רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   המדריך לפתיחת עסק
דף הבית >> מומחים >> רואה חשבון אסף אפרתי >> המדריך לפתיחת עסק
המדריך לפתיחת עסק
קיימות שלוש אפשרויות נפוצות לפתיחת עסק בישראל:
התאגדות כיחיד, התאגדות כחברה והתאגדות כשותפות.
מה ההבדלים ביניהם?
יחיד/ עצמאי יכול לפתוח עסק על שמו והוא יהיה זכאי לזכויות ולחובות שינבעו מעסקו.                        
יחיד יכול לפתוח עוסק מורשה במע"מ או עוסק פטור ממע"מ (בעבר נקרא עוסק זעיר).               
בנוסף, על יחיד שפותח עסק להודיע לפקיד השומה (מס הכנסה) על פתיחת העסק ולפתוח תיק במרשמי מס הכנסה, בנוסף לתיק שיש לו במע"מ.                                                                      
כמו כן, יש לבחון הצורך בפתיחת תיק בביטוח לאומי, ולהודיע לסניף הקרוב לביתו של היחיד.
חברה יכולה להיות מוגבלת (בע"מ) ויכולה להיות בלתי מוגבלת במניות (בעב"מ).                           
לרוב, החברות מוגבלות (בע"מ). חברה צריכה לפתוח תיק במע"מ - עוסק מורשה (לא ניתן להירשם כעוסק פטור). בנוסף, עליה לפתוח תיק במס הכנסה.                                                                                
אין צורך לפתוח לחברה תיק בביטוח לאומי (מאחר ואינה מבוטחת בביטוח לאומי).
שותפות הינה ישות משפטית שיכולה להיות רשומה ברשם השותפויות ויכולה גם שלא להירשם. השותפים בשותפות יכולים להיות יחידים, חברות או שותפויות אחרות. ניתן לסווג חלק מהשותפים כשותפים מוגבלים, כלומר, שהאחריות שלהם מוגבלת בסכום מסוים או בהון שהשקיעו בשותפות. שותפות תירשם במרשמי מע"מ כעוסק מורשה ולא יכולה להירשם כעוסק פטור. במס הכנסה אין לשותפות תיק ועל כל אחד מהשותפים חלה חובת הגשת דוח בנפרד על תוצאות הפעילות של השותפות (הרווח או ההפסד) ולשלם מס על חלקו ברווחים.
בשבוע הבא אפרט את תהליך פתיחת התיק בכל אחת מן הרשויות שצוינו לעיל.