגף מנופים שסיימו
פעילותם במחלקה יועברו לאחריות פעילות איסוף בשעות אחה"צ והוא אשר
מנייד ומפעיל את פעילות המנופים בהתאם למצב השטח ובשיתוף פעולה עם
אגף גנים ונוף ועם מנהלי המחלקות. יישום החלטה זו בצורה מקצועית נותנת
מענה לשמירה על הניקיון אף בשעות אחה"צ והערב לרווחת תושבי העיר.

לסיכום:
אגף התברואה אחראי על שירותי ניקיון ברחבי העיר ופועל באופן מתוכנן, מקצועי, יזום תוך
תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים, לרבות למול תושבים, מספק מענה מיטבי
ואיכותי ועושה את המקסימום אף ביחס לחוסר אמצעים וכ"א.
מסיכום פעילות המחלקות על "קצה המזלג", העשייה מקצועית יעילה ואפקטיבית לתנאי השטח
הקיימים לעיתים המנהלים עושים "יש מאין" כדי לספק המענה הנדרש.
קיים קושי אמיתי כי לאחר הערכות והקצאה תקציבית, האגף נדרש לקיצוץ תקציב זה במהלך
השנה, עם זאת הפעילות הענפה שהאגף נדרש לספק אינו תואם את האמצעים הקיימים
לרשותו וכך נוצר מצב של דיסוננס, מחד אספקת שירותי ניקיון, מאידך אי יכולת ביצוע בתדירות
גבוהה לרבות תחזוקה שוטפת באופן קבוע באיכות ושמירה על הניקיון ברחבי העיר. עם זאת
אגף התברואה על מנהליו ועובדיו ימשיך לתת השירות המיטבי והמקצועי לתושבי העיר .


בכבוד רב
ניסן כרמי
ס. מנהל מינהל שפ"ע
ומנהל אגפי פיקוח ותברואה נפח פסולת לפי מחלקות שנת 2014מאזן מחזור פסולת בתחנת המעבר 2014המאזן מתייחס לפסולת הכללית שנכנסה לתחנת המעבר בשנת 2014
סה"כ יצא למחזור 9,479,930 טון שזה 5.84% מתוך 162,345,330 טון שנכנסו לתחנת המעבר.
 
יעודה של תחנת המעבר הינו לרכז את כל הפסולת והאשפה של העיר פתח תקווה.

קליטת פסולת בתחנת המעבר

כמות הפסולת העירונית שנקלטה בשנת 2014  126,242,000 טון לעומת 126,271,270 טון בשנת 2013 ירידה של 0.02% בשנת 2014.
סה"כ אחוזי מחזור מהכמות הכוללת שנכנסה עומד על 5.84% והיתרה הועברה לאתרי הטמנה מורשים.

כמות הפסולת הכללית שנקלטה בשנת 2014 162,345,330 טון לעומת  156,242,680  טון בשנת 2013 עלייה של 3.76% בשנת 2014

בשנת 2014 נכנס לתחנת המעבר 162,345,330 טון ומנגד יצא 159,393,520 טון, הפרש 2,951,810 טון שזה 1.82% לחות (מים)

מכל כמות הפסולת שנקלטה בתחנת המעבר החלק היחסי של העיר פתח תקווה עומד על 77.76%

תפעול עמדת הבקרה בתחנת המעבר

עובדי תחנת המעבר אמונים על כניסת משאיות (שקילה, בקרה, תיעוד, דיווח, הוצאת חשבוניות לתשלום ובקרה שוטפת על פעילות הקבלן בתחנת המעבר)
העבודה המורכבת בתחנת המעבר דורשת מהעובדים להתמקצע ולהיות בעלי מוסר עבודה גבוה וזאת על מנת לבצע רמת בקרה גבוהה על כלי הרכב הנקלטים
במערכת השקילה ובכך לחסוך מאות אלפי שקלים מקופת העירייה ומשלם המיסים.

 
השוואה בכמויות אשפה (לטון) כללי 2013-2014
השוואה בכמויות (לטון) פסולת לפי סוגיה, עירייה + קבלנים בשרות עירייה 2013-2014
נפח פסולת לפי סוגי פסולת עירייה + קבלנים בשרות עירייה 2013-2014

Go Back  Print  Send Page