רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   הצעה לסדר בנושא חול והצללה בגני ילדים
דף הבית >> מועצת העיר >> הצעה לסדר בנושא חול והצללה בגני ילדים


לכבוד                                                                                             3.11.2014
ראש העיר איציק ברוורמן

                                      הנדון: חצרות גני הילדים – טיפול בחול והצללה

אני מבקש להעלות לדיון בהנהלת העיר את נושא הטיפול בחול בחצרות גני הילדים, אותו החול בו משחקים ילדי הגן כשהם נמצאים בחצר ומטריד אלפי הורים.
ארגז החול והחצר
כידוע יש להחליף את החול בגן כולו אולם הדבר אינו מתבצע כמו שצריך ותמיד תלוי בתקציבים שאינם בנמצא בדרך כלל, כמו כן לבצע טיפול שוטף בחול למניעת כניסת בע"ח ועשיית צרכיהם בחול (במיוחד חתולים).
נושא זה אינו יכול להיות תלוי בגחמה זו או אחרת וחייב להתבצע כתוכנית שנתית עם תקציב מובנה, הצעתי היא לבצע אומדן של גני ילדים להחלפת חול ולהוציא מכרז לקבלן שיבצע זאת בכפוף להחלטת תברואן העירייה במהלך השנה, התקציב ישמר לנושא זה בלבד.
הטיפול בחול נמסר לידי הסייעות, יש לוודא ע"י תברואן שאכן מבוצע טיפול כזה ובהצלחה, יש לוודא שתברואן יסביר וילווה את הסייעות על מנת למקסם את הטיפול והצלחתו, יש לחתור למציאת דרכי פעולה מוצלחות למיגור הבעיה ולשמירה על בריאות ילדי הגן.
חוזר מנכ"ל:
   ארגז חול
                         א.   הבעלות תדאג שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. סוג המילוי יהיה חול נקי. יש לנקות את החול פעמיים בשנה לפחות. רצוי להתקין סככת צל מעל לארגז החול.
                         ב.   בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז על ידי מבוגר ולאחסן את המגרפה במקום בטוח, ויש לסלק מארגז החול את הלכלוך ואת החפצים הזרים. יש להקפיד במיוחד על סילוק חפצים חדים. בסיום יום הפעילות יש לכסות את ארגז החול בכיסוי מאוורר. אם אין משתמשים בארגז החול במהלך היום, יש להקפיד לכסותו.
                         ג.    שולי ארגז החול יהיו בגובה של 20 ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, בעלי פינות מעוגלות, ורצוי מחומר גמיש ורך, כגון גומי.
                         ד.   ארגזי חול הם מוקד משיכה לחיות משוטטות כמו חתולים ולזוחלים העושים את צורכיהם בחול, ולכן הם עלולים להיות מקור למפגעים בריאותיים ולמחלות.   אם מזהים בארגז החול פרעושים וצרכים של בעלי חיים, יש לזמן תברואן/וטרינר מהרשות המקומית לניקוי החול ולטיפול בו. במידת הצורך על הרשות/הבעלות להחליף את החול לחול נקי וחדש.
אם ארגז החול הינו מוקד משיכה לחיות משוטטות אזי בטח ובטח שהחצר כולה מהווה מוקד משיכה כזה וההתיחסות צריכה להיות לכלל החצר.
נושא הצללה בחצרות הגנים
כידוע אנו חיים במדינה חמה מאוד ובחלק מחצרות הגנים חסרות הצללות, יש לבצע בדיקה מקיפה של הנושא ולהתחיל לטפל בהצללות בגנים כולם, מצער לראות שבחלק מהגנים יש 3 אזורי צל בעוד בחלק אחר יש רק אחד, לא יעלה על הדעת מצב בו ילד בגן אחד "יתבשל" בחצר הגן בעוד ילד בגן הסמוך יהיה מחצר מוצלת לגמרי.
שני נושאים אלו לא יכולים להיות תלויי תקציב חוסר תקציב או כל דבר אחר.
 
                                                                בברכה
                                                               צדוק בן משה
                                                               חבר מועצת העיר
העתקים:
מנכ"ל העירייה מר יעקב ממן
מרכז ישיבות הנהלה מר לוי פומרנץ