רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   בדיקות קרינה בכפר גנים ג
דף הבית >> כתבות >> בדיקות קרינה בכפר גנים ג
הנדון : דו"ח בדיקה ומדידה שדות מגנטיים מקרינה אלמ"ג בלתי מייננת ELF ו- RF
מתחמי גנים וביס- כפר גנים ג'
קרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו וסלולר – צפיפות הספק RF )מיקרו-וואט לסמ"ר μW/cm² )
קרינה בלתי מייננת בתדרי רשת החשמל Hz50 הרץ - שדות מגנטים ELF )מיליגאוס mG )

בהתאם לפנייתכם, והזמנת המדידה, בוצע בתאריך 30-6-2015 ביקור בשטח של מודד קרינה מוסמך מטעם המשרד להגנת
הסביבה, והתבצעו בדיקות של מקורות הקרינה הבלתי מייננת ממקורות רדיו וסלולר RF וכן מקורות הקרינה הבלתי מייננת
מרשת החשמל, ומדידות כמותיות של הקרינה, שכללו צפיפות הספק שידור RF ושדות מגנטיים ELF .
להלן פרוטוקול המדידה ובו פירוט על מקום המדידה, תנאי הביצוע של הבדיקה, מקורות הקרינה שנמדדו, הבדיקות שבוצעו,
תוצאות המדידות סיכום הנתונים שהתקבלו, עמידה בתקנים והמלצות המשרד להגנת הסביבה

מר אלירן רז שלום רב,
עיינו בתשובותיך ובכל השאלות של ההורים שהמשיכו להגיע במהלך הסופ"ש ונבקש לשוב ולשאול את השאלות בצורה מסודרת על מנת שתשיב עליהם בצורה מסודרת ומפורטת ככל שניתן עבור ההורים ונוכל להעביר את המידע:
1.      ציינת כי צריכת החשמל אינה מגיעה מקוי המתח הללו, אנו מבינים כי ידוע לך מה בם קווי המתח הללו? היכן הם כן משרתים? שכן אם הם משרתים שכונות לידינו, אזי אותה טענה לגבי גידול האוכלוסיה שם והגדלת המתח עדיין רלבנטית בהקשר זה. (קוי המתח העיליים מספקים חשמל לשכונות הסמוכות ולא לכפר גנים, איכלוס של בניינים חדשים בשכונות ממערב/מזרח לכפר גנים (גבעת שמואל או בני ברק)יגרור עליה של השדה האלקטרו מגנטי. אם עכשיו אנחנו על הסף העליון המותר בארץ, בשנים הקרובות זה רק יעלה. במדינות מערביות אחרות הקריטריון העליון הוא 1 מילי גאוס, אז אפילו בתרבות ה״סמוך״ שנהוגה בישראל אנחנו על הגבול העליון.)
על פי הניסיון שלי המרחק בין קווי המתח למבנה בית הספר אמור להספיק גם בהנחה שהצריכה תעלה, כמובן שרק סימולצייה עם נתוני אמת לגבי הזרמים והעומס בקווים וכן עם נתוני אמת ועומס עתידי מוערך,

הערכים שמדדתי היו בקו החצר הקיצוני לכיוון הרחוב כך שגם במצב של עלייה פי שתיים בזרם בהנחה שישמר היחס הישר זה אומר שהעלייה תהייה ל4 מיליגאוס, אולם במבנה בית הספר יהיה פחות, שוב כמו שציינתי לשם הערכה מדוייקת ולא על פי כללי  "אצבע" מומלץ לבצע הערכה מדוייקת עם נתוני אמת ומרחקים מדוייקים

ההמלצה בארץ של 2 מיליגאוס היא המחמירה ביותר בעולם, ועל פי כל המומחים אפילו המחמירים מדובר בהמלצה טובה אשר משקפת דאגה לכלל הציבור כולל ילדים.
נא הבהר לגבי המדידות אם המקור הוא חשמלי LF או סלולארי RF , בשניהם מצויינת אותה המדידה והנתונים.
בוצעו מדידות גם של סלולר מהאנטנות בסביבה וגם של מקורות החשמל
רמות רקע של חשמל בינן בין 0.5-1 ושלסלולר סביב 0.5


2.      ציינת כי בגדר ביה"ס מדדת 2, ובשטח ביה"ס עצמו מדדת טווח שבין 0.5 ל – 1. וכן ציינת כי "על פי הניסיון המרחק היום של קווי המתח מבית הספר אמור להיות טווח ביטחון מספיק". מהו אותו טווח? האם מדידת 2 ליד הגדר יוצרת חשיפה בעת משחק בחצר?
טווח הביטחון תלוי בקווי המתח וכן בזרמים, עיקר ההמלצות מתייחסות לגבי שהייה רצופה ובחצר אין זו שהייה רצופה,

3.      לכשיוקם המבנה – האם הקרינה תהיה זהה בתוך המבנה?

המבנה עצמו ייצר שטף מגנטי משלו , על ידי תכנון נכון ניתן לוודא כי רמות השטף במגנטי בבית הספר יהיו מתחת ל1 בכל מצב.

4.      במדידה שתיהיה ליד חלון ( הבנתי שמדידה ליד חלון מקפיצה את תוצאת המדידה מאוד ) זו תהיה תוצאה גבוהה מ 2 . ואז מה ? הילדים שישבו ליד הקירות יהיו יותר מוגנים מהילדים שאיתרע מזלם לשבת ליד החלון , ולספוג קרינה  ?  אני כבר לא מדבר על חדרים כגון כלוב פאראדיי כמו ממ"ד ועוד שאולי ימוקמו בהם גם כיתות ( יש בכל מוסד חינוכי כאלה ).

מדידה ליד החלון לא משנה את הערכים מבחינת שטף מגנטי מרשת החשמל,
המצבים היחידים שיכול להיווצר מצב שכזה הינם כאשר יש אנטנה שמשדרת למבנה בית הספר והקיר חוסם ואז בקירבת החלון יש כניסה חופשית ורמות גבוהות יותר- לא זה המקרה כאן


5.      האם התוצאה של 18 מיליגאוס ירדה כתוצאה מהנחתה של הבתים ברחובות הסמוכים ? כי אם כן זה אומר שבמרווחים בין הבתים ( חצרות , חניונים עיליים ועוד ) אין מיסוך ואז בשטח המיועד של בי"הס יהיו אזורים עם מדידה גבוהה מ 2 מיליגאוס ? האם המדידה שבוצעה בשטח הפתוח כיסתה את כל השטח או נמדדה בנקודות אקראיות שאולי אינן מייצגות ? שימו לב שיש כבר רמה של 2 באיזור בית הספר (49) ובקו הדרומי (52) – ביחד עם הקרינה שתהא מחיבור החשמל שנניח שתהא רק 1 – אנחנו כבר מגיעים ל- 3 וזה לא תקין....
ההנחתה ברמות השטף המגנטי מרשת החשמל הינם בשל המרחק ולא המבנים, אין גם מבנים בין חזית בית הספר לקו המתח, למעשה שיקלול השדות שיבוצע לא יהיה חיבור פשוט אלא וקטורי ולכן אין לחשוש מהתוצאה המשוקללת , יש לוודא כי התיכנון חשמל בבית הספר יבוצע בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת לשם וידוא צימצום החשיפה ככל הניתן.

6.      האם נלקחו בחשבון כל האנטנות בסביבה ולא רק זו שנמצאת בצומת ?  לפי המפה של המשרד לאיכות הסביבה יש כמה ממש סמוכות גם לשטח המיועד לבית הספר מהצד השני. ( שואל כי בדו"ח יש התייחסות רק לאנטנה שבצומת ).

המדידה שבוצעה ביצעה מדידה של כלל אותות האלמג מכל האנטנות בסביבה כולל אלו שמותקנות על עמודי החשמל ב471

7.      בימים האחרונים נצפתה פעילות לילית באנטנות שבמכבית, יש לנו חשש שהותקנו אנטנות נוספות, האם הדבר עלול לשנות את תוצאות המדידות.
בוודאי כל שינוי באנטנות יכול לייצר מצב חדש כולל שינוי זווית או הוספה של אנטנות חדשות

8.      במידה ונהיה מעוניינים בביצוע סימולציה ממוחשבת לגבי מבנה ביה"ס, שכן נשיג לך את תוכניות ביה"ס כבר בימים הקרובים, באיזה עלות מדובר?
מדובר בעלות של 6-9 אלף ₪ תלוי בהיקף העבודה זמן ביצוע כ14-21 ימי עבודה

9.      אין התייחסות ספציפית בדוח לחשיפה רצופה של ילדים לקרינה אלקטרומגנטית. ההתייחסות היא לרמות החשיפה המומלצות של המשרד להגנת הסביבה. האם ניתן לקבל חוות דעת שחשיפה רצופה של ילדים לרמות הקרינה שנמדדו היא תקינה?
החשיפה שנמדדה כרגע הינה תקינה לשהיית ילדים באופן רצוף ואין שום חשש,

כמו כן להלן רשימת שאלות והערות ספציפיות לגבי הדוח – נא הבהר / תקן בהתאם:
1.      בדף 11 טבלה 7, לא מולאה עמודת ה"תוצאה" של מדידות הקרינה בפועל. ראה להשוואה בדף 18 טבלה 13, התייחסות האם התוצאה "תקינה" או לא. תקינה התוצאה
2.      בדף 12, נקודת מדידה 49 "כביש צמוד לכביש 471 וקווי מתח" - האם המדידה תקינה או לא? הרי חורג משמעותית מהמותר בתקן (או כפי שמפרט בעמוד 13 בסעיף 8). אז מדוע לא מצוין שהתוצאה לא תקינה?ההמלצות מדברות על אזור שהייה רצוף ולכן העוצמות שנימדדו שם אינן חריגה מהתקן בשל העובדה שמדובר באזור שאינו לשהייה רצופה, אם המדידה היתה בתוך בית הספר או בבית מגורים בוודאי שהיתה זו חריגה.
3.      נקודת מדידה מס' 50 "בית ספר בנקודה בה נמדדו ערכי שיא של 18 מיליגאוס" – אם רשום שנמדדו בנקודה 18 מיליגאוס אז מדוע רשום בתוצאות שנמדדו 1-2 מיליגאוס? הנקודה לא ברורה.- מתנצל תוקן בדוח הכוונה היא שבנקודה המקבילה בצידו השני של הכביש נמדדו ערכים של 18 מיליגאוס כלומר בצידו השני של הכביש
4.      שוב, בטבלה בסעיף 7 חסר התייחסות בעמודת "מרחק ממקור השדה המגנטי (בס"מ)", במיוחד לנקודות הבעייתיות (ראה הערות 2/3 למעלה).-הוסבר לעיל בדרכ משתמשים במרחק זה בס"מ כאשר יש מרחק מארון חשמל במבנה
5.      בעמוד 21 סעיף 15, בפסקה השנייה רשום " התבקשתי לבצע מדידות קרינה אלמ"ג וכן לחוות את דעתי לגבי מקורותהקרינה בלתי מייננת במתקני הציבור, הגנים, ובתי
הספר במועצה המקומית חבל מודיעין..."
האם פתח תקווה נחשבת כ"חבל מודיעין" או שזוהי טעות סופר? זה לא יהיה קביל בבית משפט אם יש טעות כזו בדוח.-אכן טעות סופר תוקן
6.      בעמוד 23 בסעיף 16, בפסקה הראשונה רשום "לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנתהסביבה", הצהרה זו לא עולה בקנה אחד עם המדידה בנקודות 49-50 כפי שרשום בהערות 2-3 למעלה.- ערכי המדידה ברחוב אינם מהווים חריגה כפי שפורט לעיל
7.      לגבי ליקוי מס' 1, "ארונות החשמל מוקמו בסמוך לתאי השירותים של הילדים"..."יש לשנות מיקום הארון", לא ברורלאיזה נקודת מדידה בטבלה 7 מתייחסים בנוסח מעלה. שירותים מופיעים בנקודות מדידה 24, 31, 37, 44. היכן הנקודה הבעייתית? ואולי יש לתקן את הליקויים גם בנקודות אחרות בהן נמדדו אותם הערכים 0.5-1 מיליגאוס, והחשיפה של הילדים לאורך זמן תהיה מרובה יותר מאשר שימוש בשירותים. – ערכי המדידה תקינים היות שאין חשמל במבנים ( כמו כן שירותים אינם נחשבים איזור שהייה רצוף, אולם אני על סמך עיקרון הזהירות המונעת מחמיר בנושא זה בשל העובדה שמדובר בילדים ) ערכים של 0.5-1 הינם ערכי רקע אורבאנים ומשקפים מצב תקין לחלוטין
לדוגמא, נקודת מדידה 24 – שירותים, נקודת מדידה 25 – חדר ממד, בו יכולה להיות כיתה פוטנציאלית ובה ישהו הילדים באופן רציף כ6 שעות ביום. לעומת שירותים שבהן אין שהיה רצופה של יותר מכמה דקות כל יום.
Go Back  Print  Send Page