רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   השתלטות עמותות חרדיות על שטחי ציבור ללא היתר
דף הבית >> כתבות >> משולחנה של כרמלה דפני >> השתלטות עמותות חרדיות על שטחי ציבור ללא היתר
מאת: כרמלה דפני <carmeladafnid7@gmail.com>
תאריך: 7 באפריל 2016 בשעה 17:27
נושא: שוטף 6633 - חשש לכאורה השתלטות עמותות חרדיות על שטחי ציבור ללא התר - כתבה מקומון פתח תקווה מתאריך 06.04.2016 מספר גיליון 860
אל: משרד המשפטים פניות הציבור ‫‎<PNIYOT.TZIBUR@justice.gov.il>‎‬
עותק: עיריית פתח תקווה - הלשכה המשפטית - היועצת המשפטית - עו'ד גרינבויים שרית ‫‎<saritg@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - הלשכה המשפטית מנהלת מחלקת תביעות אזרחיות - רזיאלה שרעבי ‫‎<RAZIELAS@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת הגזברות - גזברית העירייה - רו'ח חני גולדשטיין ‫‎<HANIG@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת הגזברות - ראש הלשכה - אילוז דרורית ‫‎<droriti@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מבקרת העירייה - רו'ח אילה קדוש ‫‎<ayalak@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מנהלת מחלקת תאום ומנהל - דנה ונה ‫‎<danav@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת מנכ'ל - רל'ש נעמה בוחניק ‫‎<naamab@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - מנכ'ל - יעקב ממן ‫‎<ym@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - נציב תלונות הציבור - לוי פומרנץ ‫‎<levip@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פ'ת - לשכת ראש העיר - מזכירת ראש העיר - רות קליין ‫‎<ruthk@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת ראש העיר - ראש הלשכה - עינת קיסר ‫‎<einatk@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - ראש העיר - עו'ד ברוורמן יצחק ‫‎<ECHPAT@gmail.com>‎‬, עיריית פתח תקווה - אגף הנכסים - מנהלת מחלקת הקצאות - אילנה לט ‫‎<ILANAL@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - אגף הנכסים - מנהלת אגף הנכסים - עו'ד צילה גרינהויז ‫‎<nehes@ptikva.org.il>‎‬, מבקר המדינה - בקורת המדינה ‫‎<mevaker@mevaker.gov.il>‎‬, משרד הפנים - אגף בקורת - בקורת השלטון המקומי - שוקי זכאי ‫‎<shukiza@moin.gov.il>‎‬, משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות - מנהלת האגף והממונה על החשבונות - עפרה ברכה ‫‎<OfraBr@moin.gov.il>‎‬, משרד הפנים - מחוז מרכז - ממונה מחוז מרכז - הגברת רות יוסף ‫‎<mer-memunem@moin.gov.il>‎‬


משרד המשפטים - פניות הציבור - מתבקש להעביר פניה זו ליועץ המשפטי לממשלה


   בתגובה לאימייל זה יש לציין מס' סימוכין המופיע בנושא שבנדון
נא אשרו קבלת פניה זו ​עפ"י הוראת התקשי"ר ו​חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958

​מבקר המדינה אמר את דברו בנושא שבנדון אשר נתן ביטוי בדו"ח מבקר המדינה לשנת הכספים 2010, 2014​

רצ"ב כתבה של הכתב אלון חכמון מהמקומון אשר פורסמה בתאריך 06.04.2016 מספר גיליון 860 וכותרתה "כך משתלטות עמותות חרדיות על שטחי ציבור ללא היתר"

הח"מ אף פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא ההקצאות והשתלטות עמותות חרדיות לפני שפורסמה הכתבה ולהלן פרטי 2 פניות

23.02.2016 סימוכין 6485
חשש לכאורה בניית בית כנסת על קרקע עירונית ללא אישור הקצאה עמותת בית יוסף הדר גנים ע.ר 580330546
22.02.2016 סימוכין 6479
בקשת מתן הנחיה לעיריית פתח תקווה – פתיחה בהליכים משפטיים כנגד עמותה המשתמשת בנכס עירוני ללא אישור הקצאה מעל לעשור שנים, עמותת שערי גאולה ע.ר 580176204

​על פניו נראה, כי לעיריית פתח תקווה - אגף הנכסים אין כל שליטה על נכסי עיריית פתח תקווה, לא ידוע לח"מ האם ישנן הנחיות ביצוע ביקורת שטח בנכסי העירייה.

למרות דו"ח מבקר המדינה לשנת הכספים 2010, 2014 נראה לכאורה כי עולם כמנהגו נוהג והשיירה ממשיכה לנוע מבלי שאיש ממלאי התפקידים בעיריית פתח תקווה יזום צעד דרסטי לחיסול התופעה.

נראה לכאורה כי כל נושא השתלטות העמותות החרדיות על נכסי עיריית פתח תקווה הם באישורי בעלי התפקידים בעיריית פתח תקווה - אותם בעלי תפקידים שהם נבחרי ציבור המעלימים עין משימוש בנכסי עיריית פתח תקווה בניגוד גמור לנוהל הקצאות.

מאן דהו צריך לקום ולעשות סדר בנושא .

מבקשת התערבות היועץ המשפטי לממשלה​

                                   

                                                         דפני כרמלה

                                                         פעילת ציבור למען מינהל תקין
                                                        בעיריית פתח תקווה ותושבת העירGo Back  Print  Send Page