רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   משרות בעיריית פתח תקווה
דף הבית >> דרושים >> משרות בעיריית פתח תקווה
חזרה לעמוד "דרושים" >>>    |     

דרושים סייעים סייעות
לעבודה עם תלמידים בבתי הספר ברחבי העיר.
היקף המשרה בין 42% ל 70%
העבודה בין חמישה לשישה ימים בשבוע
דרישות 12 שנות לימוד חובה, ניסיון קודם - יתרון
קו"ח למייל: MALIM@PTIKVA.ORG.IL
03-9112157

מכרז פנימי מספר 2017/177 לתפקיד מזכירת אגף במכללת העיר
היחידה: מינהל החינוך
תיאור המשרה: מזכירת אגף במכללת העיר
דרגת המשרה
ודירוגה:
8-10 מנהלי
מח"ר 40-38
היקף העסקה: %100
סוג המכרז: פנימי
1 .מתן שירות למתעניינים חדשים בלימודים כולל ניהול מערך מתעניינים ממוחשב. תיאור תפקיד:
2 .ניהול מערך הרישום והטיפול בסטודנטים חדשים וותיקים מול האוניברסיטה הפתוחה.
3 .טיפול שוטף ביישום נהלי המכללה והעברתם לסטודנטים.
4 .טיפול שוטף בגביית תשלומי הסטודנטים וניהול הגביה מול האוניברסיטה הפתוחה.
5 .ניהול העבודה תוך סדרי עדיפות וחשיבות והפעלת צוות המזכירות.
6 .עבודה שוטפת עם מחלקות האוניברסיטה הכוללת תאומי מפגשי הנחיה ועבודה מול
המרצים.
7 .עבודה מול ספקים תוך מעקב אחר הזמנות עבודה ותשלומים לספקים.
8 .עבודה מול מחלקות העירייה.
9 .ניהול הקופה הקטנה.
10 .עבודה ממוחשבת עם אתר המכללה, פייסבוק המכללה, פרסום ושיווק הלימודים.
11 .קבלת קהל ושירותיות לסטודנטים.
1 .השכלה ודרישות מקצועיות תנאי סף:
השכלה תיכונית או תעודת בגרות מלאה, עדיפות לתואר ראשון המוכר ע"י המל"ג וזאת על
פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958( יש לצרף תעודה(
2 .ניסיון
א. ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירות, עבודה בסביבת עבודה ממוחשבת )יש לצרף
אישור(
3 .דרישות נוספות
א. יושר, אמינות, מקצועיות, דייקנות, יחסי אנוש מעולים, עבודה בשיתוף פעולה בצוות,
תאום בין גורמים שונים, פתרון קונפליקטים בזמן אמת, יצירתיות, סבלנות, מוטיבציה
גבוהה.
ב. יכולת קבלת הוראות וביצוען בשטח
מאפייני עשייה
ייחודיים לתפקיד:
1 .שעות גמישות כולל שעות הערב/ימי שישי )בהתאם לצורך(.
*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה
או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(.
כפיפות: מנהלת אגף השכלה ומנהלת מכללת העיר פתח תקוה
מינהלה: מינהל החינוך
הערות:
בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד
לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה( לא תידון.
1 .בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
2 .הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
3 .ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.
המעוניינים יגישו את הצעותיהם )ב-2 עותקים( כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
.בצהריים 12:00 בשעה 19/9/17 לתאריך ע

 31.5.2017 לקראת פתיחת שנת לימודים תשע"ז אנו מבקשים לגייס עובדים לעבודה זמנית/קבועה או
למילוי מקום במגוון תחומים:
עובדים כלליים
מנהלי חשבונות סוג 2
פקידים/ות, מזכירים/ות
מדריכים בחינוך המשלים
פועלים לעבודה פיזית
מלווים בהסעות תלמידים
מעבירי כבישים בבתי הספר
סייעות גני ילדים

יש להגיש קורות חיים בצירוף תעודות על השכלה, קורסים/השתלמויות, ניסיון קודם למייל:
drushim@ptikva.org.il
על גבי קורות החיים יש לציין את שם המשרה המבוקשת.
מועמדים מתאימים יוזמנו ראיון עפ"י צורכי העירייה
*הגשת קורות חיים הינה רק למשרות לעיל הפטורות ממכרז בלבד, ואין בכך כדי לפטור
מועמד למכרז מהגשת מסמכים למכרזים שמפורסמים בעיתונות ובאתר העירייה.

מכרז פנימי/פומבי 151/2017מספר 151/2017 לתפקיד רכז התמדה – בית היל"ה


היחידה:
אגף לטיפול בפרט
תיאור המשרה:
רכז התמדה – בית היל"ה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
50%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      ניהול שוטף של הנוכחות בקידום נוער היל"ה – בהיבטים לימודיים וחברתיים.
2.      מנהל מעקב אחר תכניות הלימודים וביצועם.
3.      מנהל מעקב אחר הישגי התלמידים להשלמת מסלולים לתעודה.
4.      עבודה שוטפת בסנכרון צוות טיפול והשכלה לצורך קידום בני הנוער.
5.      שותף לתכנון וביצוע תכניות חינוכיות - חברתיות בבית היל"ה.
6.      אחראי לניהול ומעקב של תכניות ההכנה לצה"ל והשירות הלאומי.
7.      מלמד בני נוער באופן ישיר 2 ש"ש.
8.      אחראי בפני מנהל המחלקה לקידום נוער ומנהל ההשכלה להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו.
9.      פועל בשיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם להנחיותיהם, על פי מדיניות משרד החינוך.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך מיוחד, חינוך, מדעי החברה, קידום נוער , יתרון לבעלי תואר בחינוך מיוחד
(יש לצרף תעודה)
             ב.  תעודת הוראה מטעם משרד החינוך - יתרון.

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של שנתיים בהוראה בחטיבה העליונה/חינוך מיוחד/תכנית היל"ה (יש להציג אישורים).
             ב.  ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון – יתרון.

3.      דרישות נוספות
            א.  יכולת טובה מאוד בעבודה בצוות רב מקצועי.
            ב.  יכולת לחשיבה מערכתית ותפיסה חינוכית – חברתית.
             ג.   יוזמה, גמישות ויצירתיות ויכולת לעבוד במרחב דינמי עם שינויים תכופים.
            ד.  יכולת טובה ליצירת קשר עם בני נוער במצבי סיכון.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, כולל עבודה בשעות הערב.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף לטיפול בפרט
מינהלה:
מינהל החינוךהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 10/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 121/2017 לתפקיד  עובד/ת סוציאלי – נוער וצעירים במצוקה לטיפול בנוער חרדי


היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
תיאור המשרה:
עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה לטיפול בנוער חרדי
דרגת המשרה ודירוגה:
בהתאם להסכם הקיבוצי (דרגות יא-ט)
היקף העסקה:
50%
סוג המכרז:
פנימי/ פומבי
תיאור תפקיד:
-          אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערים ונערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה.
-          מטפל בנערים פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם האישי, משפחתי וחברתי.
-          מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, בהתאם לצורכי הנערים.
-          מקיים קשר עם משפחת הנער/ה.
-          במידה וקיים צורך, מפנה את הנער/ה למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנער/ה, עם משפחתם ועם המסגרת אליה הופנו.
-          מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערים בכלל ולנערים שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
-          מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערים.
-          מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה.
-          מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
-          משתתף בועדות ובדיונים הרלבנטיים לנושא בתיאום ובהנחיית הממונים עליו.
-          מקבל הדרכה קבועה.
-          מבצע מטלות בהתאם להנחיות הממונים.


תנאי סף:
השכלה:
1.  עובד סוציאלי בעל תואר בעבודה סוציאלית יש לצרף תעודה.
2.  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים יש לצרף אישור.
3.  רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת
    העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 - יש לצרף אישור.
לקבלת הטופס יש לפנות למנהל וארגון משאבי אנוש בכתובת המצויינת מטה.


ניסיון:
ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער/בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות -יש להציג אישור
ניסיון בעבודה עם נוער/אוכלוסייה חרדית  - יתרוןדרישות נוספות:
א.       המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
ב.        השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נוער וצעירים.
ג.         עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורכי המערכת.
ד.        נסיעות במסגרת התפקיד.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
יישומי מחשב-שליטה בתוכנות ה-OFFICE

שפות- ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל האגף לשירותים חברתיים ובריאות או למי שהוסמך על ידו.
מינהלה:
אגף לשירותים חברתיים ובריאות


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 14/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 157/2017 לתפקיד בודק בקשות להיתר בניה


היחידה:
הנדסה
תיאור המשרה:
בודק בקשות להיתר בניה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי או חוזה בכפוף לאישור מנכ"ל העירייה
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      בדיקה ידנית/מקוונת של תכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור או לשינוי בתכניות הנדסיות של מבנים ברשות המקומית.
2.      בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים שהוגו והתאמתם לתיק הידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון  והבנייה (כגון: בדיקת שטחים ואחוזי בנייה, בעלויות על הנדס, מפות טופוגרפיות, מפות מצביות, תיק בניין, מסמכים ואסמכתאות נלווים וכיו"ב).
3.      הוצאת מכתבי דרישה המפרטים את הנדרש לתיקון הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
4.      וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
5.      פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
6.      מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תקיים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנן ולבניה.
7.      סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה ו(דו"חות המפרטים את מהות הבקשה, סיכום תמצית ההתנגדויות, חישובי שטחים, המלצות, חוות דעת מקצועיות וכל החומר הנדרש לצורך דיון בוועדות התכנון) והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
8.      בדיקת התאמה מלאה בין התשריטים,  על פי האישורים הסופיים.
9.      הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
10.  הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
11.  הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
12.  הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים, בדיקתם והגשתם לממונה.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך
או – הנדסאי אדריכלות/בניין (יש לצרף תעודה).
             ב.  עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים ע"י משרד הפנים ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות להיתרי בניה.

2.      ניסיון
             א.  עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בניה במוסד תכנון.

3.      דרישות נוספות
            א.  היכרות עם תוכנות תיב"מ ו- OFFICE.
            ב.  עברית ברמה גבוהה.
             ג.   קבלת קהל ומענה לפניות.
            ד.  מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
            ה.  מתן מענה בכתב ובע"פ לציבור הפונים.
             ו.   מילוי מטלות עפ"י הצורך לפי דרישת הממונה.
             ז.  סריקת מסמכים, פיצול בימי שליש, קבלת קהל אחה"צ.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.       שירותיות ועבודה מול קהל.
2.      אמינות, חריצות, יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית טובה.
3.      עבודה בשעות לא שגרתיות לפי דרישת המערכת.


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
כפיפות:
מנהלת אגף הרישוי
מינהלה:
הנדסה


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 14/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר 165/2017 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך סביבתי


היחידה:
איכות הסביבה
תיאור המשרה:
מנהל/ת מחלקת חינוך סביבתי
דרגת המשרה ודירוגה:
מח"ר 40-42 / אופציה להעסקה בחוזה אישי עפ"י החלטת הרשות
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      הטמעת ערכי איכות הסביבה בתוך מערכת החינוך (הפורמאלי והלא פורמאלי בקהילה).
2.      בניית תוכניות עבודה והפעלתם בהתאם.
3.      עריכת אירועים עירוניים מרכזיים בשכונות ובמתנ"סים (כגון: חודש איכות הסביבה, יום ניקיון וכד').
4.      קשר עם גורמי חוץ (כגון משרד החינוך, משרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ועוד).
5.      עבודת רוחב מול כל יחידות העירייה בקידום החינוך הסביבתי.
6.      הסמכת גנ"י / בי"ס ירוקים.
7.      אחריות על פרוייקטורים / ספקים חיצוניים.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר ראשון בתחום איכות הסביבה / גיאוגרפיה / מדעי הבריאות / ביולוגיה / מדעי הסביבה / חינוך (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.  4 שנות ניסיון מקצועי בתחום החינוך / הקהילה / הסביבה (יש לצרף אישור).
             ב.  ניסיון ניהולי של שנה (יש לצרף אישור).

3.      דרישות נוספות
            א.  בעל רישיון רכב ורישיון נהיגה (יש לצרף צילום רישיון נהיגה + צילום רישיון רכב).
            ב.  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
             ג.   שליטה בתוכנת ה- OFFICE.
            ד.  הכנת מצגות וכתיבת חומר מקצועי בשפות עברית ואנגלית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      בעל/ת יכולת ניהול, ארגון והפקה.
2.      יחסי אנוש מעולים.
3.      יכולת עבודה בצוות.
4.      יכולת הובלה.
5.      סדר וארגון.
6.      תודעת שירות גבוהה ויצוגיות.
7.      יצירתיות.
8.      יכולת בניית חזון לנושא החינוך הסביבתי.


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
כפיפות:
מנהל אגף איכות הסביבה
מינהלה:
מינהל שפ"ע


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 14/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 163/2017 לתפקיד  עובד/ת סוציאלי – מרכז נושא נוער וצעירים במצוקה במחלקה לטיפול בנוער


היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
תיאור המשרה:
עובד סוציאלי מרכז נושא  נוער וצעירים במצוקה במחלקה לטיפול בנוער
דרגת המשרה ודירוגה:
בהתאם להסכם הקיבוצי דירוג עו"ס (דרגות ח'-ו')
היקף העסקה:
150% (2 משרות בהיקף 75% משרה)
סוג המכרז:
פנימי/ פומבי
תיאור תפקיד:
-          ריכוז נושא תוכנית יתד לצעירים בגילאי 18-25
-          אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערים ונערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה.
-          מטפל בנערים פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם האישי, משפחתי וחברתי.
-          מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, בהתאם לצורכי הנערים.
-          מקיים קשר עם משפחת הנער/ה.
-          במידה וקיים צורך, מפנה את הנער/ה למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנער/ה, עם משפחתם ועם המסגרת אליה הופנו.
-          מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערים בכלל ולנערים שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
-          מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערים.
-          מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה.
-          מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
-          משתתף בועדות ובדיונים הרלבנטיים לנושא בתיאום ובהנחיית הממונים עליו.
-          מקבל הדרכה קבועה.
-          מבצע מטלות בהתאם להנחיות הממונים.


תנאי סף:
השכלה:
1.  עובד סוציאלי בעל תואר בעבודה סוציאלית יש לצרף תעודה.
2.  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים יש לצרף אישור.
3.  רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת
    העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 - יש לצרף אישור.
לקבלת הטופס יש לפנות  למחלקה למנהל וארגון משאבי אנוש בכתובת המצויינת מטה.


ניסיון:
ניסיון של שנתיים  לפחות בעבודה סוציאלית עם נוער -יש להציג אישור


דרישות נוספות:
א.       המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
ב.        השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נוער וצעירים.
ג.         עבודה בשעות לא שגרתיות ( כולל ערב ואחרי צהריים) בהתאם לצורכי המערכת.
ד.        נסיעות במסגרת התפקיד.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
יישומי מחשב-שליטה בתוכנות ה-OFFICE

שפות- ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל האגף לשירותים חברתיים ובריאות או למי שהוסמך על ידו.
מינהלה:
אגף לשירותים חברתיים ובריאותהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 14/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר 160/2017 לתפקיד סייעת לחינוך מיוחד בבית ספר


היחידה:
מינהל החינוך – אגף מינהלה
תיאור המשרה:
סייעת לחינוך מיוחד בבית ספר
דרגת המשרה ודירוגה:
מינהלי 5-8
היקף העסקה:
210%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
ייעוד:
סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף
לתוכנית עבודה של הכיתה ולתוכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל
ילד / תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.
תחומי אחריות:
1.   מתן סיוע פרטני לתלמידים.
2.   מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
3.   סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1.      מתן סיוע פרטני לתלמידים:
             א.  הגשת סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ובתרגול, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפרא-רפואי והנהלת בית הספר.
             ב.  ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר במסגרת שעות הלימודים.
             ג.  סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד, על פי הנחיותיהם.
2.      מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים
             א.  דאגה לניקיונם של התלמידים ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים.
             ב.  סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה.
             ג.  השגחה על תלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילות במתקיימות מחוץ לכותלי בית ספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר.
3.      סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי
             א.  הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי ובאחריותו.
             ב.  קבלת הדרכה והנחייה ממדריכי הנ"מ והמחנך.
             ג.  ארגון הכיתה לאחר יום לימודים.
             ד.  סיוע בפעילות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידים הכיתה בתיאום עם הצוות המקצועי.
             ה. השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים.
              ו.   השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים.

הגדרת תפקיד:
1.  עזרה למורות הכיתה בהכנת חומר דידקטי ובהכנת ציוד לתלמידים.
2.  סיוע לימודי לכיתה ופרטני לתלמיד.
3.  עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין התלמידים.
4.  הגשת עזרה לתלמידים מוגבלים מוטורית.
5.  השגחה בהפסקות.
6.  השתתפות בישיבות צוות, אספות הורים ופעילות בית ספרית בביה"ס ומחוץ לביה"ס
     כגון: טיולים, מעבר לשעות עבודה.
7.  השתתפות בהשתלמויות המאורגנות ע"י הרשות המקומית.
8.  השתתפות בפרויקטים בית – סיפריים לפי דרישת הנהלת ביה"ס והרשות המקומית.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  12 שנות לימוד, עדיפות לבעלי תעודת בגרות (יש לצרף תעודה)

2.      דרישות נוספות
            א.  היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
תשס"א – 2001 (יש לצרף אישור).
            ב.  התחייבות לסיים קורס עזרה ראשונה (יש לצרף התחייבות).
             ג.   עבודת צוות.
            ד.  בעלת מוטיבציה גבוהה לעזרה.
            ה.  יחסי אנוש טובים.
             ו.   עבודה עם תלמידים / ילדים
             ז.   עמידה בתנאי לחץ

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      טיפול פיזי בילדים.
2.      עבודה בפגרות ביה"ס ובקייטנות, עפ"י הנחיות משה"ח וצורכי המערכת.
3.      שעות העבודה והחופשות, בהתאם למערכת בית ספרית.

הגבלת כשירות:
לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט – 1969
* עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
* העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
- הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
כפיפות:
כפיפות מקצועית למנהל בית הספר
כפיפות מנהלתית למנהל אגף מינהלה במינהל החינוך.
מינהלה:
מינהל החינוך
הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 6/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר 158/2017 לתפקיד מנהל ספריה עירונית במעמד ב'


היחידה:
מינהל התרבות
תיאור המשרה:
מנהל ספריה עירונית במעמד ב'
דרגת המשרה ודירוגה:
מינהלי 8-10 / מח"ר 39-42 / דירוג חברה ונוער
היקף העסקה:
2X50%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
ייעוד:
ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה – 1975.
גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספריה הציבורית, בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.
תחומי אחריות:
1.  ניהול הספריה.
2.  ניהול עובדי הספריה. בניה וטיפוח של אוספי הספריה בתחומים שונים.
3.  אחרית על תחזוקת הספריה.
תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה).
או
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה או לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון מקצועי נדרש - כמנהל ספריה או ספרן  בספריה משך של שנתיים לפחות (יש לצרף אישור).
             ב.  ניסיון ניהולי – נדרש ניסיון בניהול של לפחות 3 עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות – יתרון.

3.      דרישות נוספות
            א.  עבודה בשעות אחה"צ ובימי שישי.
            ב.  עברית ברמת שפת אם.
             ג.   אנגלית ברמה טובה.
            ד.  בקיאות והכרת אוסף ספרי ילדים ומבוגרים.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      רהיטות יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
2.      זיקה לספרות ותרבות.
3.      עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
4.      מתן שירות.


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
כפיפות:
מנהל רשת הספריות
מינהלה:
מינהל התרבות


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 11/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 111/2017 לתפקיד  מכרז פנימי/ פומבי לתפקיד מנהל מחלקת אדריכלות נוף ושימורהיחידה:
אגף אדריכלות עיר
תיאור המשרה:
מנהל מחלקת אדריכלות נוף ושימור
דרגת המשרה ודירוגה:
על פי הסכם קיבוצי  או חוזה אישי בכפוף לאישור מנכ"ל

היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי/ פומבי
תיאור תפקיד:
-          לווי נושאים כלל עירוניים ופרויקטים מיוחדים בהיבט הבינוי , הפיתוח והאדריכלות , נושאים סביבתיים , כגון: פסולת, שטחים פתוחים, נחלים, פיתוח בר קיימא, דוגמת: בניה ירוקה, שבילי אופניים, נת"צ, פיתוח רחובות, פיתוח גינות ופארקים, נגישות לאנשים עם מוגבלות, שדרוג שכונות, חידוש מבנים, מדיניות שילוט וכדומה.
-          אחריות על פיתוח עקרוני למגרשי הציבור, העמדת המבנים, התאמתם לסביבה ועיצוב אדריכלי.
-          מתן הנחיות ובדיקת תכניות הבינוי הנקודתיות, ליווי תכנון מוקדם לבינוי, פיתוח ואדריכלות כחלק מתהליך הרישוי.
-          קביעת תנאים ומתן הנחיות בנושאי השימור והפיתוח למגישי הבקשות להיתר ותכניות בניין עיר.
-          ליווי הנושאים האורבניים והנופיים בהכנת תכנית בניין עיר.
-          ניהול הליכי תכנון נופי של שטחים ציבוריים והכנת תכניות לביצוע עבודות.
-          בדיקת בקשות לתיאום הנדסי בתחום המרחב הציבורי.
-          ביצוע בקרה ובדיקה אדריכלית על תכניות ובקשות להיתרי בניה.
-          הכנה, ריכוז ועדכון הנחיות עבור עורכי הבקשות להיתרי בנייה , כולל תמ"א 38, תוספות בנייה, עיבוי ובינוי וכיוצ"ב.
-          הנחיה ובדיקת נספחי הבינוי והוראות הבינוי והפיתוח של תכניות המתאר והמפורטות.
-          מתן חו"ד אדריכלית מקצועית לתכניות מתאר לסוגיהן וסיוע בקביעת מדיניות תכנון עירונית.
-          ייצוג אגף אדריכלות בפורומים פנימיים וחיצוניים.
-          מילוי מטלות עפ"י הצורך לפי דרישות הממונה.
-          
תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:
-  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
    תארים אקדמיים בחו"ל , באחד או יותר מהתחומים הבאים: אדריכלות, אדריכלות נוף,תכנון ערים 
    (יש לצרף תעודה)
-  אדריכל נוף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים -  יתרון משמעותי (יש לצרף אישור).
-  התמחות בשימור- יתרון.
-  מורשה נגישות-יתרון.
או הנדסאי בניין או אדריכלות רשום לפי חוק הנדסאים וטכנאים תשע"ג 2012 (יש לצרף אישור)


ניסיון:
-   ניסיון מקצועי-ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי ( יש לצרף אישור).
-  עבור הנדסאים 5 שנות ניסיון מקצועי בתחום עיסוק הרלוונטי (יש לצרף אישור)


דרישות נוספות:
-     ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.
-     יישומי מחשב- ידע וניסיון מוכח בתוכנת ה- office,  G.I.S  ואוטוקד.
-     הכרת חוק התכנון והבנייה.
-    רכב ורישיון נהיגה- יש לצרף אישור.
-    עבודה בשעות אחר הצהרים ע"פ דרישת המערכת.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
  -  אמינות ,יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.
-    יכולת עבודה בצוות.
-    סדר וארגון.
-   קבלת קהל.
-   ייצוגיות.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף אדריכלות עיר
מינהלה:
מינהל ההנדסה


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 11/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 156/2017 לתפקיד מנהל מחלקה האחראי על תחום אבטחת מידע באגף המחשוב


היחידה:
אגף המחשוב
תיאור המשרה:
מנהל מחלקה האחראי על תחום אבטחת  מידע באגף המחשוב
דרגת המשרה ודירוגה:
חוזה בכירים בכפוף לאישור מנכ"ל
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי/פומבי
תיאור תפקיד:
ייעוד:
ניהול אבטחת המידע ברשות המקומית בהתאם להוראות הדין הקיים ולנהלי הרשות המקומית ומדיניותה.

תחומי אחריות:
1.  תכנון מדיניות אבטחת המידע וטיפול בהעברות מידע מול גופים חיצוניים ובקרה על יישומה.
2.  תכנן וביצוע סקרי אבטחת מידע.
3.  ניהול ההרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים.
4.  תכנון ויישום תוכנית התאוששות – DRP.
5.  ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת.
6. כתיבת פרוטוקולים, תהליכים, ארכיטקטורות ופלטפורמות
    אימות ובקרת גישות טכנולוגיות, גילוי פריצה, ניתוח תעבורת רשת, יישום אינטרנט
    חומת אש מסד נתונים, תוכנות זדוניות וכדומה.
7.  ביצוע  מטלות בהתאם להנחיות הממונים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1.  תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה.
א.  שמירה ואבטחת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו/או מסווג והיבטים נוספים
      בהתאם להוראות הדין הקיים.
ב.  הגדרה ואשרור מדיניות אבטחת המידע ברשות בשיתוף מנהל מערכות המידע והנהלת הרשות.
ג.  יצירה תחזוקה ורישום של רשימת מאגרי המידע העיקריים של כלל מערכות המידע
     והתקשורת בהתאם לדרישות החוק.
ד.  סיווג נכסי המידע לפי רמת רגישותם והגדרת בקרות אבטחת המידע הנדרשות להם.
ה.  הערכת סיכוני אבטחת מידע במערכות המידע והתקשורת.
ו.  עדכן פרטי הערת הסיכונים עם שינוים משמעותיים בתהליכים במערכות המידע או באיומי
    אבטחת מידע.
ז.  הגדרת דרישות אבטחת המידע ההכרחיות ליישום בתהליך העברת המידע ברשות ואל מחוץ ל
     רשות המקומית.
ט. הגדרת אירועי אבטחת המידע וצורת התגובה לאירועים אלה.
י.  הנחיית הנהלת הרשות המקומית  בהפניית משאבים נאותים להטמעת אמצעי אבטחת מידע
    ולמיקוד בסקרי סיכוני אבטחת המידע במערכות המידע והתקשורת.
יא. הדרכת  משתמשים בנושא אבטחת המידע ברשות.
יב.  בקרה על יישום נוהלי אבטחת המידע ברשות.
יג.  אחריות להחתמת עובדים חדשים ברשות המקומית בהתייחסות לאחריות העובד בכל הנוגע
      להיבטי אבטחת מידע, וילווה בהצהרת סודיות.
יד. כתיבת נהלים לכל תהליך המטפל בניהול, הכנסה, תפעול, תחזוקה, והוצאה של מידע ברשות
     המקומית בהתאם למדיניות וצרכי אבטחת המידע ברשות המקומית ויאשרם עם כתיבתם/
     ו/או שינויים ויפעל להטמעתם.

2.  תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע.
א.  ייזום סקרי אבטחת מידע של מערך מערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית, עריכת סקרי
     אבטחת מידע לפני הטמעת שינויים משמעותיים או כאשר חלו שינויים במערכות המידע
     והתקשורת ברשות המקומית.
ב.  בחינת יעילות אמצעי ההגנה שיושמו ברשות המקומית ורמת הגדרות אבטחת המידע במערכות
     המידע והתקשורת.
ג.  ייזום  מבחני חדירה (penetration) במערכות המידע והתקשורת להדמיית ניסיונות פריצה ע"י
    פורצים מתוך ומחוץ לרשות המקומית.
ד.  הגדרת בקרות פיזיות, בהתאם להערכת הסיכונים, לאבטחת המידע. בקרות אלה יכללו נושאים
     כגון בקרת גישה, הגנה פיזית של נכסים וכיו"ב.
ה.  ווידוא כי סקרי אבטחת המידע ומבחני החדירה נערכים ע"י גורם מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי
     וחיצוני לרשות המקומית.
ו. ידע בטכניקות וכלי תקיפה, טכניקות וכלי אבטחה, ארכיטקטורות אבטחת מידע.

3.  ניהול ההרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים
א.  חלוקת סביבת העבודה למעגלי אבחה / אזורים מאובטחים לפי רמות רגישות.
ב.  יישום מנגנונים לניהול בקרות גישה במערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית תוך מידור
     מתאים של הרשאות בין הרשות לגורמים חיצוניים.
ג.  קביעת אמצעי זיהוי למערכות ושירותים לצורך זיהוי המשתמש תוך הקפדה על מניעת אפשרות
     העתקה או שחזור פריטי המידע של הרשות המקומית.
ד.  הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערות מידע והתקשורת ברשות המקומית.

4.  תכנון ויישום תכנית התאוששות – DRP
א.  פיתוח תוכנית התאוששות של מערכות המידע והתקשורת ממצבי חירום ומצבי משבר ברשות המקומית (DISASTER RECOVERY PLAN – DRP).
ב.  סיוע בקביעת תהליכים קריטיים שיש להפעיל במצבי משבר וחירום ברשות המקומית,
     בהתייחס למכלול היחידות של הרשות המקומית ובהתאם לצרכי הרשות.
ג.  הקמת אתר חירום לצורך הפעלת מערך מערכות המידע והתקשורת ולגיבוי מערך הנתונים,
    החומרה וכיו"ב ולהפעלתו מרגע התרחשות, האסון, משבר או מצב חירום.

5.  ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת
א.  התקנת אמצעים המצמצמים את החשיפה לניסיונות פגיעה, עולל איתור, זיהוי ומניעה.
ב.  הגדרת דרישות הגיבוי למערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית בהתאם לצרכים השונים
    של הרשות המקומית
ג.  בקרת איכות הגיבויים ואופן אבטחתם.
ד.  מתן אישור להעברת מידע בטרם העברת המידע לגוף ציבורי.

תנאי סף:
השכלה:
1.בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל רצוי בתחומים הבאים:
הנדסת תוכנה, מדעי המחשב או מערכות מידע- יש לצרף תעודה.
2.בעל תעודת(Certified Information Systems Security Professional)  CISSP-יש לצרף תעודה.
3. היעדר רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון או בעבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 5 ו- 31 א לחוק הגנת הפרטיות (סעיף 17 ב (ג))


ניסיון:
4 שנות ניסיון לפחות כמנהל אבטחת מידע בחברה בעלת 50 עובדים ומעלה-יש לצרף אישור

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
א.  עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

ב.  ריבוי משימות.

ג.  שירותיות.

ד.  חשיפה למידע רגיש.

ה. ניסיון ידע מעמיק ב ACTIVE DIRECTORY

ו. עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורכי המערכת.


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת  מערכות מידע ראשית (מנמ"ר)
מינהלה:
אגף המחשוב/ מיכון


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 11/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 159/2017  לתפקיד  מנהל מחלקת תכנון


היחידה:
תכנון עיר
תיאור המשרה:
מנהל מחלקת תכנון
דרגת המשרה ודירוגה:
בהתאם להסכם הקיבוצי או חוזה אישי באישור מנכ"ל או חוזה דירוגי

היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי/ פומבי
תיאור תפקיד:
א. בקרה וטיפול בתכניות:
1. בדיקה של תכניות מתאר או תכניות מפורטת אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות
    לנוהל  מבא"ת, תאימות לקביעת תכנוניות שנקבע בתכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית,
    תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה
     המקומית ותקציבי הרשות,  העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
2. בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.
3. טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממושבות.
4. כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה.
5. משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתכנית, ככל שיש
    כאלה.
6. סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית לגבי התכנית, סיוע למהנדסת הועדה
    בכתיבת חוות דעת והמלצות, וככל שיידרש הצגת עמדת יחידת ההנדסה בפני הועדה או כל מי שמהנדס
    העיר ביקש שהעמדה תוצג בפניו.
7. סיוע ויעוץ למהנדסת הועדה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תכניות
    והכנתן, קידום תכניות של הוועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות ושירותים דומים נוספים.

ב. קבלת קהל ומענה לפניות:
1. מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים (כגון: תושבים, אדריכלים, עורכי דין, שמאים מתווכים
    וכיוצ"ב) בכל הקשור לקידום התכנית לקראת אישורה.
2. פגישות כלל שתידרשנה, עם מגישי התכנית ועורכיה, לצורך קבלת הסברים, הצגת דרישות וסיוע
    בהבנת  הדרישות.
3. השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תכנית, ככל שיתבקש ע"י מהנדס הוועדה
    לעשות כך.
4. השתתפות בישיבות, סיורים ופגישות הקשורים לקידום התכנית והבנתה.
5. טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י הממונים.
6. מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ – רשותיים לגבי הכנת התכנית.

ג. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים:
1. מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.
2. דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות, בהתאם להנחיית
    הממונים עליו.
3. עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל –תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים (יש לצרף תעודה) 
או הנדסאי בניין או אדריכלות רשום לפי חוק הנדסאים טכנאים תשע"ג 2012 (יש לצרף אישור)


ניסיון:
ניסיון מקצועי - ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחום העיסוק הרלוונטי (יש לצרף תעודה)
עבור הנדסאים 5 שנות ניסיון מקצועי בתחום העיסוק הרלוונטי (יש לצרף אישור)


דרישות נוספות:
עברית ברמה גבוהה
שליטה ביישומי office
עבודה בשעות בלתי שגרתיות

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
·        ייצוגיות

·        שירותיות

·        סדר וארגון

·        יכולת הובלה


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
סגן /מנהל  אגף תכנון עיר
מינהלה:
הנדסה


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 11/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר  145/2017 לתפקיד עובד קידום נוער – בית היל"ה


היחידה:
אגף לטיפול בפרט
תיאור המשרה:
עובד קידום נוער – בית היל"ה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
100% (2 * 50%)
סוג המכרז:
פנימי / פומבי

תיאור תפקיד:
1.      מאתר ויוצר קשר עם נערים ונערות בגילאי 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
2.      פועל בדרכים של יישוג - REACHING OUT.
3.      מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
4.      מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער למימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
5.      פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר ראשון באחד מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, קידום נוער, עדיפות לבעלי M.A. (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של שנתיים בעבודה טיפולית פרטנית או קבוצתית עם נוער בסיכון (יש לצרף אישור).

3.      דרישות נוספות
            א.  יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
            ב.  אמפתיה לנוער מנותק.
             ג.   יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
            ד.  יכולת לפתיחות, גמישות מחשבתית ומעורבות חברתית.
            ה.  יכולת לביטוי בכתב ובע"פ.
             ו.   יכולת לעבודה מדויקת וקפדנית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, כולל עבודה בשעות הערב.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף טיפול בפרט
מינהלה:
מינהל החינוךהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 146/2017  לתפקיד מרכז אזור קידום נוער


היחידה:
אגף לטיפול בפרט
תיאור המשרה:
מרכז אזור קידום נוער
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
100% (42.5 ש"ש)
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      אחראי על מכלול הנושאים  החינוכיים – טיפוליים באזור עליו הוא מופקד.
2.      מכין תכנית עבודה שנתית מבוססת נתונים לאזור עליו הוא מופקד בהתאם למדיניות האגף וצרכי הרשות המקומית ואחראי על יישומה.
3.      פועל עפ"י הנחיות מנהל מחלקת עוצמה לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון.
4.      דואג לתיאום ושיתוף פעולה עם מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בטיפול בנוער בסיכון ובניתוק באזור עליו הוא מופקד.
5.      אחראי לפיתוחו המקצועי של צוות עובדי הנוער באזורו.
6.      מאתר ויוצר קשר עם נערים/ות בגילאי 14-18 הנמצאים בסיכון/ניתוק ממסגרת לימוד/עבודה, פועל בדרכי REACHING OUT, מעריך ומאבחן קשיים וצרכים ומתכנן יעדים טיפוליים.
7.      מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תכניות לבני נוער המצויים באחריותו.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עו"ס, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה (יש לצרף אישור).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של לפחות שנתיים בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון (יש לצרף אישור).

3.      דרישות נוספות
            א.  יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
            ב.  אמפתיה לנוער בסיכון מנותק.
             ג.   יכולת לעבודה בתנאי לחץ.
            ד.  יכולת לפתיחות, גמישות מחשבתית ומעורבות חברתית.
            ה.  יכולת לביטוי בכתב ובע"פ.
             ו.   יכולת לעבודה מדויקת וקפדנית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, כולל עבודה בשעות הערב.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף לטיפול בפרט
מינהלה:
מינהל החינוךהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר  152/2017  לתפקיד עובד קידום נוער – בית היל"ה


היחידה:
אגף לטיפול בפרט
תיאור המשרה:
עובד קידום נוער – בית היל"ה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
100% (2 * 50%)
סוג המכרז:
פנימי / פומבי

תיאור תפקיד:
1.      מאתר ויוצר קשר עם נערים ונערות בגילאי 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
2.      פועל בדרכים של יישוג - REACHING OUT.
3.      מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
4.      מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער למימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
5.      פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר ראשון באחד מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, קידום נוער, עדיפות לבעלי M.A. (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של שנתיים בעבודה טיפולית פרטנית או קבוצתית עם נוער בסיכון (יש לצרף אישור).

3.      דרישות נוספות
            א.  יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
            ב.  אמפתיה לנוער מנותק.
             ג.   יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
            ד.  יכולת לפתיחות, גמישות מחשבתית ומעורבות חברתית.
            ה.  יכולת לביטוי בכתב ובע"פ.
             ו.   יכולת לעבודה מדויקת וקפדנית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, כולל עבודה בשעות הערב.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף טיפול בפרט
מינהלה:
מינהל החינוךהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 153/2017 לתפקיד עובד סוציאלי מרכז נושא ועדת החלטה תכנון טיפול והערכה


היחידה:
האגף לשירותים חברתיים ובריאות
תיאור המשרה:
עובד סוציאלי מרכז נושא ועדת החלטה תכנון טיפול והערכה
דרגת המשרה ודירוגה:
דירוג עובד סוציאלי
ח'-ו'
היקף העסקה:
200% משרה  (ישנה אפשרות בחירה בין 25%, 50% או 75% משרה)
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      מתן יעוץ מוקדם לעובד סוציאלי במחלקה לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון בועדה.
2.      קבלת החומר הנחוץ להוראת תע"ס 8.9 למיון, קבלת השלמות, הכנת החומר בצורה מסודרת לדיון ושליחתו מראש לחברי הוועדה, לפחות שבוע מראש.
3.      קביעת מועדים לישיבות הוועדה וסדר דיונה, תוך 21 יום לכל היותר, ממועד הפניה לועדה.
במקרה חירום – תוך שבועיים לכל היותר.
4.      הזמנה בכת בשל החברים הקבועים לפחות שבוע ימים מראש. הזמנה למשתתפים אחרים על פי הצורך בכתב תיעשה באמצעות העובד סוציאלי המטפל במשפחה.
5.      זימון בכתב של החברי ועדות אד-הוק במקרי חרום, ועדות הערכה וכו'.
6.      הנחייה של דיוני הוועדה לשם השגת מטרותיה: קביעת תוכנית טיפולית לילד ולמשפחתו ומעקב אחר ביצוע התוכנית בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.
7.      תיעוד החלטות הוועדה בטופס "החלטה על טיפול בילד".
8.      ביצוע מעקב ובקרה.
9.      קיום קשר עם מר"צ במחלקה לש"ח ועם גורמים בקהילה בנושאים הקשורים לעבודת הוועדה.
10.  ייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים לועדה לצורך התייעצות בלבד.
11.  ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות הוועדה ביחס לצרכי ילדים והמענים הטיפוליים הנדרשים.
12.  ביצוע מטלות בהתאם להנחיית הממונים.

תנאי סף:
השכלה:
1.      עובד סוציאלי בעל תואר בעבודה סוציאלית (יש לצרף תעודה)
2.      מתחייב לסיים קורס הסמכה של משרד הרווחה לתפקיד מרכז ועדות לתכנון טיפול והערכה לילדים בסיכון תוך שנתיים.
3.      רישום בפנקס העובדים הסוציאליים (יש לצרף אישור).
ניסיון מקצועי:
3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית (יש לצרף אישור).

דרישות נוספות:
1.  שפות – ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
2.  מחשב – שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה- OFFICE.
3.  עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י דרישת המערכת.
4.  נסיעות במסגרת התפקיד.
5.  נכונות לבצע שעות כוננות עפ"י דרישת המערכת.
מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      גישה טיפולית ושירותית.
2.      יכולת עבודה בצוות.
3.      יחסי אנוש טובים.
4.      שעות בלתי שגרתיות.
כפיפות:
מנהל האגף לשירותים חברתיים ובריאות
מינהלה:
האגף לשירותים חברתיים ובריאותהערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר  147/2017  לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת נוער במצוקה פקיד סעד חוק נוער / עו"ס נוער במצוקה
הכשרה למסלול פקיד סעד חוק נוער


היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
תיאור המשרה:
עובד סוציאלי נוער במצוקה פקיד סעד חוק נוער / עו"ס נוער במצוקה הכשרה למסלול פקיד סעד חוק נוער
דרגת המשרה ודירוגה:
עו"ס פקיד סעד: ט'-ז'
עו"ס נוער במצוקה הכשרה למינוי פקיד סעד: יא'-ט'
התקדמות במתח הדרגות הינה בכפוף לסיום הכשרה קורס פקיד סעד
היקף העסקה:
75%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      ריכוז מידע על הפונה ועל צרכיו, אבחון הבעיה, טיפול עצמאי במקרים מיוחדים.
2.      ריכוז מידע ע הפונה, בדיקת צרכיו, מראיין א הפונה, בני משפחתו וגורמים נוספים העשויים לתרום למיון ולאבחון הבעיה.
3.      השלמת האבחון העובד בעזרת הפניה לבדיקות מיוחדות ועריכת שיחות וברורים עם מוסדות שנים.
4.      העובד יבדוק אפשרויות שונות לטיפול בבעיה במסגרת הלשכה או מ חוצה לה, בהתאם לצרכים.
5.      לאחר בדיקה, עשוי לנקוט בדרכים הבאות:
             א.  הפניית הפונה למוסדות מתאימים מחוץ למחלקה לש"ח תוך כדי מתן ייעוץ והכוונה.
             ב.  העברת הטיפול לעובד מתאים במחלקה בצירוף סיכום האבחון וחוות דעת בדבר צורות הטיפול הרצויות.
             ג.  הפניית תשומת לבם של העובד הקהילתי או של מנהל המחלקה להיבטים קבוצתיים-קהילתיים המתעוררים אגב התייחסות לפונים השונים.
             ד.  טיפול עצמאי במקרים דחופים או במקרים בהם אין צורך בטיפול ממושך.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  תואר בעבודה סוציאלית (יש לצרף תעודה).
             ב.  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים (יש לצרף תעודה).
             ג.  בעל מנוי-תעודת פקידי סעד לחוק נוער או התחייבות ליציאה לקורס פקידי סעד לחוק נוער ולסיימו בהצלחה עד 3 שנים מתחילת העסקה (יש לצרף אישור/התחייבות).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון בעבודה סוציאלית עם בני נוער ו/או משפחות בסיכון – יתרון.
             ב.  ניסיון בעבודה במחלקה לשירותים חברתיים – יתרון.

3.      דרישות נוספות
            א.  שפות – ידיעת השפה הערית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
            ב.  מחשב – שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה- OFFICE.
             ג.   עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י דרישת המערכת.
            ד.  נסיעות במסגרת התפקיד.
            ה.  נכונות לבצע שעות כוננות עפ"י דרישת המערכת.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.       גישה טיפולית ושירותית.
2.      יכולת עבודה בצוות.
3.      יחסי אנוש טובים.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל האגף לשירותים חברתיים
מינהלה:
אגף שירותים חברתיים


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי/פומבי מספר  150/2017  לתפקיד עובד סוציאלי כוללני "משפחה"

לטיפול ביוצאי קהילת אתיופיה

היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
תיאור המשרה:
עובד סוציאלי כוללני "משפחה" לטיפול ביוצאי קהילת אתיופיה
דרגת המשרה ודירוגה:
עובדים סוציאליים עפ"י "ההסכם הקיבוצי (דירוג יא – ט')
היקף העסקה:
75%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלוונטיים, פועל עפ"י מדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
2.      פיתוח קשרים עם מוסדות בקהילה למען קידם שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
3.      טיפול באמצעות הפעלת תוכניות אישיות,  משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
4.      קיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
5.      בעל יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
6.      מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
7.       ניהול רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים עליו בכתב ובע"פ כנדרש.
8.      השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
9.      הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצורכי הטיפול.
10.  השתתפות בוועדות, דיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
11.  חבר פעיל בצוות הלשכה בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  השכלה אקדמית מלאה – תואר ראשון בעבודה סוציאלית (יש לצרף תעודה).
             ב.  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

2.      דרישות נוספות
            א.  שפות – ידיעת השפה הערית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
            ב.  מחשב – שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה- OFFICE
             ג.   ידיעת השפה האמהרית – יתרון.
מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      נסיעות במסגרת התפקיד.
2.      תקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות המקומית.
3.      מסירות אמינות ולויאליות.
4.      יכולת חשיבה יזמית ויצירתית.
5.      התנהלות עם מוסדות ממשלתיים, רשויות ציבוריות וכו'.
6.      יכולת עבודה בצוות.
7.      עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לדרישת המערכת.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל אגף לשירותים חברתיים
מינהלה:
אגף לשירותים חברתיים
הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר   144/2017 לתפקיד מזכירת מחלקה באגף לשירותים חברתיים


היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
תיאור המשרה:
מזכירת מחלקה באגף לשירותים חברתיים
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
50%
סוג המכרז:
פנימי  / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      אחריות על פעילות כוללת של המשרד, מענה טלפוני וניהול יומן ממוחשב.
2.      אחריות על ניהול הארכיב והציוד המשרדי.
3.      אחריות להדפסות במחלקה.
4.      אחריות על הטמעת נושא המחשוב במחלקה.
5.      אחריות להבאת הדואר ממשרדי הרשות והפצתו בקרב העובדים.
6.      עבודה מול תוכנות משרד הרווחה, נתוני יסוד, זכאות ועוד.
7.      עבודה מול ספקים.
8.      ביצוע מטלות בהתאם להנחיית הממונים.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  12 שנות לימוד ו/או  תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת על פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958 (יש לצרף אישור/תעודה).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של שנה לפחות בעבודת מזכירות/אדמיניסטרציה (יש לצרף אישור/תעודה)

3.      דרישות נוספות
            א.  יישומי מחשב – ידע וניסיון בתוכנת ה- OFFICE.
            ב.  שפות – ידיעת השפה העברית – כושר הבעה בכתב ובע"פ.
             ג.   עבודה בשעות עבודה בשעות אחה"צ פעם אחת בשבוע לפחות.
*תיתכן במידת הצורך עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.       אמינות ויחסי אנוש.
2.      עבודה בצוות ועמידה בלחצים.
3.      יכולת העברת ידע במחשב והטמעתו.
4.      שמירת סודיות.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל אגף שירותים חברתיים
מינהלה:
אגף לשירותים חברתיים


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים  בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג, פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

מכרז פנימי / פומבי מספר 76/2017 לתפקיד מנהל/ת ספרייה מעמד ב' בבית ספר


היחידה:
מינהל החינוך
תיאור המשרה:
מנהל/ת ספרייה מעמד ב' בבית ספר

דרגת המשרה ודירוגה:
מח"ר 39-43/מנהלי 8-12/חינוך חברה ונוער
היקף העסקה:
80%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.
עיקרי התפקיד:
א)  מתן שירותי ספריה וניהול הספרייה
ב)  ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה.
ג)  תפעול הספרייה.

תנאי סף:
השכלה:
בעל תואר אקדמי, שרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
המחלקה להערכת תארים אקדמאיים לחוץ לארץ בתחום הספרנות
או המידענות (יש לצרף תעודה)
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה)
או
בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה (יש לצרף תעודה)


דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי
נדרש ניסיון כמנהל ספריה או ספרן במשך שנתיים לפחות (יש לצרף אישור)


דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה בינונית.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות לניהול ספריות + OFFICE+ מיומנויות לדליית מידע.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם  לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001 (יש לצרף אישור)

הגבלות כשירות:
*  עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
*  העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
-  הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
-  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו
    אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
-  הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום משפעה מזיקה על
   תלמידים.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
א) עבודה בשעות גמישות, לפי דרישת ביה"ס לפנה"צ / אחה"צ.
ב) שירותיות
ג) אוריינות ומידענות
ד) היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם.
ה) היכרות עם תוכניות הלימודים הרלוונטיות.
ו) יכולת לעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער.*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף מינהלה
מינהלה:
מינהל החינוך


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי  מספר 58/2017 לתפקיד מנהל מחלקת תנועה בתחום תח"צ


היחידה:
אגף התנועה
תיאור המשרה:
מנהל מחלקת תנועה בתחום התח"צ
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי או חוזה בכפוף לאישור מנכ"ל
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.  ריכוז ואחזקת מידע עדכני במאגר ממוחשב ו- GIS נגיש לצפיה.
2.  מתן מידע ומענה לפניות הציבור / פנים עירוניות בתיאום עם גורמי האגף והעירייה.
3.  קיום קשר עם משרד התחבורה, מפעלי תח"צ ורשויות (גם מקומיות) הקשורות בנושא.
4.  קיום קשר עם ועדי שכונות ותושבים.
5.  ייצוג האגף בישיבות, ועדות, התייעצויות, בתי משפט ועוד בכל הקשור לתח"צ בהתאם להוראת
      מנהלת האגף.
6.  תמיכה והשתתפות בתכנון תנועה בכל הרמות, כולל הסדרים זמניים ו הכנת חומר לוועדות
      התמרור / אחרות וישיבות.
7.  טיפול בקווים הקיימים / שינויים בתחנות ומשרדי המוניות.
8.  קיום סיורים.
9.  הכנת מצגות ותוכניות העבודה, נתונים לפי חתכים שיקבעו ודיווחים רבעוניים / חצי שנתיים /
     שנתיים ועוד.
10.  טיפול בשילוט, תמרור ושילוט דיגיטאלי.
11.  כל משימה אחרת / נוספת קבועה או זמנית לפי הוראות מנהלת האגף.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
1.  בעל תואר אקדמי שנרכש – במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
     מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה,
    אדריכלות או תכנון ערים, גיאוגרפיה . (יש לצרף אישור)
    או הנדסאי בניין או אדריכלות רשום לפי חוק הנדסאים וטכנאים  תשע"ג 2012 (יש לצרף
    אישור)


ניסיון:
1.  ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בתכנון או בקרת תכנון בתחום הנדסת תנועה ותחבורה. (יש
     לצרף אישור)
2.  עבור הנדסאים 5 שנות ניסיון מקצועי בתחום עיסוק הרלוונטי (יש לצרף   אישור)
3.  יכולת פיקוח, הנחיה והדרכה של עובדים וגורמי חוץ.


דרישות נוספות:
1.  יישומי מחשב – ידע וניסיון מוכח בתוכנות ה- OFFICE.
2.  יתרון בעבודה במערכת קומפלוט, ומערכת GIS.
3.  הכרת תקנות משרד התחבורה בתחום תח"צ.
4.  רישיון נהיגה ורכב.
5.  ידיעת השפה העברית ואנגלית – כושר הבעה בכתב ובע"פ.
6.  עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
1.  אמינות, יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.

2.  עבודה בצוות ועמידה בלחצים.

3.  יכולת העברת ידע במחשב והטמעתו.

4.  עבודה בשעות אחר הצהריים עפ"י דרישת המערכת.

5.  עקב כניסתו של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, יתכנו שיוניים בסדרי הועדה המקומית,  במטלות התפקיד ובכפיפות.
*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף התנועה
מינהלה:
הנדסה


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 31/8/17  בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 100/2017 לתפקיד אח/ות בריאות הציבור – הארכה


היחידה:
אגף הבריאות
תיאור המשרה:
אח/ות בריאות הציבור
דרגת המשרה ודירוגה:
על פי הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
500% משרה
סוג המכרז:
פנימי/פומבי
תיאור תפקיד:
1. ביצוע פעולות סיעוד בתחנה לבריאות הציבור, במסגרת לשכות הבריאות,
    באזור או בנושא מוגדר או מועסק/ת  כאח/אחות יחיד/ה בתחנה כמחצית
    משרה לפחות.
2. מתן שירות סיעוד לנשים הרות ותינוקות ראיון והערכת מצב בריאותם.
3. מתן שירות בבריאות הציבור ליחידים ומשפחות בקהילה, בתחנות לבריאות
    המשפחה, מוסדות חינוך,בבית המטופל ובמוסדות אחרים בקהילה הכלולים
    במסגרת שירותי לשכת הבריאות.
4. מתן שירות הסיעוד לאוכלוסיה בכל הגילים במצבי בריאות וחולי משתנים.
5. איתור יחידים וקבוצות בסיכון.
6. טיפול ייעוץ או הפניית הנבדקים לגורמים רפואיים וחברתיים עפ"י ממצאי 
    הערכת בריאותם, לפי הצורך ובתיאום עם הממונה.
7. מתן חיסונים למניעת מחלות בהתאם להנחיית משרד הבריאות.
8. הדרכת אוכלוסיית המטופלים ו/או משפחותיהם בתחומים כגון: אימהות,
    תזונה, היגיינה, תכנון המשפחה, קידום ובריאות.
9. ביצוע ביקורי  בית להדרכה וייעוץ בסביבתם הטבעית של המטופלים. 
    השתתפות בבדיקות עם  רופאי התחנה.
10.רישום פרטי הטיפול ברשומות  הנהוגות בלשכה לגבי כל מטופל בתחנה.
11.דיווח לממונה בכתב ובע"פ על פעילותו/ה בהתאם לנוהלי העבודה והדיווח
    הנקבעים ע"י המפקחת המחוזית.
12. ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי לפי הוראת הממונה.


השכלה ודרישות מקצועיות:

אח/אחות מוסמכ/ת המוכר/ת ע"י משרד הבריאות -יש לצרף תעודה.


דרישות נוספות:
שפות- ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
מחשב- שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה-Office .

מאפייני עשייה ייחודיים
1.   יחסי אנוש טובים, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים, הורים, ילדים ומבוגרים.
2.   תואר בסיעוד- יתרון משמעותי.
3.  עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י דרישת המערכת.
4.  נסיעות במסגרת התפקיד בהתאם לדרישת המערכת.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהל האגף לשירותים חברתיים ובריאות
מינהלה:
אגף לשירותים חברתיים ובריאות


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 31/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 143/2017 לתפקיד ספרן השאלה


היחידה:
רשת הספריות
תיאור המשרה:
ספרן השאלה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
170%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה.
עיקרי התפקיד:
             א.  מתן שירותי ספריה.
             ב.  ייזום ביצוע פעילויות העשרה
             ג.  תפעול ה ספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה).
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה).
או
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ  לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה (יש לצרף תעודה)

2.      דרישות נוספות
            א.  יישומי מחשב – מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות, שליטה בתוכנות OFFICE, "עלי כותרים" עם מאגרי מידע.
            ב.  ידיעת שפות – יתרון.
             ג.   עבודה בשעות אחה"צ.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ.
2.      זיקה לספרות ותרבות, בקיאות והכרת ספרות ילדים, נוער וספרות כללית.
3.      עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
4.      אוריינטציית שרות גבוהה.


*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת רשת הספריות
מינהלה:
מינהל התרבות

הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 28/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 141/2017 לתפקיד רכז עידוד עליה
(פרויקט של משרד הקליטה בשיתוף עם הרשות)


היחידה:
קליטת עליה
תיאור המשרה:
רכז עידוד עליה
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי 8-10 / 38-40
היקף העסקה:
50%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      יצירת קשר ראשוני עם מועמדים לעליה וקליטה בתחומי הרשות  עוד בהיותם בחו"ל.
2.      סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הסוכנות היהודית, משרד הפנים, הרשות המקומית, מערכת החינוך וכל משרד ממשלתי אחר על פי הנדרש.
3.      סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הסוכנות היהודי
4.      סיוע ברישום ילדים לבית הספר.
5.      סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.
6.      תיאם ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.
7.      הכוונת העולה לפנות למשרד הקליטה לצורך הכנת תכנית תעסוקתית המתאימה לו וסיוע לעולה במימושה.
8.      מתן סיוע בהתאמה או הפניה לדיור קלט לתקופה ראשונית לאחר העלייה, מול הרשות המקומית או הסוכנות היהודית.
9.      סיוע בהתארגנות בידור קבע.
10.  מתן מידע לעולה בנוגע לרשות המקומית, תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילויות הסוכנות היהודית ופעילות וולנטרית במרחב המקומי.
11.  ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצת משפחות העולים.
12.  פעילות עידוד עליה לרשות (פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול תיירים, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו').

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
            א.  בגרות מלאה (יש לצרף תעודה)

2.      דרישות נוספות
             א.  שפות – ידיעת השפה העברית, הרוסית והאנגלית ברמת שפת אם.
             ב.  שליטה מלאה ביישומי מחשב
             ג.  הכשרה מקצועית או קורסים מקצועיים בתחום עבודה סוציאלית/מדעי ההתנהגות/מדעי החברה/ חינוך-יתרון.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      עבודה בשעות לא שגרתיות/משמרות.
2.      נסיעות במסגרת התפקיד.
3.      כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
4.      אוריינטציה טיפולית ברמה גבוהה.
5.      בעל/ת יחסי אנוש מצויינים.
6.      בעל/ת כושר ארגון ומנהיגות.

כפיפות:
מנהלת אגף הקליטה
מינהלה:


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 28/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר 140/2017 לתפקיד רכזת ספורט ותחרויות בבתי הספר


היחידה:
אגף הספורט
תיאור המשרה:
רכזת ספורט ותחרויות בבתי הספר
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      טיפול בנושאי תחרויות ספורט בבתי ספר בשיתוף עם הפיקוח על החנ"ג.
2.      הכנת תכנית עבודה שנתית לבתי הספר יסודיים, חטיבות ותיכוניים בתחום תחרויות ספורט מקומיות ואזוריות.
3.      בניית תקציב שנתית מול מנהלת האגף.
4.      סיוע למנהלת האגף בביצוע משימות שונות.
5.      קיום קשר עם אגפים שונים בעירייה.
6.      תכנון יזום וביצוע של תכנית תחרויות הספורט השונות במסגרת בתי הספר בעיר.
7.      עבודה רציפה מול המורים לחנ"ג בבתי הספר השונים בעיר ויצירת שת"פ לקידום תחרויות הספורט בבתי הספר.
8.      קידום והרחבת מפעלי ספורט בבתי הספר ובניהם: נבחרות ספורט, טורנירים ומועדוני ספורט בית ספריים.

תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.  12 שנות לימוד/תעודת בגרות או תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת על פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 (יש לצרף תעודה).
             ב.  תעודת מדריך/מאמן בתחום ענפי הכדור המוכרת על ידי מינהל הספורט (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.  ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכה/אימון בענפי הכדור (יש לצרף אישור)

3.      דרישות נוספות
            א.  ידע בהפעלת מחשב ותוכנות אופיס ותוכנות רלוונטיות נוספות.
            ב.  שעות עבודה לא שגרתיות.
             ג.  יחסי אנוש מעולים.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      בעל מוטיבציה, כושר ארגון ומהימנות גבוהה.
2.      יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
3.      יכולת עבודה בתנאי לחץ.
4.      הכרות עם מערכת הספורט הבית ספרית ובתי הספר בעיר.
כפיפות:
מנהלת אגף הספורט
מינהלה:
כללי

הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 28/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 142/2017  לתפקיד  סגן מנהל אגף תנועה ובטיחות


היחידה:
אגף תנועה ובטיחות
תיאור המשרה:
סגן מנהל אגף תנועה ובטיחות
דרגת המשרה ודירוגה:
על פי הסכם קיבוצי או חוזה אישי באישור מנכ"ל
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי/ פומבי
תיאור תפקיד:
-          סיוע מקצועי וניהולי שוטף למנהלת  האגף.
-          הכנת תכניות עבודה שנתיות ותקופתיות ובקרה על ביצוען.
-          אחריות לקידום תכנון ארוך טווח (בתאום עם אגף תכנון עיר) ותכנון מיידי שוטף.
-          אחריות מקצועית על תכנון, תאום, מעקב ופיקוח על פעולות התכנון התנועתי בכל הרמות והעברה לביצוע.
-          מתן מידע וחוות דעת מקצועיות בתחום התנועה והחניה ליחידות העירייה וגורמי חוץ.
-          אחריות לבדיקה מקצועית של פניות התושבים, הנהלת העירייה, דובר העירייה, המחלקה המשפטית וכדומה, ותאום המענה עם מנהלת האגף.
-          אחריות לתכנון וניהול מערך וועדת התנועה ובקרת ביצוע החלטות הוועדה.
-          אחריות וטיפול בנושאי התנועה באירועים בעיר , איתור מפגעי הבטיחות ומתן פתרונות תנועתיים להם.
-          עריכת דו"חות בטיחות תקופתיים ומעקב ליישום הפתרונות במוקדי התורפה.
-          אחריות על תכנון, בדיקה ואישור להסדרי  התנועה הקבועים והזמניים בעיר, כולל טיפול באישורי הגורמים החיצוניים (משרד התחבורה, משטרה  וכדומה).
-          הכנת חומר ותאום עם מנהלת האגף לקראת ייצוג האגף בפגישות עבודה, ישיבות, וועדות, סיורים ובדיונים בנושאים הקשורים בתנועה וחניה בעירייה, משטרה, משרד התחבורה, גורמי תחבורה ציבורית, בתי משפט ותושבים.
-          אחריות וטיפול בהיבט התנועתי בנושאי הרישוי ( הבניה ורישוי העסקים).
-          קידום ביצוע פרויקטים בתחום ההסעה ההמונית והתחבורה הציבורית בעיר.
-          בקרה, תפעול, פיתוח ואחזקה של מערך הרמזורים ומערכות התנועה בעיר.
-          פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
-          מילוי מטלות נוספות במסגרת תפקידו על פי הוראות מנהלת האגף.

תנאי סף:
השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים (יש
לצרף תעודה)
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 באותם
תחומים (יש לצרף תעודה)
-    התמחות בתנועה ותחבורה- יתרון.ניסיון:
-     ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר לפחות 4 שנות ניסיון  בתחום העיסוק הרלוונטי (יש לצרף אישור).
                 עבור הנדסאי רשום לפחות חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי (יש לצרף אישור)
-     ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה ו/או ניהול תקציבים ו/או ניהול
      פרויקטים  בתחום עיסוק המשרה לצרף אישור).


דרישות נוספות:
     -    ידיעת השפה העברית ברמת שפת אם, יכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
     -    ידיעת השפה האנגלית ברמה מעולה- חובה. ידיעת שפות נוספות -יתרון.
-     יישומי מחשב- ידע וניסיון מוכח בתוכנות ה- office ו- G.I.S. ידיעת האוטוקד- יתרון.
-     בקיאות בחוקים, תקנות , הנחיות תכנון ונהלים הקשורים במערך התנועתי.
-     הכרת חוק התכנון והבניה.
-     כושר ניהול וארגון מוכח.
    -     בעל  רכב ורישיון נהיגה (יש לצרף אישור).
-     עבודה בשעות לא שגרתיות.


מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
-          אמינות , יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.

-          קפדנות ודייקנות בביצוע.

-          כושר ניהול מו"מ ויכולת ייצוג בפני גורמים חיצוניים.

-          יכולת קבלת החלטות ועבודה בצוות.

-          סדר וארגון.

-          ייצוגיות.
*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים    המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות:
מנהלת אגף תנועה ובטיחות
מינהלה:
מינהל הנדסה


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 28/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/פומבי מספר 135-2017 לתפקיד אחראי נושא בארכיון לתולדות פתח תקוה בקריית המוזיאונים


היחידה:
קריית המוזיאונים
תיאור המשרה:
אחראי נושא בארכיון לתולדות פתח תקוה בקריית המוזיאונים
דרגת המשרה ודירוגה:
עפ"י הסכם קיבוצי
היקף העסקה:
50%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
1.      עיבוד ממוחשב של חומר ארכיוני.
2.      בניית קטלוגים ועזרי איתור לצורך הנגשת מידע למשתמש.
3.      מתן שירות למשתמשים בחדר העיון ובאמצעות האינטרנט כולל אחזור מידע בקטלוג הממוחשב של הארכיון. קהל המשתמשים מקוון החל מתלמידי בית ספר עד לחוקרי אקדמיה ואנשים פרטיים.
4.      הכנת חומרים לדיגיטיזציה וקליטתם בחזרה.
5.      ניהול מידע דיגיטלי.
6.      בקרה על תקינת האחסון של החומרים במדפי הארכיון.
7.      קשר עם הארכיון המנהלי של העירייה.
תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
         א.            השכלה אקדמאית עדיפות במדעי הרוח ו/או החברה ו/או המידע (יש להציג תעודה).
         ב.            תעודת ארכיונאי מאחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בארץ או בחו"ל – יתרון.

2.      ניסיון
         א.            עדיפות לניסיון בעבודה במדעי הרוח ו/או מרכז תיעוד (יש להציג אישור).

3.      דרישות נוספות
         א.            עבודה עם מידע כתוב: קריאה, ניתוח ותקצור של טקסטים לרוב כתובים בכתב יד.
         ב.            ידע בתולדות הארץ והיישוב ויכולת הצלבת מידע היסטורי/גנאלוגי.
          ג.            מיומנות בעבודה במערכות לניהול מידע.
         ד.            הכרת טכנולוגיות המידע ופלטפורמות רשתות חברתיות.
         ה.           שליטה בתוכנות OFFICE.
          ו.             שפות-כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית, ידע בשפות אחרות – יתרון.
מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      יכולת עבודה פיזית.

כפיפות:
מנהלת הארכיון
מינהלה:
מינהל התרבות
הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 24/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי / פומבי מספר 136-2017 לתפקיד  קצין בטיחות בתעבורה


היחידה:
מינהלה
תיאור המשרה:
קצין בטיחות בתעבורה
דרגת המשרה ודירוגה:
מינהלי 10-12 / מח"ר 42 – 40 (זהה למנהל מחלקה)
היקף העסקה:
100%
סוג המכרז:
פנימי / פומבי
תיאור תפקיד:
שמירה על בטיחות, תקינות ותחזוקה של צי כלי הרכב, פיקוח על כשירות הנוהגים והטמעת נושא הבטיחות בנהיגה ברשות המקומית.
עיקרי התפקיד:
א)  פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות המקומית.
ב)  פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי הרשות המקומית או הנוהגים ברכב שלה.
ג)  טיפול במכשירי טכוגרף של רכב הרשות, כמתחייב על פי הוראות הדין הקיים והנהלים.
ד)  פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע בידי קבלני המשנה.
ה)  פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב המעבירים חומרים מסוכנים.
ו) טיפול ביורוקרטי ותחזוקתי בכלי רכב של הרשות המעורבים בתאונות דרכים.
ז) ביצוע פעולות לקידום נושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.

תנאי סף:
השכלה:
1. 12 שנות לימוד / תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך המוכרת ע" המל"ג וזאת על פי הקבוע בחוק להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958 (יש לצרף תעודה).
2.  קורס קציני בטיחות בתעבורה (יש לצרף תעודה).
3.  תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד התמ"ת (יש לצרף תעודה).
4.  רישיון נהיגה דרגה ג' ומעלה (יש לצרף רישיון).


1. ניסיון מקצועי:
    ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות כקצין בטיחות, ושל 3 שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות (יש לצרף אישור).
2. ניסיון ניהולי:
    ניסיון ניהולי של לפחות 7 עובדים כאשר על תקופת הניהול להיות בת 3 שנים לפחות (יש לצרף אישור).


דרישות נוספות:
1.  שפות – עברית ברמה גבוהה.
2.  יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
3.  רישום פלילי – היעדר הרשות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15 ב לתקנות  התעבורה,
     תשכ"א – 1961 (יש לצרף אסמכתא).

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד:
1.  עבודה בשעות לא שגרתיות.
2.  נסיעות במסגרת העבודה.
3.  אחריות לחיי אדם.*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
כפיפות:
מנהל מינהל שפ"ע
מינהלה:
מינהל שפ"ע


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה)
     לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 24/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.

מכרז פנימי/חיצוני מספר 139-2017 לתפקיד מזכירה משנית בבית ספר


היחידה:
מינהל החינוך
תיאור המשרה:
מזכירה משנית בבית ספר
דרגת המשרה ודירוגה:
מינהלי 5-8 או מח"ר 35-38
היקף העסקה:
300%
סוג המכרז:
פנימי / חיצוני
תיאור תפקיד:
1.      ניהול תיקי עובדי בית הספר.
2.      עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר (להלן: מנב"ס).
3.      רישום תלמידים.
4.      הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
5.      ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
6.      מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
7.      ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
8.      תפעול פרויקטים ייחודיים.
9.      ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
תנאי סף:
1.      השכלה ודרישות מקצועיות
             א.        12 שנות לימוד (יש לצרף תעודה).

2.      ניסיון
             א.        ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד מזכיר/ה (יש לצרף אישור).

3.      דרישות נוספות
             א.        רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001 (יש לצרף אישור).
             ב.        שפות – עברית ברמה גבוהה.
             ג.         היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
1.      עבודה עם גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
2.      שירותיות.
כפיפות:
מנהלת אגף מינהלה בחינוך
מינהלה:
מינהל החינוך


הערות:
1.  בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
     משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור ( ככל שקיימים כאלה) לא תידון.
2.  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3.  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:
עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'
מועמדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
עד לתאריך 24/8/17 בשעה 12.00 בצהריים.
 

 

Go Back  Print  Send Page