רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   חלוקת תמיכות 2016 "על ראש הגנב בוער הכובע"
דף הבית >> כתבות >> חלוקת תמיכות 2016 "על ראש הגנב בוער הכובע"
1/9/2016
8/2016
לכבוד עו"ד איציק ברוורמן
ראש העירייה
שלום רב,
הנדון: חלוקת תמיכות לעמותות
סימוכין: תשובתך בנושא מיום 22/8/16
 
קראתי את מכתבך בעיון רב ולצערי אני יכול לאומר חד משמעית שכלל לא קראת את מכתבי מיום 22/6/16 שמספרו 2, או שהחלטת לענות תשובה בהתעלמות ובהתחמקות מוחלטת מכל בקשותיי. "כי על ראש הגנב בוער הכובע."
 
אני רוצה להזכיר לך שלא רק תמיכה ישירה בכספים בלתי ייעודיים נחשבים לתמיכה שחייבת להתאשר במועצת העיר, אלא גם תקציבים לשיפוצים, רכישות הקצאת מבנים ועוד, הינם כספים הנחשבים כתמיכות וחייבים להיות מאושרים, לפי סעיף 2 במכתב תשובתך וכן להילקח בחשבון הכללי של התמיכות בעמותות השונות.
 
לאור כל האמור לעיל אני מפנה אותך חזרה למכתבי מיום ה- 22/6/16 לקוראו בעיון ולענות עניינית על כל השאלות שלי. באם הינך עסוק וטרוד ביותר לאחר שלקחת על עצמך בנוסף לכל המטלות הרבות גם את התיק הכבד של מינהל החינוך, אני בטוח שתמצא מבין עוזריך ועובדי העירייה הרבים שקבלת במשך כהונתך כראש עיר כאלה שיוכלו להתמודד עם מכתבי ולענות עניינית עם סכומי התקציבים שהועברו לעמותות ולא תמיד תחת הכותרת "תמיכות לעמותות"
.
כדי שלא אקבל תשובה פילוסופית מתחמקת שבה יציינו דרכי החישוב לקביעת סכומי התמיכות אלא הסכומים שהועברו בפועל הנני מוסיף למכתבי ומציין את השאלות שלהן אני מצפה לתשובות:
  1. סכומי הכספים הבלתי ייעודיים שקבלו כל העמותות כולל בתי ספר מגזריים.
  2. התקציבים שהועברו לעמותות לשיפוצים והשקעות במבנים שלהם ו/או במבנים ששייכים לעירייה שמסרה להם אותם לשימושם הבלעדי.
  3. מה הם התקציבים שהועברו לעמותות שעוסקות בחינוך לשיפוצים בגני ילדים, בתי ספר ומועדוני נוער בקיץ שהסתיים זה עתה.
  4. האם בוצעה ביקורת פנים על התקציבים שהועברו לעמותות כדי לבחון האם השימוש בכספים נעשו בהתאם למטרות שלשמן הן קבלו את הכספים בהתאם לבקשתם, או שהכספים הופנו למטרות אחרות.
 
לתשובתך העניינית אני ממתין ומרשה לעצמי להזכיר לך את סעיף 140 א ' לפקודת העיריות, שגם במקרה זה עברת על החוק ולא נתת תשובתך תוך 72 שעות.
 
בכבוד רב,
גנאדי בורשבסקי
חבר מועצת העיר
העתק
חברי מועצת העיר
גב' רות יוסף- מנהלת המחוז, משרד הפנים
גב, מיטל ברבי- מרכזת הרשויות המקומיות במשרד הפנים 


Go Back  Print  Send Page