רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   איסור כניסת אופניים חשמליים לגינות ציבוריות
דף הבית >> מועצת העיר >> איסור כניסת אופניים חשמליים לגינות ציבוריותלכבוד                                                                                            16.9.2014
ראש העיר איציק ברוורמן

הנדון: איסור כניסה עם אופניים חשמליים לגינות שעשועים
כידוע נושא האופניים החשמליים אינו מעוגן בחוק כיאות וכולנו סובלים בצורה זו או אחרת מהנושא אנו
עדים לנסיעה פרועה בכבישים, על המדרכות וגם בתוך הגנים בעיר תוך סיכון הילדים והפעוטות בגנים.

אני מצרף קטע ממכתבה של תושבת העיר:
"אתמול, לקראת השעה 18:00 ירדתי לגינה עם שלושת ילדיי. מספר דקות אחרי הגיעו בני העשרה ברכיבה מסוכנת ואף צפרו לילדים הקטנטנים שיפנו עבורם את הדרך. הערתי את להם שהדבר לא ייתכן שכן זהו גן שעשועים. כרבע שעה לאחר מכן, בעוד בני התינוק יישב על משטח הגומי עם עוד ילדה ואני צמודה אליהם, הגיע נער נוסף שרכב על אופניו והיה בדרכו לאזור מתקן המתח. הוא נפל מהאופניים והתרסק על גופו של
בני התינוק והילדה שישבה לידו. התינוק בכה וצרח ובמזל האופניים והנער לא פגעו בראשו והדבר נגמר בנס ללא פגע.
אני באותו רגע פניתי לנערים הללו שהדבר לא יתכן והם מיד הסתלקו מהמקום.
המקרה הזה חוזר מידי יום ביומו".


אבקש להעביר החלטה במועצת העיר על איסור כניסת אופניים חשמליים לגינות השעשועים בעיר וכן ללוות
את האיסור באפשרות לפקח העירוני לתת דו"ח לבעל האופניים.


בכבוד רב
צדוק בן משה
חבר מועצת העיר
העתקים:
מנכ"ל העירייה מר יעקב ממן
מארגן ישיבות המועצה מר לוי פומרנץ
 החלטת המועצה לאשר פה אחד

אישור היועצת המשפטית מתחת למכתב זה בתחתית העמוד


קישור למסמך אישור היועצת המשפטית ( word) >>>


הלשכה המשפטית
רחוב ההסתדרות 26 (בית פלינר) - פ"ת
מען למשלוח מכתבים: רחוב העליה השניה 1 פתח-תקווה
טלפון: 03-9052371/2, 03-9052631 פקס: 03-9052382

    ‏ ‏כ"ח טבת תשע"ה
     ‏19 ינואר 2015
     אב-מכ-    (2014)
  


לכבוד
חברי המועצה


א.ג.נ.,

תיקון חוקי העזר לפ"ת ואכיפת איסור כניסת אופניים חשמליים לגנים הציבוריים בעיר


בהמשך לישיבת המועצה מס' 18 בנושא אכיפת איסור כניסת אופניים חשמליים לגנים ציבוריים אבקש להבהיר כדלקמן:

כיום על פי חוק העזר לפ"ת (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"ב-1991 - מוסמכת העירייה לפעול כנגד כניסת רכבים – ובהם גם אופניים חשמליים – לשטחי הגנים הציבוריים בעיר.

סעיף 40 לחוק העזר הנ"ל קובע –

"לא יכניס אדם רכב לגן, לא ינהג בו ולא ישאירו בגן, ללא היתר מאת ראש העירייה".

חוק העזר אף מגדיר מפורשות מהו "רכב" לענין חוק העזר –

"רכב הנע בכוח מיכני או נגרר ע"י רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן או עגלה כמשמעותם בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 ולמעט רכב של העירייה הנהוג בידי עובד עירייה בעת מילוי תפקידו".

...2/
- 2   -


דהיינו – הכנסת רכב, לרבות אופניים חשמליים, לשטח גנים ציבוריים, הינה עבירה על חוק העזר.

עבירה זו גם כלולה במסגרת ברירות הקנס שרשאים מפקחי אגף הפיקוח העירוני לאכוף, והקנס בגינה עומד על 475 ₪.

יצוין, כי כבר היום קיימת אכיפה לגבי כניסת אופנועים לגנים ציבוריים.
משכך, איננו רואים צורך לחוקק חוק עזר חדש או לתקן את הקיים. יחד עם זאת, לאור הניסיון אנו ממליצים כי טרם התחלת אכיפה בהתאם לסמכויות אלה יוצבו בגנים הציבוריים תמרורים המבהירים כי הרכיבה ע"ג רכבים כאמור, לרבות קטנועים ואופניים חשמליים אסורה ע"פ חוק העזר.


___________________
    שרית גרינבאום, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה

 


Go Back  Print  Send Page